Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Profesné organizácie

Obsah > Inštitúcie >

Profesné organizácie

 
ODKAZY 51 - 100 z 135

Združenie bankových kariet Slovenska

Aktuality z oblasti platobných kariet

Komora geodetov a kartografov

Stavovská organizácia zastupujúca svojich členov, kontrolujúca ich kvalitu činnosti

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Združenie, ktorého cieľom je zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti osôb a majetku pri výstavbe, užívaní stavieb a technických zariadení budov

AFCEA Slovak Chapter, Nové Mesto nad Váhom

Slovenská asociácia dodávateľov a užívateľov vojenských komunikačných a informačných systémov - nezisková organizácia so zameraním na problematiku riadiacich systémov a informačných technológií pre použitie v štátnej správe s dôrazom na ozbrojené sily

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu

Zoznam členov, predstavenstvo, stanovy, pracovné sekcie, informácie Sappo

Asociácia generických výrobcov Genas, Bratislava

Združenie výrobcov generických liekov

Isaca Slovakia, Bratislava

Občianske združenie - podpora v oblasti auditu a kontroly informačných systémov v súlade s medzinárodnými postupmi

Slovenská komora zubných lekárov

Profesijné združenie stomatológov. Komora združuje zubných lekárov v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti

Komora reštaurátorov, Bratislava

Najvyšší odborný garant kvality reštaurovania na Slovensku. Aktivity, zoznam členov, špecializácie reštaurovania, semináre, zborníky

Asociácia personálnych agentúr Slovenska

Informácie o asociácii, členovia, etický kódex

APRSR

Asociácia public relations Slovenskej republiky

Slovenská asociácia výskumných agentúr

Združenie agentúr alebo fyzických osôb zaoberajúcich sa výskumom trhu a verejnej mienky

Asociácia telekomunikačných operátorov, Bratislava

Predmetom jej činnosti je zasadzovanie sa o vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj slovenského komunikačného trhu

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Orgány asociácie, stanovy, členovia, termíny akcií

Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Štatutárne orgány, zoznam členských firiem, zoznam výrobkov, odborné sekcie, kolektívne vyjednávanie

Slovenská lekárska únia špecialistov

Stanovy, základné informácie, aktuality

Združenie konkurzných správcov, Bratislava

Aktuálne informácie, legislatíva, diskusia

Potravinárska komora Slovenska, Bratislava

Združenie právnických osôb založené potravinárskymi firmami s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu

Slovenská lekárska spoločnosť

Asociácia odborných medicínskych a farmaceutických spoločností, regionálnych spolkov lekárov a farmaceutov

Asociácia technických diagnostikov SR, Košice

Certifikačná činnosť v oblasti vibračná diagnostika a infračervená diagnostika. Semináre, školenia, vzdelávacie kurzy, členovia

Združenie slovenských spracovateľov včelích produktov, Nitra

Informácie o nás, kalendár akcií, produkty

CECED Slovakia, Bratislava

Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov

Asociácia doplnkových dôchodcovských spoločností

Iniciovanie a presadzovanie spoločných záujmov doplnkových dôchodkových spoločností pri novelizácii právnych predpisov súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým poistením

Spoločnosť masérov Slovenska

Organizačná štruktúra, členovia, podujatia, časopisy a publikácie

Slovenská asociácia kúzelníkov, Bratislava

Informácie o činnosti v kúzelníckej komunite, články, fórum, kalendár akcií

Cech strechárov Slovenska, Bratislava

Odborné združenie zaoberajúce sa problematikou striech, vydávajúce odborné publikácie, zastupuje záujmy svojich členov voči orgánom štátnej správy a rôznych organizácií, nadväzuje vzťahy s odbornými inštitúciami doma i v zahraničí

Kalibračné združenie SR, Bratislava

Združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti kalibrácie meradiel

Slovenská jazdecká federácia

Jazdecké kluby, stanovy, predsedníctvo, skúšky základného výcviku jazdca

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Bratislava

História spoločnosti, aktivity, plán akcií, členstvo

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat

Informácie, história, stanovy, akcie

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Informácie, výbor, podujatia, stanovy a členovia

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Informácie o spoločnosti, akcie, stanovy, literatúra

Lotos, Martin

Spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska - informácie o vysielacích časoch, type produkcie, počte prípojok, ukážky z tvorby jednotlivých TV staníc

Slovenská Komora Súkromnej Bezpečnosti

Aktuality, legislatíva, členovia združenia

Spoločnosť pre projektové riadenie

Dobrovoľné profesné spoločenstvo fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa projektovým riadením

Etalux, Nové Zámky

Združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky zabezpečuje zhromažďovanie, zber, odvoz a zhodnotenie elektroodpadu kategórie č.5 – svietidlá a svetelné zdroje

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

Záujmové združenie právnických subjektov podnikajúcich najmä v oblasti: výroby kŕmnych zmesí, premixov, kŕmnych koncentrátov

Družstvo lekární

Združenie lekární vo vlastníctve lekárnikov

Slovenská holsteinská asociácia, Ivanka pri Dunaji

Záujmová, nekomerčná a nezisková organizácia, ktorá združuje, reprezentuje, informuje a podporuje chovateľov holsteinského dobytka

Slovenská Neurochirurgická Spoločnosť, Bratislava

Informácie o spoločnosti, história, aktuality

Slovenská komora zubných technikov

Profesijná organizácia zubných technikov, smernice a zákony, múzeum, inzercia

Slovenská asociácia aterosklerózy

Nezávislá dobrovoľná spoločenská organizácia, ktorá združuje lekárov, zdravotníkov a ďalších špecialistov, zaoberajúcich sa problematikou aterosklerózy

Asociácia policajtov vo výslužbe

Záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú poberateľmi výsluhového alebo starobného dôchodku. Členstvo, miestne organizácie, oznamy

Asociácia prevádzkovateľov káblovej televízie v Slovenskej republike

Stavovská organizácia združujúca káblových operátorov na Slovensku - členovia, činnosť, podujatia

Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Bratislava

Informácie o zväze, stanovy, podujatia, zoznam členov a legislatíva

Zväz polygrafie na Slovensku, Bratislava

Dobrovoľné združenie samostatných právnych subjektov podnikajúcich v oblasti polygrafie a príbuzných odvetví

Slovenská komora exekútorov, Bratislava

Stavovská organizácia exekútorov

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Zoznam členov SSSCR - sprievodcov s platným osvedčením, ktorí pracujú vo všetkých kútoch Slovenska

Slovenská homeopatická asociácia, Bratislava

Profesné združenie homeopatov na Slovensku - informácie, štúdie, zoznam homeopatov

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Združenie odborníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji medicínskeho poznania v oblasti diagnostiky, prevencie a liečby chorôb ucha, nosa, hrdla, hlavy

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK