Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Tepelná technika

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika >

Tepelná technika

 
ODKAZY 151 - 200 z 259

Horia s.r.o., Banská Bystrica

Predaj plynových kondenzačných a pretlakových kotlov, teplovzdušných generátorov, bojlerov, digitálnych a mechanických termostatov, priamoohrevných zásobníkov vody

Veskom Slovakia s.r.o., Malacky

Predaj a servis tepelných čerpadiel

Krby Pokusa, Trnava

Krbové vložky, krbové pece, elektrické krby, rúry a kolená, krbová obstavba

Detmar s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Meracia a regulačná technika, riadiace systémy pre TZB, elektroinštalácie, výroba rozvádzačov, predaj regulátorov DIXELL, CAREL, TECHNOLOGIC

Neu-Bad-Ker, Čereňany

Montáž krbov a kachľových pecí. Akumulačné, teplovzdušné, kombinované, hypokaustové pece, teplovodné systémy, vonkajšie záhradné grily a pizza pece. Renovácie historických pecí

Želgass s.r.o., Žilina

Predaj a opravy elektro a plynospotrebičov

Brel s.r.o., Považská Bystrica

Veľkoobchod a maloobchod elektro - tepelná a zdravotná technika, vysávače, svetelné zdroje, domáce elektrospotrebiče

Marmont s.r.o., Žilina

Riešenia a realizácie v oblasti vykurovania objektov, rozvody plynu, vody a kanalizácie. Zdravotechnika a sanita, meracia a regulačná technika - predaj, montáž

Aneta, Trenčianska Teplá

Výroba komorových pecí, muflových pecí a špeciálnych pecí

Ingstav, Prievidza

Vybavenie kúpeľní, tepelná technika - predaj

Progyr s.r.o., Košice

Dodávky riadiacich systémov v oblasti merania a regulácie. Systémy a služby orientované na riadenie odovzdávacích staníc, na vykurovanie a klimatizáciu budov a priemyselných objektov

O.K.Term s.r.o., Martin

Predaj, montáž a servis elektrických a kombinovaných ohrievačov vody, klimatizačných zariadení, elektronických registračných pokladníc

Remosta s.r.o., Piešťany

Predaj, montáž a servis plynových kotolní, ústredných kúrení, zdravotechnických inštalácií

Fivoku, Malinovo

Montáž, opravy, údržba a servis ústredného kúrenia a sanitnej inštalácie, výmenníkových staníc a kotolní. Dodávky výmenníkových staníc, zámočnícke práce

Orpex, Turčianske Teplice

Predaj a montáž teplovzdušných a teplovodných krbov. Predaj, montáž a revízie trojzložkových komínových systémov. Montáž stavebnicových, akumulačných, teplovzdušných, kachľových pecí a krbov. Teplovodné rozvody, radiátory, podlahové kúrenie

Thermocentrum s.r.o., Piešťany

Dodávka a montáž ústredného a podlahového vykurovania. Dodávka kotlov a rozvodov, plynofikácia objektov

Contrax Plus v.o.s., Banská Bystrica

Dodávky a montáž elektrotechnologických častí stavieb - meranie a regulácia, automatizované systémy riadenia. Dodávky a montáž technologických zariadení - voda, vzduchotechnika, kúrenie, úprava vody a dezinfekcia vody

Rúr Gas, Lučenec

Montáž, opravy a predaj plynových zariadení, ústredného a podlahového kúrenia, vodovodu a kanalizácie

Viesstrade s.r.o., Trnava

Predaj vykurovacej techniky - plynové kotly, kondenzačné plynové kotly, solárne systémy, tepelné čerpadlá, kotly na tuhé palivo, ohrievače vody, výmenníky tepla, fotovoltaické systémy

Eco-Prom, Trenčín

Predaj vykurovacej techniky, predaj náhradných dielov, záručný a pozáručný servis, návrh a projektovanie

Remonta s.r.o., Zvolenská Slatina

Montáž, opravy, revízie plynových a elektrických zariadení. Predajňa s inštalačným a spojovacím materiálom, rúrami, sanitou, náradím, kotlami, sporákmi, farbami

MC Metal s.r.o., Žilina

Výroba a predaj dekoratívnych radiátorov a rozdeľovačov podlahového kúrenia. Katalógy, cenníky

Novak, Pezinok

Predaj a inštalácia vykurovacích systémov do rodinných domov a prevádzkových budov. Kotolne, čerpadlá, solárne systémy, konvektory. Projekčná a realizačná činnosť

Enesys s.r.o., Zvolen

Dodávka a montáž elektrických zariadení a bleskozvodov, zabezpečovacej a kamerovej techniky, vykurovania, meracích a regulačných systémov. Revízie a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení

Vavrotherm, Piešťany

Dodávka plynofikácie od plynovej prípojky až po plynový spotrebič, dodávka a montáž kotlov, radiátorov, podlahového kúrenia, zariadení pre kotolne, úpravne vôd, meracej a regulačnej techniky

Alten s.r.o., Ružomberok

Tepelné čerpadlá, kompresory, stlačený vzduch

Kúpeľňa Omega s.r.o., Hlohovec

Predaj sanitárnej keramiky, sprchovacích kútov, vodovodných batérií, kuchynských drezov, obkladov a dlažieb, kúpeľňového nábytku. Predaj kotlov, radiátorov, termostatických ventilov

