Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Architekti

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie >

Architekti

 
ODKAZY 101 - 150 z 171

Bc. Štefan Vrabec, Komjatice

Architektúra, urbanizmus, interiér a dizajn

Fischer s.r.o., Bratislava

Architektonický ateliér - architektúra, interiéry, design, scénografia, urbanizmus

Urban Projekcia, Dolný Kubín

Projekty rodinných domov s kompletnou stavebnou časťou

SPDe s.r.o., Bratislava

Architektúra - občianske a bytové stavby, rekonštrukcie. Návrhy bytových a verejných interiérov, urbanizmus

AtelieRD, Senec

Architektonický ateliér - projekčná činnosť, služby architekta, grafické práce, poradenstvo a servis v oblasti stavebníctva, inžiniering, vizualizácie

Uhliarik & Partners, Bratislava

Architektúra, interiéry, design, projekčná a poradenská činnosť

Vila s.r.o., Nové Zámky

Komplexné inžiniersko-projektové služby v oblasti architektúry, urbanizmu, interiérovej a exteriérovej tvorby

Vivs s.r.o., Bratislava

Štúdie, projekty, vizualizácie, návrhy, plány. Riešenia interiérov a exteriérov

4D Graphics, Bratislava

Návrhy, dizajn, projekcia, realizácia

Ing. Attila Urbán, Búč

Architektúra, urbanizmus, design, projektová dokumentácia, poradenstvo, inžinierske služby

Ing. Arch. Imrich Pleidel, Šaľa

Architektonická kancelária, autorizovaný architekt, realizácie, projekty

MV Architecture s.r.o., Bratislava

Projektová a inžinierska činnosť v oblasti investičnej výstavby, architektonické služby, architektonický dozor stavieb

Štúdio RP, Trebišov

Architektúra, štúdie a projekty, energetická certifikácia

Štúdio J+J s.r.o., Levoča

Práce na príprave a realizácii lokácií pre hrané, dokumentárne a reklamné filmy, realizácia multimediálnych programov, dokumentárnych filmov. Služby autorizovaného architekta so zameraním na tvorbu v historickom prostredí, pamiatkové výskumy

Jahn Development & Consulting s.r.o., Bratislava

Architektonický ateliér - služby v oblasti navrhovania, projektovania, poradenstva a inžinieringu

Zelina-Architektonická kancelária s.r.o., Bratislava

Urbanistické štúdie, architektonické štúdie, projekty stavieb, štúdie projektov interiérov

Proving, Rimavská Sobota

Projekty, návrhy interiérov, návrhy všetkých typov budov, kompletná projektová dokumentácia

Stapring a.s., Nitra

Projektové a inžinierske služby v odbore stavebníctvo, služby architekta, konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve

Javijani, Bratislava

Architektonická kancelária, projekty pre územné a stavebné povolenie, vykonávacie výkresy, projekty statiky, zdravotechniky

Ing.arch. Rudolf Kruliac, Veľká Lomnica

Služby projektovej prípravy, spolupráca architekta počas prípravy stavby a jej realizácie, inžinierska činnosť

Akad. soch. Alexander Bence CSc., Bratislava

Komorné a monumentálne sochárstvo, interiérová architektúra, všeobecný dizajn, šperky, reštaurovanie, konzultačná a pedagogická činnosť

Design-MS, Žilina

Služby autorizovanej architektky - projekty interiérov, domov, historických objektov, sakrálna architektúra

Atyp Projekt s.r.o., Bratislava

Architektonický a projektový ateliér so špecializáciou na architektonické návrhy a projekty v oblasti bytovej a občianskej výstavby

Danka Gáliková, Bratislava

Architektonický ateliér

Neo Domus s.r.o., Trenčín

Projektový ateliér. Projektová a poradenská činnosť v investičnej výstavbe, architektonické služby, geodetické zameranie, geologický prieskum

Nábytok Kollárová s.r.o., Košice

Predaj luxusného nábytku, služby architekta, doprava a montáž nábytku

Per-A-per, Bratislava

Architektonická kancelária, inžinierska činnosť, stavebný a autorský dozor, dizajn

Dušan Dudáš, Bratislava

Predaj a pokládka laminátových a veľkoplošných podláh, montáž interiérových dverí a šatníkov, návrhy interiérov, predaj podlahového kúrenia

Markrop, Bratislava

Architektonický ateliér

Ing. arch. Miroslav Hrušovský, Nitra

Projekty rodinných domov, architektonické vizualizácie

Appa, Trnava

Architektúra, projektovanie, vizualizácie. Ukážky projektov rodinných domov

Expo line s.r.o., Bratislava

Projekčná činnosť v oblasti architektúra, interiér, výstavníctvo a dizajn, realizácia interiérov a stavebná činnosť, dodávka výstavných expozícii

Arcadia corporation s.r.o., Dubnica nad Váhom

Architektonická kancelária - urbanizmus a územné plánovanie, občianske a priemyselné stavby, interiér, štúdie a súťaže

Fva s.r.o., Bratislava

Architektonická a projekčná činnosť, investičné zámery, inžinierska činnosť

Novaarch s.r.o., Bratislava

Architektonická kancelária, urbanizmus, interiér a design. Projektová činnosť, inžinierska činnosť

Office110 architekti s.r.o., Bratislava

Činnosť autorizovaného architekta, inžinierska činnosť, urbanizmus, projekty

Archima, s.r.o., Prešov

Architektúra, urbanizmus, design, projekčné práce v plnom rozsahu od štúdie cez územné rozhodnutie až po realizačný projekt

Diky, Bratislava

Vyhotovovanie projektov na novostavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb

Idealarch

Marketingové kampane, štylizácie, fotorealistické zábery a flyover animácie

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Architektonické a inžinierske služby, súvisiace technické poradenstvo

Proart s.r.o., Levice

Architektúra, statika, inžiniering, projekty

Štúdio architektúry a designu, Ružomberok

Projektovanie stavieb, realizácia nových objektov, renovácie, rekonštrukcie, projektovanie interiérov a záhrad

Architec2re Svetko+Česneková s.r.o., Bratislava

Architektonické a inžinierske služby, projektovanie

Architektonická kancelária Csanda-Piterka s.r.o., Nitra

Služby v oblasti architektonického navrhovania a územného plánovania

ApsProjekt, Topoľčany

Projekcia architektúry a pozemných stavieb, katalóg rodinných domov, nízkorozpočtové domy, záhradná architektúra

G-Ateliér s.r.o., Gelnica

Architektonická kancelária, architektonicko-urbanistické služby. Zabezpečenie legalizácie stavieb, ich dozorovanie, zastupovanie investorov a poradenská činnosť v predmetnom odbore

Miklós Architekti s.r.o., Galanta

Architektonická kancelária - projekty, štúdie, realizácie, urbanizmus

Ing. Pavol Hodák, Pezinok

Inžiniersko-konštrukčná kancelária - objekty architektúry, kultúry, statika, interiéry, výrobná dokumentácia

A.I.A. Projekt, Bratislava

Návrhy a realizácie interiérov, služby architekta, prestavby a rekonštrukcie domov a bytov

IQ-Building s.r.o., Bratislava

Kompletná dodávka projekčných prác - architektonické štúdie, vykonávacie a realizačné projekty, dodávka stavebného diela na kľúč
Stránka:   < Predošlá12 3 4Ďalšia >

Copyright © BEST.SK