Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Daňové poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Daňové poradenstvo

 
ODKAZY 51 - 100 z 184

Atax NR s.r.o., Nitra

Účtovníctvo a účtovné poradenstvo, mzdy a personalistika, daňové a ekonomické poradenstvo

Peter Kuka, Zvolen

Daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, správa registratúry, realitná činnosť, organizačné a ekonomické poradenstvo

Alfa-Audit s.r.o., Piešťany

Audítorské služby, spracovanie ekonomických agiend a evidencií, daňové poradenstvo, znalectvo

Empiria Consult, a.s., Bratislava

Ekonomické, finančné, daňové, účtovné poradenstvo, účtovný audit, predaj počítačov

DALconto s.r.o., Topoľčany

Komplexné spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy, daňové poradenstvo

Benetax s.r.o., Nová Dubnica

Účtovné služby, daňové a ekonomické poradenstvo, audit účtovných závierok

Ing. Anna Bachratá, Bratislava

Služby v oblasti účtovníctva - audit, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, mzdy a personalistika prostredníctvom licencovaného auditora a daňového poradcu s osvedčením

GemerAudit s.r.o., Rožňava

Služby audítora, daňové a účtovné poradenstvo, znalecká činnosť, vedenie účtovníctva

Finservis-Tax s.r.o., Bratislava

Poskytovanie daňového a ekonomického poradenstva poradenstva

JES účtovníctvo s.r.o., Bratislava

Účtovné a poradenské služby pre fyzické a právnické osoby. Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová evidencia, dane, štatistiky

Agrico s.r.o., Závadka nad Hronom

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, príprava a spracovanie miezd a mzdovej agendy, ekonomické a daňové poradenstvo. Predaj a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky. Webdesign

KLT Audit s.r.o., Trnava

Audítorské overovanie účtovných závierok, daňové poradenstvo, výchovno - vzdelávacia, lektorská, školiaca činnosť, poradenstvo a spracovanie podnikateľských zámerov a privatizačných projektov

eVector s.r.o., Nitra

Účtovné a daňové poradenstvo, personálne poradenstvo, poradenstvo v oblasti marketingu, poradenstvo v oblasti ekonomiky, poradenstvo v oblasti práva, poradenstvo v oblasti poisťovníctva

Makro Konzult s.r.o., Žilina

Poradenstvo v riadení podnikov, ekonomické a účtovné poradenstvo

Dendax tax system

Vrátenie daní zo zahraničia - kalkulácia, podmienky, registrácia. Online systém pre podanie daňového priznania

Avison s.r.o., Banská Bystrica

Ekonomická kancelária - účtovníctvo, mzdy, dane, poradenstvo, školenia, odborné články a publikácie

Jako s.r.o., Košice

Audítorská činnosť, daňové a ekonomické poradenstvo, spracovanie účtovníctva, právne poradenstvo, zastupovanie klienta, mzdy a personalistika, realitná činnosť, projektová činnosť

ABC - Audit, s.r.o., Bratislava

Audit, účtovníctvo, daňové poradenstvo

Antaree Solutions s.r.o., Liptovský Mikuláš

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňových priznaní, personalistiky a miezd, daňové poradenstvo

Auditio Consulting s.r.o., Bratislava

Daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, služby pre zahraničných investorov, poradenské služby, mediácia

Solidita s.r.o., Bratislava

Audítorská, účtovnícka a konzultačná spoločnosť. Organizovanie odborných seminárov na témy audítorských, účtovníckych a daňových otázok

Duma Consult, Prešov

Vedenie účtovníctva pre malé a stredné firmy, daňová optimalizácia nákladov, finančná analýza

Basilica s.r.o., Bratislava

Dane, finančné plány a analýzy, podvojné a jednoduché účtovníctvo, spracovanie miezd a personalistiky, podnikateľské poradenstvo

ZnalEkon s.r.o., Banská Bystrica

Oceňovanie a hodnotenie podnikov, ekonomicko - finančná analýza, poradenstvo v oblasti financií, účtovníctva, daňových a právnych aspektov podnikania

Tatraaudit s.r.o., Bratislava

Audítorská činnosť, vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, poradenská činnosť, daňová optimalizácia a plánovanie, finančné analýzy

Audit Tax Consulting k.s., Bratislava

Daňové a ekonomické poradenstvo, audit, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová evidencia, vypracovanie daňového priznania

Final Consulting s.r.o., Košice

Spracovanie účtovnej evidencie, poradenstvo, zakladanie spoločností

Interaudit Univerzal s.r.o., Prešov

Audítorské a poradenské služby pri podnikaní: audit, finančné analýzy, školenia, znalectvo a ohodnocovanie, účtovníctvo, konsolidácia, finančné a daňové poradenstvo

Adu.sk s.r.o., Bratislava

Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo, mzdy, elektronická archivácia

Universal Consulting s.r.o., Trenčín

Sprostredkovanie práce v zahraničí, vyhľadávanie zamestnancov, vrátenie daní

P.J. Servis s.r.o., Bratislava

Personálna a pracovná agentúra, vyhľadávanie a výber brigádnikov. Účtovnícke služby, mzdy a personalistika, daňové poradenstvo, zakladanie spoločností

Prestom Partners s.r.o., Bratislava

Ponuka služieb v oblasti finančno-ekonomického poradenstva, financovania investičných zámerov a účtovníctva

Fineal s.r.o., Bratislava

Ponuka ekonomických a účtovných služieb - vedenie účtovníctva, vypracovanie daňového priznania, riešenie otázok z ekonomiky, daní a financií

Bilanx Slovakia s.r.o., Bratislava

Činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek, kúpa a predaj tovaru. Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, ekonomická činnosť, vykonávanie nezávislých inventúr

Peter Demčák s.r.o., Košice

Opatrovanie a práca v Rakúsku, daňové informácie, spracovanie daňových priznaní v Rakúsku a na Slovensku, sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie v Rakúsku

Trans VAT Sk s.r.o., Bratislava

Pomoc pri vybavovaní vrátenia DPH zo zahraničia a vrátenia daní

Setco s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdové účtovníctvo a personalistika, daňové poradenstvo a daňová optimalizácia, audítorské a iné špeciálne služby, ostatné ekonomické služby

Profit accounting s.r.o., Bratislava

Účtovné a daňové poradenstvo, audit

AGJ, Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, zostavenie priznania k dani, ekonomické a účtovné poradenstvo, personálne poradenstva, mediačné služby

HZ PKF s.r.o., Prievidza

Audit obchodných, výrobných podnikov a inštitúcií, bankové a finančné audity, daňové a ekonomické poradenstvo, znalecké služby, projekty pre krízové riadenie a ich realizáciu, vedenie účtovníctva, rekvalifikačné kurzy

World Business Association s.r.o., Bratislava

Ponuka ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva

EkonTrio s.r.o, Trnava

Ekonomické a účtovné služby - jednoduché a podvojné účtovníctvo, DPH, mzdy a personalistika, kontrola účtovníctva, poradenstvo

Consultax, Bratislava

Poskytovanie poradenských služieb, vedenie ekonomickej a mzdovej agendy, audítorská činnosť, komplexné účtovníctvo, daňové poradenstvo

Konsolidácia s.r.o., Bratislava

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová agenda, daňové poradenstvo, audit

Audit Slovakia Trenčín s.r.o., Trenčín

Súdnoznalecká činnosť v odbore účtovníctvo, audítorstvo a dane

Roves s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie priznaní k DPH, spracovanie miezd, účtovné poradenstvo, pomoc začínajúcim účtovníkom

HKB s.r.o., Zvolen

Komplexné služby a poradenstvo v oblasti colnej deklarácie, podávanie Intrastat SK hlásení. Maliarske a natieračské práce, kopáčske a murárske práce

Daniel J. Krátky, Ksenak & Partners, Košice

Poradenská skupina. Slovenskí a zahraniční právnici, daňoví poradcovia, audítori

Adcom s.r.o., Čadca

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby

E.M.S. consulting s.r.o., Bratislava

Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Odborné školenia a semináre. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Ekonomické, účtovné, mzdové a registratúrne poradenstvo

Stránka:   < Predošlá1 2 34Ďalšia >

Copyright © BEST.SK