Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Profesné organizácie

Obsah > Inštitúcie >

Profesné organizácie

 
ODKAZY 101 - 135 z 135

Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Bratislava

Členovia zväzu, sekcie zväzu, zväzový servis

Sieťotlačový zväz SR

Činnosť zväzu je zameraná na oblasť výchovy odborníkov, zvyšovanie ich kvalifikácie, ale aj na rekvalifikáciu a zabezpečovanie rekvalifikačných kurzov a s tým spojených odborných skúšok

Asociácia realitných maklérov

Združenie realitných maklérov, sprostredkovateľov s cieľom zabezpečiť korektnú činnosť, odborných partnerstiev a štandardizovať prácu na trhu nehnuteľností

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava

Občianske združenie - vzdelávanie, výcviky, stáže pre sociálnu oblasť, projekty, analýzy sociálnych potrieb

Vincúr, Modra

Spolok vinohradníkov a vinárov: členovia, degustácie, akcie

Slovenský plavebný kongres, Bratislava

Dobrovoľné profesijné výberové združenie odborníkov z oblasti plavby, vodného hospodárstva a staviteľstva, vodných ciest, prístavov a stavby lodí. V záujme hospodárskeho a kultúrneho rozvoja štátu vyvíjame aktivitu na podporu rozvoja vodnej dopravy

Asociácia organizácií splátkového predaja Slovenskej republiky

Záujmové združenie spoločností zaoberajúce sa podnikaním v oblasti predaja na splátky a poskytovaním spotrebiteľských úverov z vlastných zdrojov

Informačný portál dodávateľov automobilového priemyslu

Portál zameraný na poskytnutie informácii o členoch portálu a na koordináciu ich činností pod záštitou Združenia Automobilového Priemyslu SR

Slovenský mliekarenský zväz

Stavovská, dobrovoľná organizácia združuje fyzické a právnické osoby podnikajúce vo výrobe, spracovaní a predaji mlieka a mliečnych výrobkov

Slovenská sekcia International Police Association

Medzinárodná organizácia policajných pracovníkov - dokumenty, členstvo, aktivity, zoznam územných úradovní

Cech zámočníkov a kovoobrábačov, Hlohovec

Štruktúra a členovia cechu, symboly cechu, činnosť a aktivity, členstvo v organizáciách

Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska, Spišská Nová Ves

História a založenie cechu, členovia, stanovy, cechový spravodaj, verejné obchodné súťaže

Asociácia pracovníkov technickej ortopédie, Bratislava

Informácie o činnosti, členstve, aktivitách, členských schôdzach, Slovenskej komore ortopedických technikov

Tokaj Regnum, Malá Tŕňa

Občianske združenie vinárov tokajskej vinohradníckej oblasti

Asociácia vonkajšej reklamy, Bratislava

Presadzovanie spoločných záujmov členských organizácií v oblasti vonkajšej reklamy

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Nitra

Informácie o spoločnosti, členoch, aktivitách, publikačnej činnosti, seminároch

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov

Stavovská organizácia profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov

Asociácia talianskych reštaurácií na Slovensku

Členovia, aktivity, propagácia talianskej gastronómie

Slovenský inštitút interných audítorov

Profesná organizácia, ktorá združuje osoby, ktoré pracujú v oblasti vnútorného auditu a v príbuzných oblastiach

Slovenská parkovacia asociácia, Žilina

Neziskové združenie právnických osôb zabezpečujúcich prevádzkovanie parkovísk

Asociácia stavebných cenárov, Žilina

Členstvo, odborné skúšky s možnosťou získania certifikátu stavebného cenára a prislúchajúcej pečiatky

Cech sprievodcov Tatry - Spiš

Členovia Cechu sprievodcov Tatry - Spiš Vás budú radi sprevádzať na Vašich výletoch po severnom Slovensku od Liptova cez Tatry, Slovenský raj, Spiš až po Zamagurie

Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory Slovenskej republiky

Ciele a činnosť výboru, orgány, členstvo, komisie

Združenie poskytovateľov webhostingu

Domovská stránka Združenia poskytovateľov webhostingu v SR, záujmového združenia právnických osôb. Predstavenie, členovia, stanovy, kontakt

Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska

Stavovská organizácia združujúca fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa výrobou šperkov a spracovaním drahých kovov

Asociácia znalcov cestnej dopravy

Ohodnotenie vozidiel, dopravné nehody, crash testy

Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel, Zvolen

Združenie právnických osôb, ktoré sa zaoberajú opravami, modernizáciami a výrobou koľajových vozidiel, výrobou komponentov do koľajových vozidiel a súvisiacimi činnosťami

Asociácia primátorov a starostov, Bratislava

Podpora regionálnej politiky v oblasti samosprávy, spolupráca na legislatívnom procese v oblasti verejnej správy a územného rozvoja

Asociácia slovenských študentov práva, Bratislava

Združenie právnikov so snahou o zlepšovanie právneho prostredia. Legislatívny inkubátor a bezplatné právne poradenstvo. Akademické aktivity venované právnemu vzdelávaniu

Asociácia zlatníkov Slovenska, Trenčín

Záujmové a profesijné združenie právnických a fyzických osôb, ktoré vyrábajú, opravujú a obchodujú s predmetmi z odboru zlatníctva a klenotníctva

Historické Hotely Slovenska, Piešťany

Asociácia hotelov Slovenska, ktoré sú prevádzkované v historických budovách, kaštieľoch, zámkoch a kúriách

Komora pozemkových úprav SR

Oznamy, informácie, zápisnice a príspevky

Centrum pre rozvoj drev., nábytkárskeho a celulózo-papier. priemyslu

Informácie o činnosti a členoch

Slovenská asociácia novinárov

Členstvo v asociácii, stanoviská, výročná cena, snemy, spravodaj

Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom-logistika, Piešťany

Zduženie odborníkov v oblasti manipulácie, prepravy, balenia, skladovania a logistiky
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK