Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Aukcie a dražby

Obsah > Firmy > Služby > Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo >

Aukcie a dražby

 
PODKATEGÓRIE

Internetové aukcie (5)

ODKAZY 1 - 26 z 26

Aukčná spoločnosť Soga s.r.o., Bratislava

Informácie o aukciách a autoroch, predaj umeleckých predmetov - obrazy, sochy a plastiky

Sophistic Investment a.s., Banská Bystrica

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, správa a prenájom nehnuteľností, zabezpečenie geodetických prác, realizácia rekonštrukčných prác nehnuteľností, speňaženie prebytočného majetku v rámci aukcií, poradenská a konzultačná činnosť

Dražobná spoločnosť a.s., Bratislava

Organizovanie dobrovoľných dražieb: nehnuteľnosti, hnuteľné veci, automobily, starožitnosti

Darte s.r.o., Nižný Hrušov

Aukčná spoločnosť - aukcie umenia a starožitností

Dupos dražobná, spol. s r.o., Trnava

Realitná, dražobná a správcovská činnosť. Komplexný servis pri predaji a prenájme nehnuteľností, organizovanie dobrovoľných dražieb, správa nehnuteľností

Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o., Košice

Organizovanie dobrovoľných dražieb, vymáhanie pohľadávok

Iuris Complex s.r.o., Košice

Realizácia dobrovoľných dražieb. Poradenstvo v oblasti projektov na čerpanie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov

Auding, Prievidza

Znalecké služby, realitná kancelária, aukčná činnosť, projekčná kancelária

General Factoring a.s., Bratislava

Správa a vymáhanie pohľadávok, dražby, predaj a prenájom nehnuteľností

1. dražobná s.r.o., Bratislava

Organizovanie dobrovoľných dražieb, realizácia výkonu záložného práva, poradenstvo

Credit Clearing Center a.s., Bratislava

Služby v oblasti správy majetkových práv, odkúpenie pohľadávok

Mgr. Jozef Deák, Banská Bystrica

Exekútorský úrad - úradná tabuľa, pripravované a vyhlásené dražby

Savard s.r.o., Košice

Organizovanie dobrovoľných dražieb, realizácia dražieb mimo výkonu rozhodnutia

GR8 auctions, a.s., Bratislava

Aukcie automobilov

Iuridis a.s., Veľký Krtíš

Organizovanie a vykonávanie dobrovoľných dražieb, vymáhanie pohľadávok. Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností

eQuis Invest Consulting s.r.o, Bratislava

Práca s pohľadávkami, ekonomické, právne a organizačné poradenstvo a služby, vyhodnocovanie rizikových faktorov, finančné, marketingové a investičné analýzy a štúdie, realitná činnosť, dražby

1. Národná Aukčná Spoločnosť s.r.o., Bratislava

Realitná a aukčná spoločnosť

Invest-Kapital a.s., Bratislava

Správa a vymáhanie vlastných pohľadávok alebo pohľadávok klientov formou mandátnej správy, organizovanie dobrovoľných dražieb a realizácia záložného práva na nehnuteľný, hnuteľný majetok a práva, likvidácia spoločností, správa registratúry

Realit.sk, Bratislava

Kúpa a predaj nehnuteľností, predaj nehnuteľností vo verejnej dražbe, právny servis, reklama na budovách, rekonštrukcie bytov a stavebné práce, ocenenie nehnuteľností znalcom, zameranie pozemkov a areálov geodetmi

JUDr. Jozef Ďurica, Zvolen

Súdny exekútor. Vymáhanie pohľadávok, dražby nehnuteľných a hnuteľných vecí

Znalecká a poradenská kancelária s.r.o., Banská Bystrica

Znalecká a dražobná činnosť

Easyjob s.r.o., Nové Zámky

Personálne služby pre zamestnávateľov a zamestnancov, brigádnický servis. Správa a vymáhanie pohľadávok, dobrovoľné dražby, verejné súťaže

Debt Management s.r.o., Banská Bystrica

Služby v oblasti správy pohľadávok, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekučné konanie, dobrovoľné dražby, stamping

Consigliere Group, Bratislava

Správa pohľadávok, faktoring a forfaiting, poradenstvo v oblasti uzatvárania zmlúv. Personálne služby - výber zamestnancov, executive search. Zavádzanie systémov manažérstva kvality

Realitná,dražobná a poradenská kancelária, Považská Bystrica

Realitná, dražobná a poradenská kancelária - Euro legislatíva, Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Zákon o dobrovoľných dražbách, o notároch a notárskej činnosti

E-aukcie s.r.o., Bratislava

Elektronické aukcie pre verejnú a súkromnú sféru formou outsourcingu, verejné obstarávanie

Copyright © BEST.SK