Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekonomické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Ekonomické poradenstvo

 
ODKAZY 51 - 100 z 303

Ing. Ivan Gronský, Kopčany

Podnikové smernice, systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, registratúra, verejné obstarávanie, audit

Lucra team, spol. s r.o., Bratislava

Podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd, ekonomické poradenstvo

LSPP SNV s.r.o., Spišská Nová Ves

Prevádzkovanie privátnych zdravotníckych zariadení s možnosťou prevádzkovania na všetkých úrovniach, prevádzkovanie lekární. Cenové poradenstvo pre zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke zariadenia, podnikateľské poradenstvo, cyklus seminárov, tv

Corpora a.s., Bratislava

Služby v konkurznom konaní, vypracovávanie znaleckých posudkov, súpis majetku a odborné účtovno-ekonomické poradenstvo, archivačné služby, vedenie účtovníctva

Pegasus Factoria s.r.o., Bratislava

Analytické služby pri štrukturálnych analýzach informácií v oblasti marketingu, ekonómie, financií, kontroly a riadenia, monitorovania, životného prostredia, merania, výskumu, vývoja

Timan s.r.o., Bratislava

Poradenské a vzdelávacie služby pre oblasť manažmentu

Finstraco s.r.o., Bratislava

Poradenské a vzdelávacie služby so zameraním na oblasť strategického manažmentu, podnikateľských koncepcií a projektového financovania

Auditio s.r.o., Bratislava

Audítorské činnosti, účtovníctvo, finančno-ekonomické poradenstvo, personálne poradenstvo

Floyd Studio s.r.o., Bratislava

Architektonická a projekčná činnosť, jednoduché stavby, internetové a multimediálne aplikácie, marketingové poradenstvo a analýzy, poradenstvo v IT a manažmente elektronických informácií

Suniver s.r.o., Čadca

Poradenstvo v oblasti podnikania, výpočtovej techniky a ekonomiky, vo vedení účtovníctva, v tvorbe softvérových aplikácií a v upratovacích službách. Ponuky a sprostredkovanie práce

CompanyService s.r.o., Bratislava

Riešenia v oblasti virtuálnej kancelárie pre podnikateľov a obchodné spoločnosti, ktoré potrebujú prestížnu adresu

Sunshine Solutions s.r.o., Bratislava

Konzultačná a poradenská spoločnosť - špeciálne audity, regulačné, environmentálne a organizačno-administratívne poradenstvo

Sahesa s.r.o., Bratislava

Audit, konsolidácie, špecializované audity, účtovné, daňové, ekonomické optimalizácie, finančné analýzy, výročné správy, vedenie účtovníctva

AB-Keps s.r.o., Bratislava

Predaj zásobníkov na mince a bankovky SKK, CZK a EURO. Vedenie účtovníctva, komerčné a ekonomické poradenstvo, poradenská činnosť pri príprave projektov pre čerpanie fondov z EÚ

Peter Fusek, Bratislava

Riešenia na zvýšenie obchodnej výkonnosti firiem v oblasti bankovníctva

Lazar Consulting, Bratislava

Poradenstvo v riadení firiem a projektovanie špeciálnych rozsiahlych informačných systémov

Eva Kucká - EKU, Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vrátane DPH, účtovej uzávierky, spracovanie miezd pre malý závod, ekonomické poradenstvo

Suportera a.s., Košice

Poradenské služby a procesný manažment - nákup a predaj podnikov, vyhľadávanie finančného a strategického partnera

Mistro s.r.o., Žarnovica

Tvorba reklamy - tabule, billboardy, fólie, plagáty, katalógy, vizitky, potlač tričiek, reklamné predmety, marketingové poradenstvo a konzultácie - corporate identity

Emark s.r.o., Bratislava

Manažérsko-poradenské služby. Dodávateľ manažérskych systémov pre organizácie s odvetvovou expertízou a poprednou pozíciou vo vybraných segmentoch

U.F.D.P. s.r.o., Dubnica nad Váhom

Účtovná a poradenská kancelária - jednoduché a podvojné účtovníctvo, ekonomické a daňové poradenstvo, mzdová agenda, audítorské služby

Cathycomp, Nové Zámky

Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH, dane z príjmov a ostatných daní, ekonomické, personálne a mzdové poradenstvo

Cerebra, Nové Mesto nad Váhom

Ekonomické a daňové poradenstvo, účtovníctvo a účtovné poradenstvo, mzdové účtovníctvo, daňový audit

