Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekonomické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Ekonomické poradenstvo

 
ODKAZY 201 - 250 z 303

Gemini SK s.r.o., Bratislava

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd, účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo

Eurobilanc s.r.o., Marianka

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovné a ekonomické poradenstvo, spracovanie miezd

Janeco s.r.o., Bratislava

Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vedenie a spracovanie mzdovej agendy, ekonomické poradenstvo

Účtovná a Poradenská Kancelária s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a personalistika, daňových priznaní, ekonomické poradenstvo, konkurzy a likvidácie spoločností

AGV audit s.r.o., Košice

Audit, vedenie účtovníctva, ekonomické a daňové poradenstvo

Anodius a.s., Bratislava

Konzultačná spoločnosť. Analýzy, návrhy, riešenia, optimalizácie, plány, procesy obstarania, rozvoj podnikania

Subako s.r.o., Martin

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, účtovníctvo pre školy, dane, ekonomické poradenstvo

GS Mark s.r.o., Detva

Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, mzdy a personalistika, daňové a ekonomické poradenstvo

Unitax SK s.r.o., Rimavská Sobota

Podnikateľské a daňové poradenstvo, spracovanie účtovnej a mzdovej agendy

Ing. Alena Klučárová, Spišská Nová Ves

Ekonomické, účtovné a administratívne služby. Činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov

Pebecomp s.r.o., Láb

Služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva. Predaj výpočtovej a kancelárskej techniky. Komplexné elektroinštalačné práce

Ecovis LA Partners s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti daňového, účtovného a finančného poradenstva, audítorské služby

A.T.F.C. s.r.o., Bratislava

Audítorská a poradenská spoločnosť

ABD s.r.o., Ružomberok

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, personalistika a ekonomické poradenstvo pre fyzické a právnické osoby, občianske združenia a bytové spoločenstvá

Boržík Top-Eko, Bratislava

Skupina odborníkov špecializujúca sa na pomoc podnikateľským subjektom v účtovníctve, audítorstve, daňovom a ekonomickom poradenstve

EUSK a.s., Košice

Posúdenie existujúcej projektovej dokumentácie, analýza kvalitatívnych parametrov, ekonomické ohodnotenie technického riešenia projektu, vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie

Ing. Matilda Duditšová, Košice

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, audítorské služby, ekonomické poradenstvo, spracovanie znaleckých posudkov a vzdelávacia činnosť z oblasti účtovníctva

EuroDeal s.r.o., Bratislava

Poradenstvo pre podporné vnútropodnikové procesy pre podnikanie. Poradenstvo a dodávka zariadení informačných technológií, zabezpečovanie tlačových a reprografických služieb vrátane dodávky multifunkčných zariadení

PSW a.s., Dubnica nad Váhom

Vývoj, predaj a realizácia ekonomického programového vybavenia, ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo v oblasti organizácie a riadenia podnikateľských subjektov a vedenie ekonomickej agendy

Pharma Partners s.r.o., Bratislava

Konzultačné služby v oblasti marketingu, predaja a obchodných vzťahov rôznym skupinám odborníkov podnikajúcich v rámci farmaceutického priemyslu a zdravotníctva

Kofes s.r.o., Banská Bystrica

Spracovanie účtovníctva podnikateľských subjektov, neziskových a spoločenských organizácií. Mzdy, daňové a ekonomické poradenstvo

Finaccon s.r.o., Nitra

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, ekonomické a účtovné poradenstvo

4E s.r.o., Žilina

Finančné a účtovné služby, hĺbková kontrola ekonomiky, konzultačné služby

Libellius s.r.o., Bratislava

Poradenské a konzultačné služby v oblasti manažmentu

Absolut Team s.r.o., Bratislava

Výroba www stránok, výroba reklamných plôch, podnikateľské poradenstvo, software pre webdesign

Slovenská poradenská spoločnosť a.s., Žilina

Komplexné právne, daňové a ekonomické poradenstvo

Ekonomický Servis s.r.o., Martin

Služby v oblasti účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva pre podnikateľov a obchodné spoločnosti

IT konzult, Košice

Konzultačná činnosť, analýza a návrh systému riadenia projektov, vývoj aplikačného softvéru, vývoj produktov na podporu riadenia projektov, školenia

Financial Investment, Bratislava

Ekonomické poradenstvo, znalecká činnosť v odvetví peňažníctvo, účtovníctvo, daňovníctvo a personalistika

Fax a Copy Consult s.r.o., Bratislava

Účtovno-poradenská firma, vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Westton s.r.o., Košice

Poradenské služby pre podnikateľské subjekty: finančné analýzy, reštrukturalizácia, outsourcing a vyhľadávanie strategických investorov

Central European Acquisitions s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti fúzií a akvizícií malých a stredných spoločností

Audit Centre s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti auditu, účtovníctva a poradenstva

Audana Audit s.r.o., Prešov

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personálnej agendy. Daňové a ekonomické poradenstvo, audítorské služby

Ekonomik DPS, Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva dodávateľským spôsobom, ekonomické poradenstvo a komplexné služby v oblasti ekonomiky

QProfit s.r.o., Martin

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdové účtovníctvo, reporting, podnikateľské a ekonomické poradenstvo

Exklusiva s.r.o., Bratislava

Účtovníctvo, mzdy a personalistika, ekonomické poradenstvo

Kalčík s.r.o., Senica

Komplexné vedenie účtovnej agendy v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, vypracovanie podnikateľských plánov a poradenstvo

Markwin s.r.o., Košice

Marketingové a manažérske poradenstvo, pomoc pri riadení projektov a zvyšovania výkonnosti firiem

Rinners.sk s.r.o., Bratislava

Hotelierstvo a gastronómia, marketing geografických oblastí cestovného ruchu, kultúrne, spoločenské a športové podujatia, školenia v oblasti poskytovania služieb v cestovnom ruchu a gastronómii

Accountancy & consultancy, Košice

Účtovníctvo, mzdy, dane, účtovné poradenstvo, podnikateľské poradenstvo, finančné poradenstvo

Infine s.r.o., Nemce

Vedenie účtovníctva, činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov

Auditea s.r.o., Bratislava

Audit riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Účtovné a finančné poradenstvo

Benecon s.r.o., Žilina

Vedenie účtovníctva, vypracovanie daňového priznania, mzdy, ekonomické poradenstvo. Realizácia svetelnej reklamy, dodávky reklamných predmetov

Setex - Invest s.r.o., Bratislava

Maloobchod, veľkoobchod, výroba betónu. Účtovné práce a poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť, poradenská činnosť v ekonomickej oblasti a stavebníctve, sprostredkovanie prekladateľských a tlmočníckych prác

United BG a.s., Považská Bystrica

Podnikový a finančný manažment, zavádzanie manažérskych systémov riadenia, audítorské služby, poradenstvo, odborné kurzy, školenia, semináre

BTS&Partners a.s., Košice

Účtovnícke služby, ekonomické, daňové a právne poradenstvo

Codex software system s.r.o., Nitra

Ekonomický software, ekonomické poradenstvo, hardware, vývoj, prenájom a predaj podnikového ekonomického informačného systému, organizovanie školení

Economy Service s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Účtovné, organizačné, ekonomické a daňové poradenstvo

Amso, Zlatníky pri Bánovciach nad Bebravou

Agentúra vypracuje podnikateľské plány, organizačný poriadok firmy, pracovný, registratúrny a prevádzkový poriadok, organizačné schémy, interné firemné predpisy
Stránka:   < Predošlá1234 5 67Ďalšia >

Copyright © BEST.SK