Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Elektroinštalačné práce

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Elektroinštalačné práce

 
ODKAZY 151 - 200 z 292

Remi, Skalica

Služby v oblasti domových, administratívnych a priemyselných elektroinštalácií. Montáž bleskozvodov, revízie. Predaj elektromateriálu, svietidiel

Ascorp s.r.o., Bratislava

Stavebná a montážna činnosť. Prestavby bytov, elektromontáže, vodoinštalácie, zatepľovanie fasád, maliarske a sanačné práce, obklady a dlažby. Dodávky plastových okien a dverí, obkladov a dlažieb

Sortez, Poprad

Montáž, opravy, revízie - elektro, plyn, ústredné kúrenie, voda. Výroba kovových výrobkov, elektrorozvádzače, elektrické pohony brán, prenájom montážnej plošiny, chemické čistenie vodovodného potrubia

Elcomp, Vranov nad Topľou

Elektromontážne práce - elektroinštalácie, bleskozvody, elektrické prípojky. Odborné technické prehliadky elektrozariadení a bleskozvodov, práce vo výškach s použitím montážnych plošín. Vianočná výzdoba miest, údržba verejného osvetlenia

Axis-ibus s.r.o., Komárno

Elektromontáže, montáž bleskozvodov, revízie, montáže a kontroly detektorov plynu pre plynofikované kotolne, elektroinštalácie. Projekcia a realizácia fotovoltaických elektrární, dodávky fotovoltaických čerpadiel a fotovoltaických technológií

Elektroservis, Košice

Servisné práce, inštalácie, dodávka a montáž zariadení VTZ. Odborné prehliadky a skúšky VTZ

Montin s.r.o., Košice

Elektromontážne práce, odborné prehliadky a skúšky, opravy a údržba elektrických zariadení, dodávka a montáž rozvádzačov

Elektromont, Banská Bystrica

Elektroinštalácie, bleskozvody, svetelné reklamy, elektrické prípojky. Montáž, revízie, rozpočty. Dodávky elektroinštalačného materiálu vrátane rozvodných skríň. Osvetlenie verejných priestranstiev a komunikácií

RB Electronic, Dunajská Streda

Elektrotechnické práce, revízie, predaj elektroinštalačného materiálu

Zva s.r.o., Švábovce

Výroba rozvádzačov, inštalácie slabo a silnoprúdových rozvodov, elektrická požiarna signalizácia, požiarny evakuačný rozhlas a ozvučenie, dodávky a inštalácie pobočkových telefónnych ústrední

Lichting s.r.o., Trenčín

Elektroinštalačné práce - projektovanie, realizácia, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Mibex, Košice

Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení. Ochrana pred atmosférickými výbojmi - poradenstvo, školenia, návrhy ochrán pred bleskom, realizácia a odborné prehliadky

Dauni s.r.o., Malé Trakany

Správa bytov, bytového a nebytového fondu. Poskytovanie remeselných služieb - vodoinštalatérstvo, plynoinštalatérstvo, kúrenárstvo, elektroinštalatérstvo, murárske práce. Predaj stavebného a kúrenárskeho materiálu. Stavebná činnosť

Gorlický Ján, Matiašovce

Prenájom vysokozdvižnej pracovnej plošiny, natieračské služby, montáže kovových konštrukcií, opravy verejných a vlastných osvetlení

Pebecomp s.r.o., Láb

Služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva. Predaj výpočtovej a kancelárskej techniky. Komplexné elektroinštalačné práce

Robdata SK, Makov

Služby v oblasti inštalácií a robotiky s orientáciou na roboty ABB, ich opravy, programovanie a údržbu. Elektroinštalácie, osvetlenie, opravy a údržba v priemyselných a domových zástavbách

EK-Invest s.r.o., Bratislava

Realizácie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, elektroinštalácie, revízne správy, stavebné práce na kľúč

Poga elektromontáže, Bratislava

Elektromontážne práce - rekonštrukcie, bleskozvody, elektrické prípojky, nové objekty, revízie, pravidelná údržba, telefónne a televízne rozvody, elektrická požiarna signalizácia, PC rozvody, elektrická zabezpečovacia signalizácia

Peter Šarmir, Zeleneč

Výroba nábytku na zákazku - kuchyne, skrine, botníky, kancelársky nábytok, výroba a montáž eurookien a eurodverí, parapetov, elektroinštalačné práce

Keps s.r.o., Levice

Projekty, znalecké posudky, montáže, odborné prehliadky, skúšky a servis elektrických zariadení

Elektrochem s.r.o., Nižný Hrabovec

Elektromontážne práce, revízie elektrických zariadení. Projektovanie a výroba rozvádzačov

Jozef Vícena Elektromontáže, Lozorno

Elektromontážne práce, montáž elektrických prípojok, výroba a dodávka rozvádzačov, montáž bleskozvodových zariadení, montáž a opravy elektrických rozvodov, prevíjanie elektromotorov

Elcon Bratislava a.s., Bratislava

Výstavba, opravy a rekonštrukcie elektrických vedení VVN a ZVN

RM Interier, Bratislava

Rekonštrukcie bytov, bytových jadier, obkladov a dlažieb, búracie, maliarske, vodoinštalatérske a elektroinštalačné práce, montáž kuchynských liniek a nábytku, montáž parkiet a vstavaných skríň