D.E.A. Consult s.r.o., Bratislava

Audítorské, poradenské, školiace, účtovnícke a vydavateľské služby v oblasti ekonomických a právnych predpisov

Ing. Angela Beňová, Bratislava

Daňový poradca - daňové poradenstvo, spracovanie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, mzdy a personalistika

Consultia s.r.o., Považská Bystrica

Poradenstvo v ekonomike a managemente, audit - overovanie účtovnej závierky

Interconsult Slovakia s.r.o., Bratislava

Vykonanie auditu účtovnej závierky, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, ekonomické a daňové poradenstvo

Ing. Gabriel Machánek, Bratislava

Audítor, účtovné a ekonomické poradenstvo

BIC Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica

Urýchľovanie hospodárskeho rozvoja regiónu prostredníctvom podpory podnikov a verejného sektora. Poradenstvo pre podnikateľov, podnikateľské plány, úvery, školenia, systémy riadenia kvality podľa ISO 9001:2000

Stengl Beratung s.r.o., Bratislava

Poradenstvo podnikateľským subjektom pôsobiacim na nemeckom a rakúskom trhu, sprostredkovanie obchodných kontaktov, daňové poradenstvo, audit, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy

BCSR s.r.o., Banská Bystrica

Komplexné manažérske poradenstvo. Tvorba globálnej podnikovej stratégie, ekonomické riadenie, strategický marketing, Business Plán, optimalizácia nákladov a iné

MT & TC, Trenčín

Manažérske kurzy a poradenstvo v obchode

Kolos Trnava s.r.o., Trnava

Predaj hydrauliky a autoelektriky. Poskytujeme: ekonomické poradenstvo, účtovné práce, vypracovanie daňového priznania a podnikateľského zámeru, personálnu a mzdovú agendu, styk s inštitúciami, preklady a tlmočníctvo

Epicor Software Slovakia s.r.o., Bratislava

Poskytovanie podnikových informačných systémov, riadenie starostlivosti o zákazníkov, riadenie dodávateľsko - odberateľských operácií a automatizácia procesov vo firmách

Pauková Ľudmila s.r.o., Rastislavice

Evidencia majetku, podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd, ekonomické poradenstvo

FIIA Society s.r.o., Košice

Pomoc podnikateľom v ekonomickej a organizačnej oblasti. Podvojné účtovníctvo, ekonomické poradenstvo

Ing. Kristína Venglovská, Košice

Audítorská kancelária - účtovný audit, účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo, meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Nicoľ s.r.o., Nitra

Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, miezd, evidencia majetku, ekonomické poradenstvo a ekonomické kurzy

Adika s.r.o., Žilina

Účtovno-poradenský servis - jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd

Prudentis, Čečejovce

Služby z oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovania miezd, personalistiky a ekonomického poradenstva

Integria s.r.o., Bratislava

Audítorská činnosť - audit účtovnej uzávierky, účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo, finančné analýzy

Atax NR s.r.o., Nitra

Účtovníctvo a účtovné poradenstvo, mzdy a personalistika, daňové a ekonomické poradenstvo

A.S.E.A. s.r.o., Svit

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Mzdy a personalistika, účtovné a ekonomické poradenstvo, správa registratúry

Art Pro Fór s.r.o., Košice

Marketingové poradenstvo, realizácia projektov z oblasti kresleného humoru a kultúry. Tvorba a predaj detských rozprávkových knižiek

Peter Kuka, Zvolen

Daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, správa registratúry, realitná činnosť, organizačné a ekonomické poradenstvo

JP účtovníctvo

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, zastupovanie klientov pred daňovými úradmi, účtovné a ekonomické poradenstvo

IBS Slovakia s.e.o., Bojnice

Poradenstvo pre ekonomické projekty - makroekonomické a sektorové štúdie, príprava programových dokumentov, monitorovanie a evaluácia. Školenia

NM Management s.r.o., Bratislava

Konzultačné služby a školenia v oblasti manažmentu predaja a marketingu. Online predaj príručiek

Mamo s.r.o., Senec

Externé vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, perosonalistika. Ekonomické poradenstvo, prekladateľské služby z/do nemeckého jazyka

Empiria Consult, a.s., Bratislava

Ekonomické, finančné, daňové, účtovné poradenstvo, účtovný audit, predaj počítačov

Stránka:   < Predošlá1 2 34567Ďalšia >

Copyright © BEST.SK