Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Priemyselná vzduchotechnika a klimatizácia

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika > Vzduchotechnika a klimatizácia >

Priemyselná vzduchotechnika a klimatizácia

 
ODKAZY 51 - 100 z 132

Opravy, Bratislava

Montáž a predaj klimatizačných zariadení. Opravy a servisné práce na klimatizáciách všetkých značiek. Napúšťanie autoklím. Opravy vitrín a chladiacich boxov

Ekosal Energy, spol. s r.o, Prievidza

Elektrické vykurovanie, vzduchové clony, elektrická príprava TÚV, klimatizácia, plynové vykurovanie, tepelné čerpadlá, regulácia, elektrická inštalácia, podlahové elektrické vykurovanie

JOVATECH, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Klimatizácia, vzduchotechnika - projekčná činnosť, dodávky, montáž. Záručný a pozáručný servis

KT s.r.o., Bratislava

Radiálne potrubné ventilátory, radiálne ventilátory, nevýbušné ventilátory, strešné ventilátory, elektrické ohrievače, vodné ohrievače, riadiace jednotky, klimatizačné jednotky

Enko s.r.o., Košice

Dodávky klimatizačných zariadení, vzduchotechniky, chladiacich a vykurovacích zariadení

Airprojekt s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Služby v oblasti vetrania, klimatizácie a odprašovania. Projektová dokumentácia vzduchotechniky, výroba potrubia a komponentov, dodávka, montáž a servis, meranie a regulácia, kompletné merania v oblasti vzduchotechniky

Darma spol. s r. o., Bratislava

Technológie a odvetrávanie pre moderné a úsporné spoločné stravovanie. Poradenstvo, projekcia, dodávky, montáž, HACCP, servis

Grünwalds s.r.o., Trenčín

Služby v oblasti vzduchotechnických zariadení a klimatizácií - projekty, návrhy, dodávky, montáž, servis

Process Technik s.r.o., Nitra

Riešenia v oblasti technologických procesov, klimatizácie a chladenia, servis a oprava klimatizačných a chladiacich zariadení

H.T.Haustechnik, Bratislava

Klimatizácia, vlhčenie, odvlhčovanie

York international s.r.o., Bratislava

Chladenie pre priemysel, budovy a výrobné prevádzky. Klimatizácia, vzduchotechnické a chladiace zariadenia. Poradenstvo, projekcia, dodávka, montáž a servis systémov pre chladenie a klimatizáciu

Sanfog s.r.o., Nové Zámky

Predaj, montáž a servis zariadení vonkajšieho chladenia, zavlažovania, odstraňovania prašnosti a zápachu

Chladom, Nitra

Predaj domácich chladničiek, mrazničiek, priemyselných chladiarenskych zariadní, klimatizačnej techniky, čističiek vzduchu. Servis malých chladiarenskych a mraziarenskych zariadení, autoklimatizácií

Tinron s.r.o., Bratislava

Výroba vzduchotechniky, klimatizácií a príslušenstva, kovovýroba - dodávka, montáž, servisu. Atypické prvky z plechu, sústružnícke, zváračské, klampiarske a pokrývačské práce. Výroba konštrukcií a konzol

Thermo Line, Poprad

Stavebné projekty, projekty vykurovania, vetranie a klimatizácie, dodávka a realizácia vzduchotechnických a vykurovacích zariadení

Frost-service s.r.o., Lednické Rovne

Dodávky chladiacich zariadení pre priemyselnú výrobu, zimné štadióny. Návrh, projektovanie, revízia a servis chladiacich zariadení

Interpresent Mon s.r.o., Košice

Realizácia projektov v oblasti odprašovania priemyselných prevádzok. Dodávky a montáž odprašovacích, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení

Techsys s.r.o., Nitra

Dodávky kotolní, technológií vykurovania, výmenníkových staníc, vetrania a klimatizácie, chladiacich systémov, merania a regulácie, elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov

E.D.T. s.r.o., Bratislava

Distribúcia, montáž a servis presnej klimatizácie. Záložné zdroje, komunikačné a bezpečnostné technológie

Alba Slovakia s.r.o., Bratislava

Priemyselné chladenie, temperovacie stroje, teplovzdušné kotle na použitý olej, odvlhčovače a sušiče

Chladiarenská gescia s.r.o., Trnava

Predaj chladiarenskej techniky a klimatizácií. dodávky chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení, meracej techniky, autoklimatizácie

Feva, Strekov

Dovoz kondenzačných sušiacich agregátov na rezivo a odvlhčovačov vzduchu, predaj osív, hnojív, krmív a záhradníckych potrieb

Klimasoft s.r.o., Piešťany

Služby a dodávky v oblasti riadiacich systémov, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, tepelnej techniky, merania, regulácie, servisu a prevádzkovania budov, dodávky výpočtovej techniky a software

Klimatechnik, Bratislava

Montáž, servis a poradenstvo technických zariadení pre hotely, reštaurácie, kuchyne, jedálne a predajne

Klimak s.r.o., Nitra

Projekty, dodávky, montáž a servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, vykurovacích, meracích a regulačných zariadení

PP Corp., Považská Bystrica

Predaj, montáž a servis elektronických čističov vzduchu pre reštaurácie, autoservisy a priemyselné prevádzky

Fanklima s.r.o., Bernolákovo

Klimatizačné a chladiace systémy pre veľké objekty, rodinné domy, kancelárie. Vzduchotechnika, tepelné čerpadlá, chladiaca a klimatizačná technika, tepelné čerpadlá a plynové kotly. Dodávka, servis

GreMi Klima s.r.o., Žilina

Projekty a komplexné dodávky vykurovania, vetrania a klimatizácie do obytných objektov, priemyselných hál a špeciálnych aplikácií

Imos-Asek s.r.o., Kalinkovo

Vývoj, výroba a predaj vzduchotechnických prvkov zameraných na požiarnu ochranu, tlmenie hluku, distribúciu a reguláciu vzduchu v priestoroch, servis a montáž

Klima team s.r.o., Bratislava

Zariadenia pre vetranie, klimatizáciu, chladenie

Technotrading s.r.o., Bratislava

Dovoz, predaj, montáž a servis strojných zariadení z oblasti vodohospodárskej techniky a vzduchotechniky

Frigo Slovakia s.r.o., Bratislava

Klimatizácia od návrhu po realizáciu

Frosttechnika s.r.o., Zlaté Moravce

Ponuka chladív, komponentov chladiacich zariadení

Ing. Anton Heško s.r.o., Banská Bystrica

Projektová a dodávateľská činnosť vo výstavbe občianskych a priemyselných stavieb a bytových domov, čistých priestorov v elektrotechnickom, farmaceutickom, potravinárskom, chemickom priemysle a zdravotníctve, výroba vzduchotechnických potrubí

Progyr s.r.o., Košice

Dodávky riadiacich systémov v oblasti merania a regulácie. Systémy a služby orientované na riadenie odovzdávacích staníc, na vykurovanie a klimatizáciu budov a priemyselných objektov

Forex Klima s.r.o., Komárno

Mobilné, nástenné a kazetové klimatizačné jednotky, odvlhčovače

Stroj-Technik s.r.o., Senica

Predaj prevodových zariadení a priemyselnej vzduchotechniky. Predaj armádnej, loveckej a športovej výstroje, predaj zbraní a streliva

Ferrmont s.r.o., Púchov

Dodávky a montáž čistiarní odpadových vôd a vzduchotechniky, kovovýroba

Klima Trend s.r.o., Nitra

Služby v oblasti starostlivosti o technologické zariadenia budov. Projekcia, dodávky, montáž, servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, ústredného kúrenia a merania a regulácie

KVT s.r.o., Bratislava

Predaj klimatizačných a chladiacich zariadení, fan-coilových a vzduchotechnických jednotiek, tepelných čerpadiel

Klimatron s.r.o., Piešťany

Dodávky a montáže klimatizácií do stavebných objektov

Perago s.r.o., Bratislava

Výroba, dodávky a servis vzduchotechnických systémov, chladiacej a klimatizačnej techniky

Vzducho s.r.o., Bratislava

Výroba a montáž: vzduchotechnické potrubia a zariadenia, klampiarske a zámočnícke práce, dodávka a montáž vzduchotechnických zariadení

Euroklíma s.r.o., Cabaj-Čápor

Distribúcia klimatizačných jednotiek, odvlhčovačov, ventilátorov. Projekcia, montáž, servis

Coller Klíma s.r.o., Hronský Beňadik

Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení. Bytové, komerčné, priemyselné zariadenia

Colt International s.r.o., Bratislava

Technické zariadenie budov tretej generácie - protipožiarna ochrana, vetranie, vykurovanie, klimatizácia, slnolamy a technika denného svetla

Klimaservis Bratislava s.r.o., Bratislava

Projektovanie, realizácia a servis klimatizačných zariadení

Primachlad s.r.o., Prešov

Technológia chladenia - ľadové plochy, potravinárstvo, petrochémia, priemysel. Projekčná činnosť, montáže, opravy, skúšky plynových a tlakových technických zariadení

Ekotechna s.r.o., Prešov

Výroba a dodávky v oblasti vzduchotechniky, klimatizácie a odprašovania. Výroba priemyselných ventilátorov, filtračných zariadení, kovovýroba

DVT s.r.o., Bratislava

Dodávky a montáže vzduchotechnických a klimatizačných zariadení pre občiansku, bytovú a priemyselnú výstavbu

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK