Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Software na zákazku

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Software >

Software na zákazku

 
ODKAZY 51 - 100 z 130

Sokos s.r.o., Dubnica nad Váhom

Vývoj softvéru a databázových systémov, sieťové riešenia, mobilné aplikácie

Kontis Slovakia s.r.o., Bratislava

Vývoj, integrácia a dodávky informačných systémov

Foundation s.r.o., Bratislava

Vývoj software na objednávku. Vývoj komunitných webových aplikácii, mobilných technológií, aplikácií pre štátnu správu, CMS

AP-Soft s.r.o., Trenčín

Vývoj informačných a softvérových riešení na mieru

Supervizor s.r.o., Bratislava

SW aplikácie. Poradenstvo, optimalizácia, návrh, realizácia, údržba. Audiovizuálne monitorovanie objektov. Počítačové systémy a siete

DTech, Bratislava

Komplexné služby v oblasti IT - outsourcing. Vývoj software na kľúč. IC@fe Manager - informačný systém pre internetové kaviarne a PC herne. Webhosting

ACE System, Nitra

Vývoj, implementácia a prevádzka programových systémov, tvorba softvéru na objednávku. Zálohovanie systémov, návrh, inštalácia, správa a údržba počítačových sietí

RM-Tes s.r.o., Trnava

Distribúcia a dodávka výpočtovej techniky. Kancelárska a obchodná technika, software na zákazku. Sieťové služby

Seges s.r.o., Bratislava

Tvorba softwaru na zákazku so zameraním na softvérové a sieťové riešenia v intranetovom a internetovom prostredí, tvorba webových sídiel a prezentácií

TM Servis, Kapušany

Ničenie a ochrana proti hlodavcom, hygienicky závadnému a obťažnému hmyzu a mikroorganizmom. Vývoj software podľa požiadaviek zákazníka

Softprojekt Consulting s.r.o., Zemplínske Hámre

Poskytovanie komplexných služieb v oblasti IT. Databázové informačné systémy na technológiách Oracle. Služby: vývoj softvéru na zákazku, vývoj nearshore a offshore

Qintec s.r.o., Trnava

Služby v oblasti vývoja softvéru, dodávky hardvéru a správa firemnej infraštruktúry. Služby v oblasti grafiky - firemné logá, propagačné materiály, katalógy

Epicor Software Slovakia s.r.o., Bratislava

Poskytovanie podnikových informačných systémov, riadenie starostlivosti o zákazníkov, riadenie dodávateľsko - odberateľských operácií a automatizácia procesov vo firmách

Natalis s.r.o., Žilina

Vývoj softvéru na kľúč, webdizajn, tvorba internetových stránok a portálových riešení, registrácia stránok do katalógov, SEO, riadenie reklamných kampaní na internete

Genesis s.r.o., Prešov

Tvorba manažérskeho informačného systému pre obchodné firmy, poradenstvo

Atem s.r.o., Zvolen

Vývoj softvéru pre aplikácie vo výrobe, priemyselnej automatizácii, automatizácii technologických procesov a automatizácii spracovania dát. Dodávky a servis výpočtovej techniky, realizácia počítačových sietí

Coopex Soft s.r.o., Prešov

Tvorba programového vybavenia na zákazku

Digital Systems s.r.o., Bratislava

Tvorba a implementácia softvérových riešení - vývoj aplikácií klient/server, wireless/mobile, vývoj distribuovaných aplikácií. Inštalácia, konfigurácia, administrácia serverov, server housing, monitoring

Soltec s.r.o., Piešťany

Vývoj softvéru na objednávku, tvorba www stránok a multimediálnych prezentácií. Predaj počítačových, sieťových komponentov, periférií, servis výpočtovej techniky. Grafika, tvorba 3D vizualizácií

Somi Trenčín s.r.o., Trenčín

Tvorba a predaj mzdového softvéru, tvorba softvéru na zákazku, školenia pre mzdové účtovníčky, spracovanie miezd

BTSoft s.r.o., Košice

Vývoj a aplikácie softvéru

Action.net s.r.o., Topoľčany

Vývoj softvéru pre malé a stredné firmy, programovanie na zákazku. Evidenčné, skladové a databázové aplikácie

Arkos spol. s r.o., Bratislava

Vývoj software podľa požiadaviek zákazníka. Ekonomický systém L.E.A. - jednoduché a podvojné účtovníctvo, skladové hospodárstvo, fakturácia, účtovná pokladňa

Discodery Software Laboratory s.r.o., Báč

Vývoj sofvérových aplikácii a informačných systémov na zákazku. Dodávky hardvéru, správa počítačov, návrhy a realizácie sietí

InterSoft a.s., Košice

Návrh a vývoj webových aplikácií, riešenia pre elektronické obchodovanie, vývoj aplikácií klient-server, počítačová bezpečnosť, elektronické katalógy

Asphere a.s., Bratislava

Tvorba aplikačného softvéru

Comtex s.r.o., Bratislava

Dodávky a servis hardvéru a softvéru. Inštalácia operačných systémov a aplikácií, nastavenie a konfigurácia, zaškolenie a preškolenie obsluhy. Archivácia údajov

Slavomír Janek

Tvorba databázových aplikácií podľa požiadaviek zákazníka

Creo&Consult s.r.o., Banská Bystrica

Poradenstvo v oblasti podnikania a podnikových procesov, účtovný servis, vývoj softvéru

I.S.D.D. plus s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti informačných technológií - tvorba softvérových riešení, vývoj vnútropodnikových informačných systémov, systémová integrácia, outsourcing analytických, programátorských a konzultačných prác

CNK softvér, Trnava

Vývoj a servis softvérových riešení

Integrity Solution s.r.o., Košice

Informačné systémy a produkty na báze klient-server, databázové systémy a riešenia, aplikačný softvér, softvér pre mobilné zariadenia, podnikové siete a hardvérové riešenia sietí, internetové a intranetové portály, stránky a prezentácie

Data System Soft s.r.o., Bratislava

Dodávateľ produktov renomovaných výrobcov IT, poskytovanie komplexných služieb v oblasti informačných technológií, predaj a tvorba softvéru na zákazku

Soft-GL s.r.o., Košice

Predaj a servis PC so zameraním na vysoký výkon, software na zákazku, Excel aplikácie

Creative Solutions Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves

Vývoj programov na zákazku: riadiace a databázové programy, automatické DTP, programy pre poľnohospodárstvo, programy pre správu domov a bytov

3MTech s.r.o., Nitra

Dodávateľ komplexných riešení v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a integrácie informačných systémov

Mgr. Anna Hašková

Vývoj aplikácií Microsoft Excel a Microsoft Access. Doučovanie - matematika a informatika, úprava diplomových a bakalárskych prác

InfoUnit s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti implementácie vnútrofiremných informačných a komunikačných systémov - poradenstvo, vývoj softvéru, administrácia systémov

Vintage s.r.o., Lieskovany

Outsoursing IT služieb, správa a dodávka serverov, vývoj a výroba softvéru na mieru, inštalácie a dodávka pobočkových ústrední

Mitsoft

Vývoj programov, softvérové riešenia podľa požiadaviek. Tvorba, úprava, redizajn www stránok a skriptov

Globesy s.r.o., Žilina

Implementácia a prevádzka informačných systémov

Netia s.r.o., Bratislava

Návrh a tvorba zákazníckych informačných systémov, realizácia a správa počítačových sietí, priemyselná automatizácia, návrh a zavádzanie systémovej bezpečnosti, ochrana osobných údajov, systémy pre manažment a zálohovanie dát

Virtual Space, Michalovce

Predaj hardvéru, vývoj softvéru, návrh a realizácia počítačových sietí, organizovanie a riadenie rekvalifikačných kurzov a školení

Samtech s.r.o., Žilina

Služby v oblasti vývoja a dizajnu softvéru

Iqit s.r.o., Bratislava

Softvérové riešenia na kľúč - databázové a registračné systémy. Manažment rezidenčných domov a bytov

Additíva s.r.o., Bratislava

Vývoj softvérových produktov z oblasti intranetových, extranetových a portálových riešení

Bonum Informačné technológie s.r.o., Bratislava

Vývoj informačných systémov na zákazku

IT konzult, Košice

Konzultačná činnosť, analýza a návrh systému riadenia projektov, vývoj aplikačného softvéru, vývoj produktov na podporu riadenia projektov, školenia

AS-soft s.r.o., Malacky

Kurzy zamerané na užívanie rôznych druhov softvéru, na programovanie vlastných aplikácií. Poskytovanie softvéru pre oblasť automatizácie a IT technológie. Správa a podpora počítačových sietí, dodávky výpočtovej techniky pre firmy, školy a verejný sektor

Prover s.r.o., Bratislava

Vývoj špecializovaného softvéru - programy na analýzu obrazu, bezpečnostné systémy, aplikácie využívajúce CCD kamery. Analýza a realizácia softvéru na zákazku. Predaj výpočtovej techniky, realizácia počítačových sietí

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK