Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Bezpečnostné agentúry

Obsah > Firmy > Služby > Bezpečnostné a pátracie služby >

Bezpečnostné agentúry

 
ODKAZY 51 - 72 z 72

Radk, Trnava

Služby detektívnej kancelárie, ochranka. Sprostredkovateľ obchodu s tovarom a službami

Ligas s.r.o., Nitra

Ochrana osôb a majetku, prevoz financií a cenín, poriadková služba

G3 Plus s.r.o., Považská Bystrica

Služby v oblasti ochrany majetku a osôb. Strážna služba, detektívna služba, ochrana objektov kamerovým systémom, prevoz tržieb a cenností, pripojenie objektov na pult centralizovanej ochrany

SBS Euro Security s.r.o., Štúrovo

Pult centrálnej ochrany, fyzická ochrana objektu, fyzická ochrana osôb, zabezpečenie podujatí, doprovod a transport finančných hotovostí a cenností, kontrola obchádzky, zabezpečenie montáže zabezpečovacích systémov

Centaura SBS s.r.o., Žilina

Súkromná bezpečnostná služba. Prevádzka strediska registrovania poplachov, fyzická ochrana majetku a osôb, prevoz peňazí a cenín, zaistenie bezpečného priebehu podujatí

B.S.S.-Benefit Service Security s.r.o., Bardejov

Súkromná bezpečnostná služba - ochrana majetku, osôb, ich záujmov a podnikateľských aktivít

M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Banská Bystrica

Súkromná bezpečnostná služba

Safe s.r.o., Košice

Súkromná bezpečnostná služba. Výkon strážnej služby - ochrana majetku a osôb v priestore a pri preprave, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb

LT services s.r.o., Bratislava

Bezpečnostná služba, informátorská a recepčná služba, upratovací servis

SŠS Metodika, s.r.o., Starý Smokovec

Ochrana majetku a duševného vlastníctva, poradenstvo a odborná príprava, školenia a tréningy pre získanie fyzickej zručnosti, manažérske školenia pre získanie istoty, sebadôvery a suverenity

Power Detektívna agentúra s.r.o., Senec

Detektívna činnosť a strážna služba

Dug s.r.o., Rimavská Sobota

Tradičná forma fyzickej ochrany, kombinovaná ochrana fyzickými osobami a priemyselnou televíziou, fyzická ochrana a kombinovaná ochrana s dodávkou technických prostriedkov, ochrana objektu elektronickým zabezpečením

Kelcom International s.r.o., Nové Zámky

Bezpečnostné služby - fyzická ochrana majetku a osôb, centralizovaná ochrana objektov, montáž bezpečnostných systémov

Pacta Security s.r.o., Šaľa

Bezpečnostná služba, poskytovanie fyzickej ochrany, monitorovanie objektov prostredníctvom pultu centrálnej ochrany

Nodus s.r.o., Košice

Strážne a detektívne služby

Slovakia Security s.r.o., Bratislava

Strážna služba, odborná príprava a poradenstvo v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti

Secure W Control a.s., Bratislava

Fyzická ochrana majetku a osôb, poriadková služba, prevoz cenností, obsluha poplašných systémov narušenia. Dodávka, montáž a servis bezpečnostných kamerových systémov, elektronických vstupných a kontrolných systémov

King Security s.r.o., Dubnica nad Váhom

Súkromná bezpečnostná služba - ochrana objektov a osôb

Garancia Security Group, s.r.o., Banská Bystrica

Súkromná bezpečnostná služba

Euro Service Agency, s.r.o., Bratislava

Bezpečnostná agentúra

SBS Istota, Banská Bystrica

Ochrana osôb a majetku, zabezpečenie poriadku, ochrana prepravy osôb a majetku

Uzma, spol. s r.o., Bratislava

Súkromná bezpečnostná služba
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK