Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Audítorské firmy

Obsah > Firmy > Služby > Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo >

Audítorské firmy

 
ODKAZY 51 - 100 z 101

MaxAudit s.r.o., Žilina

Audit účtovnej závierky, preverenie účtovníctva mimo auditu, účtovné poradenstvo, ekonomické analýzy, prednášková činnosť

Tatraaudit s.r.o., Bratislava

Audítorská činnosť, vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, poradenská činnosť, daňová optimalizácia a plánovanie, finančné analýzy

D.P.F. s.r.o., Bratislava

Ekonomicko - poradenská a audítorská spoločnosť, vedenie účtovníctva

Audit Tax Consulting k.s., Bratislava

Daňové a ekonomické poradenstvo, audit, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová evidencia, vypracovanie daňového priznania

Adu.sk s.r.o., Bratislava

Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo, mzdy, elektronická archivácia

Košice Audit s.r.o., Košice

Audítorské služby - audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Vedenie účtovníctva, znalecká činnosť, ekonomické poradenstvo

HIC Slovakia s.r.o., Bratislava

Medzinárodná poradenská a konzultačná spoločnosť so zameraním na projektový manažment, training, coaching a auditing

Tax-Audit Slovensko s.r.o., Trnava

Audítorská spoločnosť, finančné a investičné poradenstvo, lektorská a školiaca činnosť

Setco s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdové účtovníctvo a personalistika, daňové poradenstvo a daňová optimalizácia, audítorské a iné špeciálne služby, ostatné ekonomické služby

Profit accounting s.r.o., Bratislava

Účtovné a daňové poradenstvo, audit

Accept Audit & Consulting s.r.o., Prešov

Audítorské služby - posúdenie systému vedenia účtovníctva, zhodnotenie vnútorných smerníc, preverenie účtovných dokladov spoločnosti, overenie komplexnosti vykonania inventúry majetku a záväzkov spoločnosti a správnosti zaúčtovania jej výsledkov

HZ PKF s.r.o., Prievidza

Audit obchodných, výrobných podnikov a inštitúcií, bankové a finančné audity, daňové a ekonomické poradenstvo, znalecké služby, projekty pre krízové riadenie a ich realizáciu, vedenie účtovníctva, rekvalifikačné kurzy

Adekont s.r.o., Košice

Znalecká činnosť – oceňovanie a hodnotenie podnikov alebo jeho častí, ekonomické poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie účtovných závierok a daňových priznaní

Kredit Audit s.r.o., Bratislava

Audítorské služby, účtovné a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy

Konsolidácia s.r.o., Bratislava

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová agenda, daňové poradenstvo, audit

Audit Slovakia Trenčín s.r.o., Trenčín

Súdnoznalecká činnosť v odbore účtovníctvo, audítorstvo a dane

B.M.C. s.r.o., Topoľčany

Vedenie účtovníctva, podnikateľské poradenstvo, audítorské služby, sprostredkovanie obchodu

UDM s.r.o., Nitra

Spracovanie účtovnej agendy, miezd, personalistiky, audítorská činnosť

Ekoauditor s.r.o., Bratislava

Audítorská činnosť, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva

AGV audit s.r.o., Košice

Audit, vedenie účtovníctva, ekonomické a daňové poradenstvo

ACE Centrum s.r.o., Považská Bystrica

Audítorská a účtovnícka spoločnosť - audit a uisťovacie služby, poradenstvo k aplikácii medzinárodných štandardov IFRS, kontroly v oblasti účtovníctva, vedenie účtovníctva, optimalizácia daní

Arthur&Partner s.r.o., Bratislava

Integrované odborné služby - vedenie účtovníctva a priebežný audit, daňové a právne poradenstvo, analýza firemného potenciálu, založenie spoločností na kľúč

Ecovis LA Partners s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti daňového, účtovného a finančného poradenstva, audítorské služby

A.T.F.C. s.r.o., Bratislava

Audítorská a poradenská spoločnosť

Boržík Top-Eko, Bratislava

Skupina odborníkov špecializujúca sa na pomoc podnikateľským subjektom v účtovníctve, audítorstve, daňovom a ekonomickom poradenstve

Ing. Matilda Duditšová, Košice

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, audítorské služby, ekonomické poradenstvo, spracovanie znaleckých posudkov a vzdelávacia činnosť z oblasti účtovníctva

Bety s.r.o., Zvolen

Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva vrátane majetku, spracovanie miezd, konsolidácia účtovnej závierky, audit

Kimea s.r.o., Žilina

Spracovanie účtovníctva, miezd, daňových priznaní. Účtovné a daňové poradenstvo, audítorská činnosť

ATCL k.s., Bratislava

Audítorské služby, daňové poradenstvo, znalecká činnosť v odbore ekonómia a manažment, stavebníctvo, elektrotechnika

Equilibrium s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti daní, účtovníctva, auditu a finančného riadenia, vedenie účtovníctva

Audit Centre s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti auditu, účtovníctva a poradenstva

Audana Audit s.r.o., Prešov

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personálnej agendy. Daňové a ekonomické poradenstvo, audítorské služby

Auditea s.r.o., Bratislava

Audit riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Účtovné a finančné poradenstvo

United BG a.s., Považská Bystrica

Podnikový a finančný manažment, zavádzanie manažérskych systémov riadenia, audítorské služby, poradenstvo, odborné kurzy, školenia, semináre

BDR s.r.o., Banská Bystrica

Audítorská a poradenská spoločnosť

Dekret Audit s.r.o., Bratislava

Audit individuálnej účtovnej závierky, priebežný audit, audit informačného systému, špeciálny audit, oceňovanie spoločností

Ing. Monika Kešeláková, Rožňava

Vedenie účtovníctva, poradenská činnosť v oblasti účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky, audit účtovnej závierky spoločností, družstiev a obcí, finančná analýza

Audítor - Ing.Hudáková Margita, Trnava

Vedenie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, mzdy a personalistika, evidencia majetku, ekonomické poradenstvo, audit

LionConsult, Bratislava

Ekonomické poradenstvo, audit a právne poradenstvo, vedenie účtovníctva, finančná analýza

APX k.s., Považská Bystrica

Audítorská činnosť, daňové poradenstvo, znalecká činnosť

Dividenda s.r.o., Šaľa

Vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, podnikateľské zámery, služby audítora

DCA Audit s.r.o., Dubnica nad Váhom

Audítorská a poradenská spoločnosť - audítorské overovanie, ekonomické a finančné poradenstvo

Interaudit Consulting s.r.o., Bratislava

Audítorské služby, vedenie účtovníctva, poradenská činnosť

Doc. Ing. Ľubica Straková, PhD., Pezinok

Služby audítora, daňové a ekonomické poradenstvo

EDF Audit s.r.o., Bratislava

Ekonomické, finančné, daňové a právne poradenstvo pre podnikateľské subjekty - zakladanie spoločností, vedenie účtovníctva, audit informačných systémov

Ing. Eva Uhrinová, Bratislava

Daňový poradca a audítor - audit, daňové a ekonomické poradenstvo, spracovanie účtovníctva, mzdovej agendy a daňových priznaní

Fineco s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti účtovníctva, daní, auditu a ekonomického poradenstva

ABM Audit s.r.o., Topoľčany

Auditorská činnosť, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

J.H.J.plus-Audit s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva a výkazníctva, ekonomické a finančné poradenstvo. Audit ročnej účtovnej závierky, priebežný, audit konsolidovanej závierky, interný, audit na špeciálne účely

Unifin Slovakia s.r.o., Žilina

Audítorská činnosť, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK