Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekonomické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Ekonomické poradenstvo

 
ODKAZY 251 - 300 z 303

W-Trend s.r.o., Nitra

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd. Poradenstvo z oblasti ekonomiky, účtovníctva, miezd a podnikových financií, finančné analýzy

Bc. Ingrid Löfflerová - Evidenta, Banská Bystrica

Účtovná kancelária - jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, dane, poradenstvo

AMD Partners s.r.o., Piešťany

Služby v oblasti účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva pre podnikateľské subjekty, organizácie nezriadené za účelom podnikania a občanov

Saning s.r.o., Bojnice

Externé spracovanie účtovníctva podnikateľov, mzdová agenda, poradenstvo

Ing. Monika Kešeláková, Rožňava

Vedenie účtovníctva, poradenská činnosť v oblasti účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky, audit účtovnej závierky spoločností, družstiev a obcí, finančná analýza

Tax Company k.s., Nitra

Daňové, účtovné, ekonomické a právne poradenstvo

GP Capital Inc., Bratislava

Poradenská a investičná spoločnosť. Odkúpenie zadĺžených spoločností, spoločností v likvidácii alebo v konkurze, odkúpenie zdravých spoločností s rastovým potenciálom

West-Consult s.r.o., Prešov

Spracovanie účtovníctva, daňového priznania, vedenie mzdovej a personálnej agendy, ekonomické a podnikateľské poradenstvo

Finprojekt s.r.o., Spišská Nová Ves

Odborné finančné a ekonomické poradenstvo - projektový manažment, vypracovanie žiadostí o eurofondy, tvorba a sprostredkovanie fúzií, akvizícií, business plánov. Služby v oblasti poistnej matematiky

Roman Fendek Consulting s.r.o., Košice

Komplexné vedenie účtovníctva, mzdová agenda, ekonomické a daňové poradenstvo, legislatívne poradenstvo pri stavebných a rekonštrukčných prácach

3MH, Galanta

Ekonomické služby, technologické služby, distribúcia vykurovacej techniky Viessmann

Niso, Bratislava

Vedenia účtovníctva, služby v oblasti organizačného a ekonomického poradenstva, faktoring a forfaiting

Sykorova&Partneri, Košice

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové priznania, personálna a mzdová agenda, poradenstvo v oblasti podnikania a zakladania nových subjektov

H21 s.r.o., Hlohovec

Služby v oblasti ekonomického poradenstva, projektovania a tvorby informačných systémov so zameraním na geografické informačné systémy a manažérske informačné systémy

Repka Consulting, Nitra

Ekonomické poradenstvo

Ekonomiservis, Bratislava

Jednoduché a podvojné účtovníctvo pre právnické a fyzické osoby, spracovanie DPH, miezd, ekonomické a daňové poradenstvo

LionConsult, Bratislava

Ekonomické poradenstvo, audit a právne poradenstvo, vedenie účtovníctva, finančná analýza

V.K.Konzulex s.r.o., Bratislava

Vymáhanie pohľadávok z obchodných vzťahov, správa pohľadávok. Ekonomické a právne poradenstvo

Kancelária Ekonomických Služieb s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd, podklady pre podnikateľské úvery, finančné analýzy, školenia v oblasti výpočtovej techniky

SolidGroup s.r.o., Bratislava

Finančné a pracovno-právne poradenstvo, ekonomika a účtovníctvo, mzdy a mzdové účtovníctvo, personalistika, vzdelávanie

Cliens s.r.o., Bratislava

Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, mzdy a personalistika, daňové a ekonomické poradenstvo

Ing. Jozef Greňo, Trnava

Riadenie hodnoty podniku, reštrukturalizácia, Due diligence, vzdelávanie, controling

Anna Potocká, Tekovská Breznica

Služby pre malých a stredných podnikateľov v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva

Ing. Peter Farbiak, Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva - evidencia DPH, spracovanie daňových priznaní, miezd, knihy jázd. Účtovné a ekonomické poradenstvo

D.Ú.P.M. s.r.o., Bratislava

Dane, účtovníctvo, mzdy. Ekonomické, daňové a účtovné poradenstvo, personálne poradenstvo

Dividenda s.r.o., Šaľa

Vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, podnikateľské zámery, služby audítora

Top Consulting s.r.o., Šaľa

Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, ekonomické a účtovné poradenstvo, vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy

ERStyle s.r.o., Rimavská Sobota

Administratívne, mzdové a účtovné služby, ekonomické a daňové poradenstvo

MR Progres, Dúbravka

Účtovné a ekonomické poradenstvo

Ing. Tatiana Hennelová, Stará Ľubovňa

Spracovanie účtovníctva a miezd, ekonomické a daňové poradenstvo, poradenstvo pri špecifických účtovných prípadoch, online poradenstvo

DCA Audit s.r.o., Dubnica nad Váhom

Audítorská a poradenská spoločnosť - audítorské overovanie, ekonomické a finančné poradenstvo

Eurotax plus s.r.o., Dubnica nad Váhom

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, evidencia a správa majetku, účtovné poradenstvo, služby v oblasti ochrany osobných údajov

E II. s.r.o., Topoľčany

Spracovanie účtovnej evidencie podnikateľov, mzdovej evidencie a výkazníctva. Daňové a ekonomické poradenstvo

Doc. Ing. Ľubica Straková, PhD., Pezinok

Služby audítora, daňové a ekonomické poradenstvo

Ing. Eva Uhrinová, Bratislava

Daňový poradca a audítor - audit, daňové a ekonomické poradenstvo, spracovanie účtovníctva, mzdovej agendy a daňových priznaní

FL Consulting s.r.o., Zvolen

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy. Ekonomické poradenstvo, vypracovanie zmlúv a dohôd, daňové priznania

m4 focus s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, ekonomické a mzdové poradenstvo

Avos, Piešťany

Vedenie účtovníctva, evidencia dane z pridanej hodnoty, podklady pre daňové priznanie, evidencia hmotného a nehmotného majetku, mzdová agenda, ekonomické poradenstvo

Fineco s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti účtovníctva, daní, auditu a ekonomického poradenstva

Ing. Mája Šišková, Bratislava

Vedenie, spracovanie a rekonštrukcie podvojného, jednoduchého účtovníctva, miezd, účtovnej agendy. Účtovné a ekonomické poradenstvo. Podnikateľské plány pre úvery, projekty pre štrukturálne fondy

Ing. Peter Krajčír, Galanta

Služby ekonomického poradcu

Con-tec a.s., Bratislava

Investično-obchodná spoločnosť. Sprostredkovateľská činnosť vo výstavbe, ekonomické, obchodné a marketingové poradenstvo

ECO-Consult s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, ekonomické a organizačné poradenstvo

ABM Audit s.r.o., Topoľčany

Auditorská činnosť, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Ekkm, Nitra

Ekonomická kancelária - vedenie účtovníctva, miezd, ekonomické a daňové poradenstvo

Advance Investments a.s., Bratislava

Komplexné služby zamerané na čínsky trh, strategické poradenstvo, investičná a obchodná podpora, vyhľadanie a preverenie dodávateľov alebo odberateľov, prieskum trhu a analýzy, konkurenčné spravodajstvo, biznis monitoring

Ekoč, Trenčín

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, ekonomické a účtovné poradenstvo, vedenie mzdovej agendy

J.H.J.plus-Audit s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva a výkazníctva, ekonomické a finančné poradenstvo. Audit ročnej účtovnej závierky, priebežný, audit konsolidovanej závierky, interný, audit na špeciálne účely

W 45-Poradenská s.r.o., Košice

Účtovníctvo, mzdy, personálna agenda, kontrola účtovníctva, účtovné a ekonomické poradenstvo, konzultácie

Unifin Slovakia s.r.o., Žilina

Audítorská činnosť, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Stránka:   < Predošlá12345 6 7Ďalšia >

Copyright © BEST.SK