Progres MT s.r.o., Kráľovce

Montáž, oprava, údržba verejného osvetlenia, meracej a regulačnej techniky, zabezpečovacích zariadení, káblových rozvodov. Stavebná činnosť, záhradná architektúra

Elmont, Dubové

Elektroinštalačné práce - návrhy, realizácia, opravy elektrických rozvodov, revízie

Bobo&Bobo s.r.o., Rožňava

Projektovanie, montáž, revízie a opravy elektrickej zabezpečovacej signalizácie, elektrickej protipožiarnej signalizácie, vstupných systémov ACESS a systémov uzatvorených televíznych okruhov - CCTV

JeGe, Kosorín

Výroba dekoračných a reklamných predmetov z moderných svetelných káblov. Elektroinštalačné práce

Rvel s.r.o. Ivanka pri Dunaji

Stavebná činnosť - fasádne a interiérové štúdio, dodávka plastových okien. Technické zariadenie budov. Odborné skúšky a školenia v oblasti plynárentsva, BOZP a strojárenstva. Kompletné účtovnícke práce

Trans-Mont s.r.o., Prešov

Návrhy, inštalácie a servis zabezpečovacích zariadení. Elektronická ochrana objektov, elektroinštalačné práce, centralizovaný pult ochrany, autoalarmy, imobilizéry, centrálne zamykania

Ľubomír Knopp, Revúca

Elektromontážne práce a predaj elektroinštalačného materiálu

O.S.V.O. Prešov, s.r.o., Prešov

Servis verejného osvetlenia, rekonštrukcia peších zón

Ebon-Ernest Minár, Žiar nad Hronom

Výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Teco, Žilina

Dodávky a montáž bezpečnostnej techniky a systémov. Zabezpečenie objektov, autoalarmy, alarmy, dochádzkové a vstupné systémy, elektrická požiarna signalizácia, trezory, elektroinštalácie

ER&P elektro s.r.o., Sereď

Priemyselné, administratívno-obchodné a domové elektroinštalácie. Dodávka a montáž trafostaníc, zbernicových rozvodných systémov, montáž aktívnych bleskozvodov, úsporných zariadení vo verejnom osvetlení

Demar elektro s.r.o., Štúrovo

Montáž, projekcia, revízia elektrických zariadení a bleskozvodov pre všetky druhy prostredia. Predaj elektroinštalačného materiálu, svietidiel, svetelných zdrojov a spotrebičov

Hesia s.r.o., Bratislava

Montáž, prevádzka, revízie, opravy a diagnostika výkonových transformátorov a tlmiviek bez obmedzenia ich výkonov a menovitých napätí

Jama, Senec

Maliarske a natieračské práce, pokládka zámkovej dlažby, lepenie keramickej dlažby a obkladov, rekonštrukcie bytových jadier, vodoinštalatérske a elektroinštalatérske práce

Lightning-služby elektro, Trenčín

Projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov, inžinierska činnosť elektro, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, montáž, údržba a opravy elektrických zariadení, vydávanie odbornej elektrotechnickej literatúry

Miraci elektro plus s.r.o., Čadca

Stavba, obnova a rozvoj elektro-energetických zariadení, elektroinštalatérske práce, výroba elektrorozvádzačov na mieru, revízia elektrozariadení a rozvodov

Way-electronic, Bratislava

Vývoj, výroba, projekt a montáž elektronických a elektrických zariadení do 1000V. Prevádzkovanie technickej služby v rozsahu: projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích a poplachových systémov

Actuela s.r.o., Malacky

Svietidlá a svetelné zdroje, služby v osvetlení, inteligentné elektroinštalácie

ElektroInstal, Banská Štiavnica

Oprava a montáž elektrických inštalácií, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov, montáž elektrických podlahových kúrení a vyhrievanie žľabov, montáž a kalibrovanie detektorov, montáž požiarnych, kamerových a zabezpečovacích systémov

Diafan s.r.o., Topoľčany

Projektová dokumentácia elektroinštalácií. Montáže a opravy elektrických a technologických zariadení, elektrických rozvodov. Montáže bleskozvodových zariadení, dodávka a montáž rozvádzačov. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

3.KM s.r.o., Bratislava

Elektrické inštalácie, odborné prehliadky, revízie elektrických zariadení, revízie elektrických zariadení podliehajúce banským predpisom, projektovanie a inžinierska činnosť

Merga s.r.o., Snina

Realizácia elektroinštalácií, kúrenia, plynových, vodovodných, kanalizačných sietí a rozvodov

Istik, Hlohovec

Poradenstvo, predaj, montáž a servis autoalarmov, centrálnych uzamykaní, objektových alarmov, kamerových systémov, audio a video vrátnikov, ozvučovacích a požiarnych systémov

Tessera s.r.o., Bratislava

Stavebné práce a stavby na kľúč, zatepľovanie objektov, montáž a údržba elektrických zariadení, projektovanie elektrických zariadení

B-Elektro, Veľký Grob

Elektromontážne služby - klasické a inteligentné elektroinštalácie, revízna a projekčná činnosť, ochrana pred bleskom, elektrické vykurovanie

PPA Inžiniering s.r.o., Banská Bystrica

Projekčná činnosť, dodávky investičných celkov v oblastiach: elektrické systémy, meranie a regulácia, automatizované systémy riadenia, informačné a telekomunikačné systémy, technologické vybavenie diaľnic a tunelov, vodné hospodárstvo

Stránka:   < Predošlá123 4 56Ďalšia >

Copyright © BEST.SK