Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Meranie, rozbory, audit

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Meranie, rozbory, audit

 
ODKAZY 51 - 65 z 65

Environmentálne služby Trnava, s.r.o., Trnava

Environmentálne poradenstvo a auditorská činnosť životného prostredia, auditorstvo v oblasti životného prostredia, bezpečnostné inžinierstvo, zavádzanie enviromentálneho systému podľa ISO 14001

Alexander Vereš, Ivanka pri Nitre

Čistenie kanalizácií, odtokov, odpadov, septikov, krtkovanie, TV monitoring kanalizácií, lokalizácia porúch

Ing. František Rapavý, Nitra

Vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, produktovodov. Kontrola korózie a návrhy povrchových úprav

KMGroup s.r.o., Košice

Import, export kovového odpadu, výkup a spracovanie kovového odpadu, farebných kovov, drevených europaliet, likvidácia technológií-špecializácia na nerez, chemická analýza kovov

Proen s.r.o., Bratislava

Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia, úspor energie, riadenia systémov a financovania, projekty pre priemysel a komunálnu sféru

Domec s.r.o., Banská Bystrica

Energetická certifikácia budov, termosnímky objektov, testy vzduchotesnosti budov, energetické posudky a audity, energetické poradenstvo

Radón, Banská Bystrica

Meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v ovzduší stavieb

EKOadr, Bratislava

Ponuka služieb v životnom prostredí, preprava nebezpečných vecí ADR, komplexné poradenstvo v oblasti životného prostredia, audity, geologické práce, systémy riadenia kvality

Ekolux, Nitra

Elektro - predaj svietidiel a svetelných zdrojov. Elektromontážne práce, meranie intenzity osvetlenia, svetelno-technické návrhy

Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., Košice

Komplexné služby v oblasti ochrany ovzdušia - akreditované meranie emisií, kalibrácie, skúšky a inšpekcie automatizovaných monitorovacích systémov. Konzultačné a poradenské služby v oblasti merania emisií a ochrany ovzdušia

Bena-servis s.r.o., Košice

Výstavba a dodávky technologických celkov čerpacích staníc pohonných hmôt. Distribúcia meracej a čerpacej techniky. Environmentálne služby - likvidácia nebezpečného odpadu, monitoring kvality spodných a odpadových vôd a účinnosti katodickej ochrany

Sky-Eco s.r.o., Bratislava

Meranie elektromagnetických polí, elektromagnetická kompatibilita. Budovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí

Aquaseco s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Akreditované chemické laboratórium - rozbory odpadových a pitných vôd

Ing. Robert Brna, Šurany

Energetická certifikácia budov - energetické certifikáty o skutočnom zhotovení budovy z hľadiska jej energetickej hospodárnosti

EnviroTeam Slovakia s.r.o., Košice

Diagnostické a poradenské služby v environmentálnej oblasti. Monitorovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK