Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Predaj ekonomického software

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Software >

Ekonomický software

 
ODKAZY 101 - 150 z 155

Najavo s.r.o. Košice

Vývoj, nasadenie a odborný servis podnikových ekonomických informačných systémov, dodávka a servis pokladničných systémov a výpočtovej techniky, inštalácia počítačových sietí

Dflex s.r.o., Piešťany

Informačné systémy orientované na oblasť obchodu a ekonomiky

SH systém s.r.o., Trenčín

Predaj a servis ekonomického informačného systému AURUS Ekopacket, externá správa výpočtovej techniky

Ruttkay-Nedecký, Bratislava

Tvorba ekonomických databázových aplikácií

Promnet s.r.o., Považská Bystrica

Ponuka ekonomického podnikového systému, predaj hardware, realizácia počítačových sietí, internet Wimax

5PSOFT software, Bratislava

Softvér pre TOP manažérov a ekonómov. Finančná analýza, Cash-Flow, CVP analýza, Výnosnosť investícií, Výpočet úverov a iné analytické nástroje

LCS Electronics s.r.o.

Ponuka informačných technológií, ekonomických systémov

Tangram, a.s., Prešov

Software pre Windows: účtovníctvo, veľkosklady, pokladničné systémy, dochádzkové systémy

BSC, Bratislava

Projektovanie a realizácia bankových a podnikových (ERP) informačných systémov

Emelix s.r.o., Modra

Vývoj a prevádzka ekonomického a logistického informačného systému, manažérske rozhranie, evidencia vozidiel, evidencia dokumentov, dochádzkový systém

Krezus s.r.o., Banská Bystrica

Predaj ekonomického software - účtovníctvo, sklad, predajňa, autoservis, reštaurácia. Predaj počítačov a príslušenstva, registračných pokladníc

SunSoft Plus s.r.o., Dolný Kubín

Vývoj a distribúcia ekonomického software

Remek s.r.o., Nitra

SMOS - Softvér pre mestá a obce Slovenska pre vedenie údajov v oblasti ekonomickej, informačnej, sociálnej, mzdovej, evidenčnej a správy majetku. Servis výpočtovej techniky a periférií, prevádzka internetovej kaviarne

AbiTec s.r.o., Piešťany

Dodávky informačných a dochádzkových systémov, serverov. Tvorba www stránok a eshopov

Asap Consulting s.r.o., Svätý Jur

Účtovné a finančné služby, mzdové účtovníctvo, daňová evidencia, zakladanie a správa obchodných spoločností, poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov. Predaj ekonomického softvéru

SimSoft, Nová Dubnica

Vývoj a dodávky ekonomického softvéru

Robitech, Kameničná

Dodávky počítačových registračných pokladníc, snímačov čiarových kódov, počítačových zostáv a notebookov. Predaj ekonomického softvéru Nex

Verejná informačná služba s.r.o., Trenčianske Teplice

Predaj počítačových programov, kartových systémov pre stravovacie zariadenia. Softvér na evidenciu stravníkov, objednávky, skladové hospodárstvo, evidenciu majetku, mzdy

CS Top Cassovia s.r.o., Košice

Dodávky ekonomického softvéru. Služby v oblasti správy firemných informácií - správa registratúry, systém pre správu dokumentácie, riadenie dokumentov. Predaj registračných pokladníc

Ing. Viktor Halász, Dunajská Streda

Softvér určený pre vedenie agendy jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva. Oprava a údržba počítačov

Redivivus s.r.o., Košice

Predaj výpočtovej techniky, účtovných a mzdových systémov, spracovanie účtovníctva a miezd, organizovanie kurzov, seminárov a školení

Nertex s.r.o., Žilina

Dodávky produktových informačných systémov pre oblasť riadenia dokumentov, dát a životného cyklu produktov

Slovdata s.r.o., Košice

Predaj a servis počítačov a komponentov, predaj ekonomického a licenčného software, kopírovacie služby, PC tlač dokumentov, vedenie účtovníctva

Netland s.r.o. Prešov

Vývoj ekonomického softvéru Kompas 2000, školenia v oblasti informačných systémov, spracovanie účtovnej a ekonomickej agendy

Compant s.r.o., Poprad

Predaj a servis výpočtovej, satelitnej, kancelárskej a prezentačnej techniky, spotrebnej elektroniky, ekonomických systémov Money, realizácia počítačových sietí LAN. E-shop

Proof s.r.o., Púchov

Tvorba ekonomických informačných systémov na mieru, outsourcing informačných technológii, predaj softvérových produktov a poskytovanie konzultácií a poradenstva

ArisCom, Malinovo

Riešenie internetových prezentácií. Hardware, software - predaj

CGS Soft, Bratislava

Program Kniha jázd, evidencia kníh jázd pre firmy, školenia

Rero software s.r.o., Bratislava

Tvorba informačného systému Rero ekonomika pre hospodárske, rozpočtové a príspevkové organizácie. V systéme sú obsiahnuté všetky moduly potrebné pre efektívne riadenie ekonomiky organizácie

PSW a.s., Dubnica nad Váhom

Vývoj, predaj a realizácia ekonomického programového vybavenia, ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo v oblasti organizácie a riadenia podnikateľských subjektov a vedenie ekonomickej agendy

Ines a.s., Bratislava

Softvér pre finančný trh

Habit s.r.o., Piešťany

Ekonomický software - Kostka plus, FOSS, analýza podnikových procesov, mikrovlnné komunikačné linky

Susoft, Košice

Vývoj a predaj evidenčných systémov pre bytové hospodárstva a stomatologické ambulancie, vývoj programu jednoduchého účtovníctva

Pro Tempore poradenské družstvo, Zvolen

Distribúcia ekonomického softvéru - účtovníctvo, mzdy, fakturácia, sklad, výroba, reštaurácia. Demoverzia

A-com, Stropkov

Hardware - PC zostavy. Software - ekonomický, lekársky, antivírusový. Služby pripojenia do internetu spoločnosti Nextra cez širokopásmovú linku ADSL. Predaj zdravotníckej techniky - resuscitačná, USG, EKG

SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš

Ekonomické informačné systémy - peňažný denník, pohľadávky a záväzky, evidencia DPH, evidencia zásob, zamestnanci a mzdy

Syscon s.r.o., Spišká Nová Ves

Predaj softvéru a hardvéru, vývoj a predaj hotelového softvéru RESCAN, reštauračného softvéru F-max, softvéru pre závodné jedálne a softvéru pre športové zariadenia (fitness, squash, tenis)

Codex software system s.r.o., Nitra

Ekonomický software, ekonomické poradenstvo, hardware, vývoj, prenájom a predaj podnikového ekonomického informačného systému, organizovanie školení

Barci-výpočtová technika, Dunajská Streda

Predaj výpočtovej techniky, ekonomického softvéru, tlačiarní a kopírovacích strojov, registračných pokladní

Office Partner, Zvolen

Vývoj a predaj softvéru pre výrobné a obchodné prevádzky. Predaj a servis kontrolných pokladníc

Compeko s.r.o., Brezno

Implementácia elastického informačného systému QI v obchodných a výrobných spoločnostiach, predaj a servis výpočtovej techniky, e-shop

Chemat computer service s.r.o., Bratislava

Tvorba a správa podnikových informačných systémov, dodávky hardvéru, počítačových sietí. Dodávka ekonomických informačných systémov, tvorba softvéru na objednávku

PC Help systems s.r.o., Bratislava

Vývoj a implementácia softvérových riešení (podnikové informačné systémy)

Offeris, Trnava

Program na vytváranie cenových ponúk, fakturácie, katalógov

EDcom s.r.o., Senica

Tvorba internetových aplikácií. Predaj vlastného internetového ekonomického informačného systému. Dodávky a servis výpočtovej techniky a spotrebného materiálu

Fais OK s.r.o., Zvolen

Aplikácia ekonomického softvéru, predaj a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky

ITT, Nové Zámky

Predaj a servis výpočtovej techniky a pokladničných systémov. Predaj účtovného softvéru. Termovízne snímkovanie, zapožičiavanie termokamery

JTV software, Bratislava

Finančná analýza, kalkulácie, úvery

SoftWave s.r.o., Bratislava

Tvorba www stránok, vývoj ekonomického a účtovného softvéru

Willy - Ing. Gruška Viliam, Prešov

Ekonomické a účtovné služby, predaj, inštalácia a servis ekonomického a účtovného softvéru
Stránka:   < Predošlá12 3 4Ďalšia >

Copyright © BEST.SK