Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekonomické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Ekonomické poradenstvo

 
ODKAZY 101 - 150 z 303

EIC s.r.o., Košice

Realitné služby, rozvoj priemyselného parku, operatívny a projektový manažment, manažment podnikateľských centier

Arisan s.r.o., Bernolákovo

Ekonomické a právne poradenstvo - mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, vedenie účtovnej, daňovej, mzdovej a ostatnej konzultačnej agendy

Brisk Consulting s.r.o., Bratislava

Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva

Benetax s.r.o., Nová Dubnica

Účtovné služby, daňové a ekonomické poradenstvo, audit účtovných závierok

Kancelária účtovných služieb s.r.o., Poprad

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Mzdy a personalistika, účtovné a ekonomické poradenstvo, správa registratúry

MH Consulting, Nitra

Medzinárodné obchodné poradenstvo, anglické odborné preklady, tvorba webstránok, grafický dizajn

Ing. Slavomír Francisty, Košice

Služby nájomného manažéra

Finservis-Tax s.r.o., Bratislava

Poskytovanie daňového a ekonomického poradenstva poradenstva

Atragene s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovanie DPH, spracovanie miezd a daňového priznania, poradenstvo ekonomické a finančné

Ekon Audit B.M.J. s.r.o., Smižany

Audit, daňové poradenstvo, ekonomické a finančné poradenstvo, účtovné poradenstvo, vedenie ekonomickej agendy

S&Partners s.r.o., Trenčín

Poradenské, asistenčné a konzultačné služby zamerané na pomoc podnikateľským subjektom pri zahájení a rozvoji podnikania, následná asistencia v oblasti účtovníctva, daní, práva, personálneho manažmentu a finančného poradenstva

Axess s.r.o., Bratislava

Expertízna činnosť, spracovanie technických a technicko-ekonomických štúdií, projekty

World Consulting s.r.o., Bratislava

Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Mado s.r.o., Rajecké Teplice

Komplexný balík ekonomického softvéru pre podnikateľské subjekty, neziskové, rozpočtové a príspevkové organizácie. Služby softvérové a účtovné - školenia, konzultácie, inštalácie, servis

Agrico s.r.o., Závadka nad Hronom

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, príprava a spracovanie miezd a mzdovej agendy, ekonomické a daňové poradenstvo. Predaj a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky. Webdesign

KLT Audit s.r.o., Trnava

Audítorské overovanie účtovných závierok, daňové poradenstvo, výchovno - vzdelávacia, lektorská, školiaca činnosť, poradenstvo a spracovanie podnikateľských zámerov a privatizačných projektov

Best Partner, Bratislava

Vykonávanie realitnej činnosti, ekonomického poradenstva, reklamnej podpory

Ergona, a.s., Bratislava

Služby v oblasti životného prostredia. Enviromantálne poradenstvo. Konzultačno poradenská činnosť a projektové riešenia v oblasti životného prostredia

Consulting Balanced Management s.r.o., Žilina

Interim management, finančné modelovanie a simulácia procesov,organizačné poradenstvo, strategické plánovanie, vzdelávanie, tréningy

AccoFin Consulting s.r.o., Bratislava

Poskytovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva, finančno-ekonomické poradenstvo, vedenie mzdovej agendy

Final efekt, s.r.o., Košice

Účtovníctvo, DPH, mzdová a personálna agenda pre malé a veľké závody. Zakladanie spoločností. Školenia a doučovanie z účtovníctva. Právne služby. Preklady z a do nemeckého jazyka

eVector s.r.o., Nitra

Účtovné a daňové poradenstvo, personálne poradenstvo, poradenstvo v oblasti marketingu, poradenstvo v oblasti ekonomiky, poradenstvo v oblasti práva, poradenstvo v oblasti poisťovníctva

Makro Konzult s.r.o., Žilina

Poradenstvo v riadení podnikov, ekonomické a účtovné poradenstvo

Sygma Global s.r.o., Bratislava

Konzultačné a developerské činnosti. Podnikateľské poradenstvo, vypracovanie odborných štúdií, stratégií, koncepcií, finančné, investičné poradenstvo. Reklamné a marketingové riešenia

Auditex s.r.o., Bratislava

Audit, účtovníctvo, poradenstvo, finančné analýzy, daňové zastupovanie, forfaiting, vydávanie publikácií, poradenstvo v konkurznom konaní, odborný servis pri zakladaní spoločnosti, poradenstvo pri zmene vlastníckych vzťahov v spoločnostiach

Varing, Košice

Služby v oblasti účtovníctva, daní, účtovného a ekonomického poradenstva

Mitas s.r.o., Bratislava

Poradenstvo a projekty v oblasti bezpečnosti IT, poradenstvo pre manažment

Adventor s.r.o., Košice

Outsourcing miezd, podnikateľské poradenstvo

eQuis Invest Consulting s.r.o, Bratislava

Práca s pohľadávkami, ekonomické, právne a organizačné poradenstvo a služby, vyhodnocovanie rizikových faktorov, finančné, marketingové a investičné analýzy a štúdie, realitná činnosť, dražby

PPO s.r.o., Marianka

Riadenie a racionalizácia podnikových procesov. Prevádzka informačného portálu zabezpečujúceho kontakt medzi odberateľmi a dodávateľmi tovarov a služieb

Avison s.r.o., Banská Bystrica

Ekonomická kancelária - účtovníctvo, mzdy, dane, poradenstvo, školenia, odborné články a publikácie

Kodas Consulting s.r.o., Žilina

Komplexné služby v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva a spracovania účtovníctva a miezd

Damal s.r.o., Bratislava

Účtovnícke služby, spracovanie miezd, ekonomické poradenstvo, podnikateľské poradenstvo

Ing. Ľubica Baránková, Trnava

Tvorba rozpočtov budov a hál občianskej výstavby, budov pre bývanie, tvorba rozpočtov ústredného kúrenia, vodoinštalácie, horúcovodných prípojok a zdravotechniky

Accra s.r.o., Nitra

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, kontrola dokladov, mzdy a personalistika, vypracovanie knihy jázd, evidencia DPH, ekonomické poradenstvo

Eunext, Košice

Poradenská a konzultačná spoločnosť. Služby pri profilácii a riešení rozvojových projektových zámerov

Helvik, Košice

Podnikateľské a organizačné poradenstvo, tlmočenie a preklady - maďarský, anglický, nemecký a ruský jazyk. Zakladanie a správa obchodných spoločností, aplikácia obchodného práva, zastupovanie v súdnych sporoch

Auditio Consulting s.r.o., Bratislava

Daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, služby pre zahraničných investorov, poradenské služby, mediácia

AT Advisory s.r.o., Borský Mikuláš

Audit, účtovníctvo, dane, ekonomické poradenstvo

3B partners, Trenčín

Zhromažďovanie informácií pochádzajúcich z praktických skúseností práce ekonomických, právnych, personálnych a obchodných oddelení

Cosper k.s., Bratislava

Vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Duma Consult, Prešov

Vedenie účtovníctva pre malé a stredné firmy, daňová optimalizácia nákladov, finančná analýza

Finkoma s.r.o., Banská Bystrica

Vedenie účtovníctva, spracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov, daňové poradenstvo, právne vymáhanie pohľadávok, zakladanie obchodných spoločností, vypracovanie podnikateľských plánov

Creo&Consult s.r.o., Banská Bystrica

Poradenstvo v oblasti podnikania a podnikových procesov, účtovný servis, vývoj softvéru

Basilica s.r.o., Bratislava

Dane, finančné plány a analýzy, podvojné a jednoduché účtovníctvo, spracovanie miezd a personalistiky, podnikateľské poradenstvo

Jazola, Bratislava

Poradenská činnosť v oblasti obchodovania s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami

F&G Consulting s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy a personalistika, účtovné a ekonomické poradenstvo

ZnalEkon s.r.o., Banská Bystrica

Oceňovanie a hodnotenie podnikov, ekonomicko - finančná analýza, poradenstvo v oblasti financií, účtovníctva, daňových a právnych aspektov podnikania

Excellent s.r.o., Košice

Medzinárodná poradenská spoločnosť zameraná na pomoc zahraničným investorom a podnikateľom, ktorí sa chcú uplatniť na trhoch nových štátov EÚ

All Sped s.r.o., Bratislava

Poskytovanie obchodnej orientácie v podnikateľskom priestore bývalého Sovietskeho zväzu
Stránka:   < Predošlá12 3 4567Ďalšia >

Copyright © BEST.SK