Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Advokátske kancelárie

Obsah > Firmy > Služby > Právnické a advokátske služby >

Advokátske kancelárie

 
ODKAZY 101 - 150 z 172

JUDr. Andrej Jaroš, Trenčín

Služby a zastupovanie v oblastiach občianskeho a pracovného práva, obchodného práva, práva obchodných spoločností a cenných papierov, konkurzného, vyrovnacieho a reštrukturalizačného práva, zmenkového a šekového práva, súťažného práva

JUDr. Soňa Miškovičová, Nové Mesto nad Váhom

Komplexné právne poradenstvo a služby v pracovnoprávnej, obchodnoprávnej, občianskoprávnej a trestnoprávnej oblasti

JUDr. Soňa Vlhová, Bratislava

Advokátska kancelária zameraná na obchodné a občianske právo, pracovné a správne právo, právo duševného vlastníctva. Zakladanie všetkých druhov obchodných spoločností

JUDr. Vladimír Kašuba, Martin

Advokátska kancelária so zameraním na trestné, občianske, obchodné, pracovné, rodinné a správne právo

JUDr. Miroslav Korch, Humenné

Občianske právo, obchodné právo, pozemkové právo, konkurz a reštrukturalizácia, trestné právo, správne právo, zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi

Advokátska kancelária Hagara-Hagarová s.r.o., Žilina

Právne služby s výkonom advokácie

JUDr. Dana Martinková, Bratislava

Komplexné právne a mediačné služby pre slovenských a zahraničných klientov

JUDr. Veronika Janišová, Drietoma

Právna pomoc a spolupráca v oblasti práva duševného vlastníctva, stavebného práva, občianskeho, obchodného, trestného a správneho práva

Pacalaj, Palla a partneri s.r.o., Trnava

Právnické a advokátske služby so zameraním na obchodné, občianske, pracovné a správne právo, právo duševného vlastníctva, medicínske právo a právo telekomunikácií

Pecho&Partners, Nitra

Advokátska kancelária - obchodné a súťažné právo, kapitálové transakcie, obchodné transakcie, bankové a finančné transakcie, právo duševného vlastníctva, zastupovanie v sporoch

JUDr. Jaroslav Belka, Bratislava

Trestné a obchodné právo, občianske, rodinné a pracovné právo

Mgr. Tomáš Gurecký, Čadca

Advokátska kancelária, medzinárodné a európske právo - rodinné, pracovné, trestné, správne, obchodné a občianske

Palša a partneri, Prešov

Advokátska kancelária - obchodné právo a právo obchodných spoločností, občianske právo hmotné a procesné, exekučné právo, pracovné právo, rodinné právo, konkurzné právo, finančné právo, trestné právo hmotné a procesné

JUDr. Iveta Šteffeková, Bratislava

Kompletné právne služby právnickým a fyzickým osobám

JUDr. Viola Dudáková, Bratislava

Advokátska kancelária - občianske, obchodné, pracovné a správne právo. Činnosť konkurzného správcu, mediácia

JUDr. Peter Vevurka, Námestovo

Právne služby pre fyzické a právnické osoby so zameraním na obchodné, občianske, rodinné, pozemkové, pracovné, trestné, správne a konkurzné právo

JUDr. Anna Mišová, Komárno

Komerčný právnik s pracoviskom v Hurbanove

JUDr. Danica Birošová, Trenčín

Zastupovanie klienta v odvetví občianskeho, pracovného a obchodného práva, práva obchodných spoločností a cenných papierov, konkurzného a vyrovnacieho práva, zmenkového a šekového práva, práva duševného a priemyselného vlastníctva, súťažného práva

Datima s.r.o., Považská Bystrica

Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností. Predaj nehnuteľností v Chorvátsku s komplexným právnym servisom. Majetkové vysporiadanie k pozemkom, služby advokátskej kancelárie

JUDr. Anna Angelová, Bratislava

Advokátska kancelária - obchodné právo, občianske právo, rodinné právo, správne právo

Advokátska kancelária JUDr. Roman Blažek s.r.o., Komárno

Právne služby

Právospol s.r.o., Pezinok

Rozhodcovský súd, zastupovanie fyzických a právnických osôb, služby advokátskej kancelárie

