Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Administratívne a účtovnícke služby

Obsah > Firmy > Služby >

Administratívne a účtovnícke služby

 
ODKAZY 51 - 73 z 73

ASD, Levice

Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, rekonštrukcia účtovníctva za predchádzajúce obdobia

ACE Centrum s.r.o., Považská Bystrica

Audítorská a účtovnícka spoločnosť - audit a uisťovacie služby, poradenstvo k aplikácii medzinárodných štandardov IFRS, kontroly v oblasti účtovníctva, vedenie účtovníctva, optimalizácia daní

Titus, Senec

Správa registratúrnych záznamov, úschova písomností

Ing. Alena Klučárová, Spišská Nová Ves

Ekonomické, účtovné a administratívne služby. Činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov

Ilenz s.r.o., Košice

Služby súvisiace so zmenou základného imania na Euro s možnosťou online objednávky

4E s.r.o., Žilina

Finančné a účtovné služby, hĺbková kontrola ekonomiky, konzultačné služby

Archiro s.r.o., Košice

Archivačné služby - dlhodobá úschova a spracovanie registratúry, preberanie, evidovanie, usporiadanie, uloženie, využívanie a vyraďovanie písomností, zabezpečenie odvozu písomností na miesto uloženia a do štátneho archívu

Audit Centre s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti auditu, účtovníctva a poradenstva

European Financial Group s.r.o., Nitra

Zakladanie obchodných spoločností, offshore spoločnosti, ponuka ready-made spoločností, poskytovanie virtuálneho sídla

Askara s.r.o., Komárno

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, daňové poradenstvo

W-Trend s.r.o., Nitra

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd. Poradenstvo z oblasti ekonomiky, účtovníctva, miezd a podnikových financií, finančné analýzy

Bulitrade s.r.o., Bratislava

Štatistické spracovanie dát, prieskumy, vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo, predaj výpočtovej techniky a software

Elmal s.r.o., Bratislava

Maľovanie bytov, kancelárií, schodíšť, nátery, stierkovanie, montáž sadrokartónu. Zabezpečenie pokládky podlahovín a parkiet, montáže dverí a zárubní, murárskych a elektrikárskych prác. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH a výpočet miezd

Company Consulting Invest s.r.o., Bratislava

Služby virtuálneho sídla spoločnosti, založenie obchodných spoločností, predaj založených spoločností

Sedeko s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd. Daňové poradenstvo

Willy - Ing. Gruška Viliam, Prešov

Ekonomické a účtovné služby, predaj, inštalácia a servis ekonomického a účtovného softvéru

Real administration s.r.o., Bratislava

Založenie obchodných spoločností, správa a zastúpenie spoločností, komplexné administratívne služby, služby v oblasti nehnuteľností, prieskum trhu

Stanislav Glasa, Bratislava

Prepisovanie písaných textov, spracovanie údajov na PC, prepis videosúboru, zvukovej nahrávky, prepis z obrázkového formátu, gramatická a štylistická korekcia

Amandine s.r.o., Košice

Služby virtuálnej kancelárie ako možnosť alternatívneho riešenia nákladných klasických kancelárskych priestorov, založenie obchodných spoločností, kúpa a predaj spoločností

DTA s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovnej agendy, spracovanie miezd, služby ekonomického zamerania

Anavi, Bratislava

Spracovanie štatistických hlásení Intrastat, služby v oblasti colnej deklarácie

Mitros, Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovanie a evidencia DPH, daní z príjmu, mzdy

Company Consulting Invest s.r.o., Bratislava

Zakladanie obchodných spoločností, predaj založených ready-made spoločností, poskytnutie sídla spoločnosti, poradenstvo a administratívne práce
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK