Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekonomické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Ekonomické poradenstvo

 
ODKAZY 151 - 200 z 303

Agentúra Lucas, Košice

Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, daňové priznanie, daň z príjmu, DPH. Mzdová a personálna agenda. Ekonomické poradenstvo

Tatraaudit s.r.o., Bratislava

Audítorská činnosť, vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, poradenská činnosť, daňová optimalizácia a plánovanie, finančné analýzy

EKOnAg s.r.o., Bratislava

Ekonomický servis - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vyhotovenie analýzy k predaju firmy, vyhodnotenie ekonomickej situácie, poradenstvo v prípade odkúpenia firmy, vyhotovenie dokumentácie v prípade potreby úveru, leasingu

Advanz s.r.o., Košice

Poradenstvo v oblasti financií a plánovania, vypracovanie žiadostí na čerpanie európskych a slovenských grantov, komplexné vedenie účtovníctva

D.P.F. s.r.o., Bratislava

Ekonomicko - poradenská a audítorská spoločnosť, vedenie účtovníctva

Oskar AK s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti práva, ekonomiky a informačných systémov. Realizácia profesionálnych vzdelávacích programov orientovaných na problematiku práva, daní, optimalizácie firiem a riadenia ľudských zdrojov

TaxEkon s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistika a mzdy, ekonomické poradenstvo

Audit Tax Consulting k.s., Bratislava

Daňové a ekonomické poradenstvo, audit, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová evidencia, vypracovanie daňového priznania

Product Assistance s.r.o., Banská Bystrica

Personálne a manažérske poradenstvo, konzultačná činnosť pri budovaní a udržiavaní systémov manažérstva kvality

Prestom Partners s.r.o., Bratislava

Ponuka služieb v oblasti finančno-ekonomického poradenstva, financovania investičných zámerov a účtovníctva

Daxis s.r.o., Kráľovský Chlmec

Poradenské služby pre podnikanie, školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zavádzanie systémov riadenia podľa noriem

Gradient 5 s.r.o., Bratislava

Podnikateľský servis - ekonomické poradenstvo, revitalizácia, reštrukturalizácia, reinžiniering spoločností

Košice Audit s.r.o., Košice

Audítorské služby - audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Vedenie účtovníctva, znalecká činnosť, ekonomické poradenstvo

Fineal s.r.o., Bratislava

Ponuka ekonomických a účtovných služieb - vedenie účtovníctva, vypracovanie daňového priznania, riešenie otázok z ekonomiky, daní a financií

Slovak Hotel Management s.r.o., Liptovský Mikuláš

Poradenstvo, príprava a realizácia projektov v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania a služieb v cestovom ruchu

EMDE s.r.o., Nová Baňa

Vedenie účtovníctva, mzdovej agendy, dane, vypracovanie podnikateľských zámerov a interných smerníc

HIC Slovakia s.r.o., Bratislava

Medzinárodná poradenská a konzultačná spoločnosť so zameraním na projektový manažment, training, coaching a auditing

Fiftie s.r.o. Banská Bystrica

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdová agenda. Účtovné a ekonomické poradenstvo

For-Euro consulting s.r.o., Bratislava

Konzultačná spoločnosť - podnikateľský plán, príprava projektovej dokumentácie, realizácia projektu, účtovníctvo

Bilanx Slovakia s.r.o., Bratislava

Činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek, kúpa a predaj tovaru. Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, ekonomická činnosť, vykonávanie nezávislých inventúr

Vonex s.r.o., Bratislava

Burzový obchod s kovmi, školenia vrcholových, ale aj výkonných pracovníkov rizikových manažmentov, ekonomické poradenstvo

Aktívny a domáci cestovný ruch

Ubytovanie na Orave, podnikové poradenstvo

Catering&Consulting s.r.o., Dolný Kubín

Kompletné hotelové a gastronomické služby - poradenstvo v oblasti legislatívy, systému prevádzky, colných hlásení, software, HACCP. Organizovanie, kurzov, školení, seminárov a kongresov

CES, Trenčín

Poradenstvo, vzdelávanie a služby v oblasti podnikania a riadenia so zameraním na malých a stredných podnikateľov a verejný sektor v malých mestách a na vidieku

Progres Slovakia s.r.o., Bratislava

Sprostredkovanie obchodu, ekonomické poradenstvo, organizovanie a odborné vedenie školení a kurzov a vydavateľská činnosť

AGJ, Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, zostavenie priznania k dani, ekonomické a účtovné poradenstvo, personálne poradenstva, mediačné služby

HZ PKF s.r.o., Prievidza

Audit obchodných, výrobných podnikov a inštitúcií, bankové a finančné audity, daňové a ekonomické poradenstvo, znalecké služby, projekty pre krízové riadenie a ich realizáciu, vedenie účtovníctva, rekvalifikačné kurzy

World Business Association s.r.o., Bratislava

Ponuka ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva

Perfeco s.r.o., Bratislava

Účtovné služby a mzdy pre fyzické a právnické osoby, zakladanie spoločností, poradenstvo

Adekont s.r.o., Košice

Znalecká činnosť – oceňovanie a hodnotenie podnikov alebo jeho častí, ekonomické poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie účtovných závierok a daňových priznaní

Consultax, Bratislava

Poskytovanie poradenských služieb, vedenie ekonomickej a mzdovej agendy, audítorská činnosť, komplexné účtovníctvo, daňové poradenstvo

AT Plus, Bratislava

Vedenie podvojného účtovníctva a poskytovanie ekonomického poradenstva

Kredit Audit s.r.o., Bratislava

Audítorské služby, účtovné a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy

ProAudit s.r.o., Zvolen

Komplexný účtovný a daňový servis

L&L.com s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblasti reštrukturalizačných a insolvenčných procesov

Abeko s.r.o., Sučany

Sústruženie, frézovanie, vŕtanie, delenie materiálu pílením, brúsenie. Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, ekonomické poradenstvo

Ekonomi, Nitra

Vedenie účtovníctva - jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd, evidencia DPH, daňové priznanie, ekonomické poradenstvo

Investconsult, Považská Bystrica

Poradenské služby - marketing, reklama, manažment, investície a ekonomika. Tvorba web stránok, webdesign, aktualizácia a údržba

HajaConsult s.r.o., Prešov

Účtovnícke služby na zákazku a poradenstvo v oblasti účtovníctva a organizácie práce, spracovanie miezd

TH Data, Bratislava

Vedenie účtovníctva, mzdové a daňové účtovníctvo, ekonomické poradenstvo

BL Consulting s.r.o., Bratislava

Ekonomické a právne poradenstvo, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vymáhanie náhrad škôd

B.M.C. s.r.o., Topoľčany

Vedenie účtovníctva, podnikateľské poradenstvo, audítorské služby, sprostredkovanie obchodu

Jamina s.r.o., Sereď

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdová agenda, ekonomické a účtovné poradenstvo

K+V servis s.r.o., Nitra

Manažovanie a organizácia podniku, personálne služby a poradenstvo, účtovníctvo finančné a mzdové, právne služby, služby v oblasti IT, internetový obchod s výpočtovou technikou

Adcom s.r.o., Čadca

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby

Veefor International Consulting

Konzultačno-poradenská spoločnosť. Odborná pomoc tureckým firmám pri etablovaní sa v krajinách Vyšehradskej skupiny a firmám zo Slovenska pri hľadaní obchodných partnerov v Turecku

E.M.S. consulting s.r.o., Bratislava

Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Odborné školenia a semináre. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Ekonomické, účtovné, mzdové a registratúrne poradenstvo

Odiensevis investment & restructuring services a.s., Bratislava

Poskytovanie poradenstva pri transakciách fúzií a akvizícií, najmä pri vstupe zahraničných strategických investorov do slovenských podnikov, organizovanie a následné riadenie súkromných kapitálových investícií do podhodnotených aktív na území Slovenska

CAS s.r.o., Bratislava

Certifikované účtovníctvo. Daňové poradenstvo. Certifikované účtovné služby. Podvojné a jednoduché účtovníctvo. Daňové poradenstvo. Mzdy - spracovanie miezd a personalistika. Účtovné, organizačné a ekonomické poradenstvo

Accounttax&Consulting s.r.o., Rovinka

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľov, pre občianske združenia a mimovládne neziskové organizácie. Ekonomické poradenstvo

Stránka:   < Predošlá123 4 567Ďalšia >

Copyright © BEST.SK