JUDr. Bohuslav Majchrák, advokát s.r.o., Čadca

Poskytovanie právnych služieb výkonom advokácie

Jozef Vaculík, Bratislava

Služby v oblastiach práva obchodného, občianskeho, rodinného, trestného, právne poradenstvo v oblasti cenných papierov a zmeniek

JUDr. Anna Lišková, Bratislava

Advokátska kancelária - obchodné, občianske, rodinné, pracovné, zmenkové a šekové právo, ochrana hospodárskej súťaže, konkurzy a vyrovnania, exekúcie

Leimberger & Buocik, Bratislava

Advokátske služby

AK Šimko Legal s.r.o., Bratislava

Komplexný právny servis, advokátske služby

Havlát & Partners, Bratislava

Právne služby v súdnych sporoch, aplikácie občianskeho, trestného a pracovného práva

Advokátska kancelária Dvorská&Mrekajová, Bratislava

Komplexný právny servis a právne poradenstvo pre podnikateľov a fyzické osoby

A.K.I.B. Real, Bratislava

Služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného a správneho práva. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

JUDr. Miroslav Vincenec, Bratislava

Poskytovanie komplexných právnych služieb pre fyzické a právnické osoby

Brázdil & Brázdilová, Zvolen

Servis a poradenstvo v rôznych oblastiach práva

JUDr. Martin Janáč, Bratislava

Kancelária poskytuje právne služby podnikateľským aj nepodnikateľským subjektom v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, autorského práva pri zastupovaní týchto subjektov v konaniach pred súdmi

JUDr. Andrej Cifra, Lučenec

Právne služby a poradenstvo v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, práva obchodných spoločností, pracovného práva a správneho práva

JUDr. Dana Husťáková, Košice

Univerzálny a multidispilinárny právny servis a poradenstvo

Advokátska kancelária Csémiová&Partners, Bratislava

Poskytovanie právnych služieb v rámci všetkých odvetví právneho poriadku SR

JUDr. Daniela Lakatošová, Bratislava

Ponuka služieb a poradenstva v oblastiach správy obchodných spoločností, fúzie a akvizície, vymáhania pohľadávok, prípravy zmlúv, pracovnoprávnych vzťahov

JUDr. Martin Bartko, Trenčín

Advokátska kancelária. Právne služby pre fyzické a právnické osoby, pre štátne inštitúcie v slovenskom, českom a anglickom jazyku

JUDr. Dagmar Danóciová, Nitra

Zastupovanie pred inštitúciami, spisovanie listín, právne rozbory, obchodné práve, občianske právo

JUDr. Lucia Sklenárová, Žiar nad Hronom

Právne služby v oblastiach rodinného, občianskeho, správneho, pracovného, trestného a obchodného práva. Súdne a mimosúdne riešenie sporov

Mgr. Martina Masárová, Piešťany

Obchodné právo, občianske právo, trestné právo, pracovné právo

JUDr. Barbora Stehlíková, Martin

Advokátska kancelária

Mgr. Peter Nozdrovický, Bratislava

Služby advokáta, kontaktné informácie

JUDr. Eva Bučková, Bratislava

Advokátska kancelária so zameraním na obchodné a občianske právo, rodinné a pracovné právo, správne právo

JUDr. Mario Buksa, právne služby s.r.o., Martin

Právne služby v oblastiach trestného, obchodného a občianskeho práva

JUDr. Ingrid Repková, Košice

Komplexný právny servis a poradenstvo so zameraním na obchodné, občianske, pracovné, rodinné, exekučné a trestné právo

JUDr. Angelika Buzek, Bratislava

Právne služby - občianske, pracovné, rodinné, správne, pozemkové, obchodné právo, právo cenných papierov, bankové a finančné právo, konkurz a vyrovnanie, daňové právo, právo duševného vlastníctva, trestné právo, súdne a mimosúdne riešenie sporov

JUDr. Ľudmila Vasiľová, Michalovce

Advokátska a mediáčna kancelária

JUDr. Dušan Remeta, Prešov

Komplexné právne služby

Kubicová, Benkóczki, Baláž-advokáti s.r.o., Bratislava

Obchodné a občianske právo, právo cenných papierov, právo duševného vlastníctva a priemyselného vlastníctva, trestné právo, privatizácia
Stránka:   < Predošlá12 3 4Ďalšia >

Copyright © BEST.SK