Klima Trend s.r.o., Nitra

Služby v oblasti starostlivosti o technologické zariadenia budov. Projekcia, dodávky, montáž, servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, ústredného kúrenia a merania a regulácie

KVT s.r.o., Bratislava

Predaj klimatizačných a chladiacich zariadení, fan-coilových a vzduchotechnických jednotiek, tepelných čerpadiel

Midam s.r.o., Košice

Predaj a inštalácia plynových kotlov, zásobníkov a ohrievačov vody, regulačnej techniky, radiátorov, solárnej techniky

Stes s.r.o., Ilava

Plynoinštalácie - zemný plyn, propán. Vykurovanie, vodoinštalácie rodinných domov, vykurovanie priemyselných hál, plynové kotolne a rozvody plynu, solárne systémy a tepelné čerpadlá, podlahové kúrenie, revízne správy

Domen, Nové Zámky

Kúpeľňové štúdio - obklady a dlažby, batérie, sanita, doplnky, kúpeľňový nábytok, tepelná technika, interiérové dvere

Hotset SK s.r.o., Nová Baňa

Dovoz a dodávky výhrevných elementov pre priemyselné použitie. Výhrevné patróny, trubkové výhrevné telesá, výhrevné hubice, termočlánky a regulátory teploty

Lumat s.r.o., Žiar nad Hronom

Vodoinštalačné a kúrenárske práce, stavebné a rekonštrukčné práce. Predaj kúrenárskeho a vodoinštalačného materiálu, panelových radiátorov, kotlov, armatúr a potrubí, obkladov a dlažieb, sanity, strešných krytín

Dauni s.r.o., Malé Trakany

Správa bytov, bytového a nebytového fondu. Poskytovanie remeselných služieb - vodoinštalatérstvo, plynoinštalatérstvo, kúrenárstvo, elektroinštalatérstvo, murárske práce. Predaj stavebného a kúrenárskeho materiálu. Stavebná činnosť

S-Term, Bratislava

Predaj a servis plynových kotlov, zásobníkov vody, solárnych systémov, prietokových ohrievačov

SA-PehAes s.r.o., Prešov

Veľkoobchod a maloobchod - bytové a domové armatúry, zriaďovacie predmety, zdravotechnika, čerpadlá, ohrievače vody, radiátory

Colt International s.r.o., Bratislava

Technické zariadenie budov tretej generácie - protipožiarna ochrana, vetranie, vykurovanie, klimatizácia, slnolamy a technika denného svetla

Phnix s.r.o., Dechtice

Liatinové krbové kachle, tepelné čerpadlá, solárne kolektory, ohrievače vody v bazénoch

Temol s.r.o., Moldava nad Bodvou

Dodávka, montáž a servis kogeneračných jednotiek. Projekčné a poradenské služby v oblasti energetiky

Ekotechnik s.r.o, Martin

Predaj akumulátorov tlaku, chladičov oleja, výmenníkov tepla, hydraulických filtrov, čerpadiel a hydromotorov. Odborné služby pre vyhradené tlakové zariadenia

absolutGaz s.r.o., Košice

Predaj úsporných priamovýhrevných zariadení s médiom plyn, voda a elektrina pre vykurovanie priemyselných objektov, technické návrhy

Harmann, Trnava

Klasické a podlahové vykurovanie, elektrické zariadenia a bleskozvody

Tomino, Bratislava

Zhotovenie a montáž zámočníckych výrobkov na zákazku. Konštrukcie, zábradlia, schody, ploty, brány, mreže, výroba zváraných konštrukcií, tlakových nádob, kotlov, výmenníkov tepla, bojlerov

CasSist, Košice

Ponuka vykurovacej techniky, vzduchotechniky a sanitárnej techniky

Eurotherm s.r.o., Brezno

Elektrické podlahové vykurovanie, elektrická protimrazová ochrana žľabov a zvodov, elektrická protimrazová ochrana potrubí, elektrický ohrev potrubí, protimrazová ochranu vjazdu do garáží, chodníkov, ciest a vstupov do budov, stenové vykurovanie

Gas-MG s.r.o., Svidník

Výstavba inžinierskych sietí, plynovodov, vodovodov, rekonštrukcie kotolní a výstavba rodinných domov. Servis vyhradených plynových zariadení, predaj tepelnej techniky, inštalačného materiálu pre plyn, vodu, kúrenie

Rozkvet, Trnava

Predaj vaní, sprchových kútov, obkladov, dlažieb, batérií, plastových okien, sanity, radiátorov, kotlov a kúpeľňových doplnkov. Montáž a rekonštrukcia vodoinštalácie, kúrenia, bytových jadier

Promont s.r.o., Prešov

Dodávky a montáž plynových spotrebičov, ústredného vykurovania, solárnych zariadení, plynových rozvodov, priemyselných rozvodov pary, kotolní

Barttrade s.r.o., Trnava

Stavebno-obchodná spoločnosť. Ponuka stavebného a elektroinštalačného materiálu, vykurovacej techniky, keramiky, plastových okien a dverí

Stránka:   < Predošlá123 4 56Ďalšia >

Copyright © BEST.SK