Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Predaj ekonomického software

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Software >

Ekonomický software

 
ODKAZY 51 - 100 z 155

Premier system SK s.r.o., Skalica

Vývoj a predaj ekonomického a informačného softvéru pre riadenie podnikov a firiem

Provax Plus s.r.o., Rimavská Sobota

Vývoj a predaj počítačových programov - Autoservis, Sklad a predaj, Dochádzka, Autobazár, Manager, Reštaurácia, Termínovník, Faktúry, Pokladňa

G.G.Soft Prievidza

Počítače, registračné pokladne, ekonomický software EcoSun, školenia

THR Systems a.s., Bratislava

Firemný informačný systém - administrácia, podpora predaja, skladové hospodárstvo, účtovníctvo, manažment chýb, manažment dokumentov, správa majetku, manažment ľudských zdrojov, kontroling, automatické bankové operácie, finančný manažment

Kaso Technologies s.r.o, Bratislava

Tvorba vnútropodnikových informačných a obchodných systémov pre veľké a stredne veľké organizácie

Amicomp BB s.r.o., Banská Bystrica

Poskytovateľ internetového pripojenia prostredníctvom wifi spojenia, webhosting. Predaj výpočtovej techniky a softvéru. Návrh, realizácia a správa sietí

Datacentrum Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti mzdovej a personálnej problematiky. Mzdový audit, školenia, vývoj a implementácie mzdových a personálnych systémov, outsourcing

Emel Bratislava s.r.o., Bratislava

Budovanie informačných systémov

alfaBASE s.r.o., Bratislava

Softvérové riešenia spracovania ekonomických a obchodných údajov využitím architektúry klient/server

PC Step, Žilina

Účtovné programy, osobné počítače, použité značkové počítače, tonery, kazety a náplne do tlačiarní

Elanor Slovakia s.r.o., Bratislava

Dodávateľ systému pre mzdy a personalistiku, poskytovateľ mzdového outsourcingu

Minerva Slovensko a.s., Zvolen

Implementácia IS - ERP systém QAD Enterprise Applications. Služby: implementácia, konzultácia, helpdesk

AMIplus.sk, Prešov

Účtovníctvo, dodávka software: ekonomický systém LCS Helios IQ, Primus 2000, Alfa jednoduché účtovníctvo, Ambulancia pre Windows (software pre lekárov). Servisná záručná a popredajná podpora

SLK Informa a.s., Komárno

Informačné systémy, implementácia systému SAP R/3

HT Solution s.r.o., Bratislava

Vývoj, dodávky, implementácia, servis podnikových informačných systémov. Riešenia pre riadenie finančných, logistických a materiálových procesov

A3 Soft s.r.o., Púchov

Dodávky riešení informačných systémov pre obchodné firmy, dodávky a servis výpočtovej techniky. Správa informačných technológií a počítačových sietí. Pokladničné systémy, informačný systém, registračné pokladne, skladový systém

Elall s.r.o., Poprad

Výroba a distribúcia vlastného ekonomického informačného systému - účtovníctvo, podvojné i jednoduché, hmotný a nehmotný investičný majetok, mzdy a personalistika, skladové hospodárstvo, riadenie servisu, evidencia jázd

Blue Soft s.r.o., Bratislava

Vývoj programov pre audítorov, daňových poradcov a účtovné jednotky

Kastner software s.r.o., Kostelec na Hané

Vývoj a distribúcia programov na vyplňovanie a tlač formulárov - Form studio

Vatsoft Europe, Košice

Software pre záložne, zlatnícke firmy, registračné pokladnice, zákazková výroba, čiarkový kód, školenia

ICP Integrated Computer Programs s.r.o., Žilina

Projektovanie, vývoj a implementácia ekonomických informačných systémov

Kozár a Kozár, Nitra

Predaj a servis výpočtovej techniky, notebookov, PC komponentov a príslušenstva. Predaj ekonomického softvéru a digitálnych fotoaparátov

B.W.Soft

Tvorba ekonomického informačného systému pre účtovnú a obchodnú agendu firiem

NOV, s.r.o., Bratislava

Pokladničné a informačné systémy

Somi Trenčín s.r.o., Trenčín

Tvorba a predaj mzdového softvéru, tvorba softvéru na zákazku, školenia pre mzdové účtovníčky, spracovanie miezd

EIS s.r.o., Košice

Distribútor ekonomických informačných systémov pre malé a stredné firmy

Digitech, Prievidza

Predaj registračných pokladníc a príslušenstva. Snímače čiarových kódov, peňažné zásuvky, digitálne váhy, etiketovacie kliešte, POS tlačiarne, fiskálne moduly, ekonomický softvér

Mado s.r.o., Rajecké Teplice

Komplexný balík ekonomického softvéru pre podnikateľské subjekty, neziskové, rozpočtové a príspevkové organizácie. Služby softvérové a účtovné - školenia, konzultácie, inštalácie, servis

MRP - Company s.r.o., Brezno

Predaj software, školenia, monitorovací systém, pripojenie k internetu

Ekosys s.r.o., Sečovce

Výroba strojov a zariadení pre stavebníctvo a ekológiu - zásobníky na cement, sypké hmoty a kamenivo, kontajnery, miešačky na betón, formovacia technika pre prefabrikáty, čerpadlá na maltu. Predaj počítačových zostáv, komponentov, účtovníckeho softvéru

TechTis s.r.o., Žilina

Vývoj informačného systému pre obchodné spoločnosti - CRM

Belevenis s.r.o., Humenné

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy, dane. Predaj programu Pohoda

Cimo, Liptovský Mikuláš

Predaj počítačových zostáv, PDA, ekonomického software, výroba skriňových systémov Roldor

Arkos spol. s r.o., Bratislava

Vývoj software podľa požiadaviek zákazníka. Ekonomický systém L.E.A. - jednoduché a podvojné účtovníctvo, skladové hospodárstvo, fakturácia, účtovná pokladňa

Athos s.r.o., Košice

Dodávateľ programového vybavenia pre spracovanie personálnej a mzdovej agendy

Panacom s.r.o., Bratislava

Predaj ekonomického softvéru Casist

V-Soft Martin Vanek, Bratislava

Podvojné účtovníctvo, evidencia majetku, fakturácia, sklad a predaj tovaru, pokladňa

MK-Soft s.r.o., Prešov

Vývoj ekonomických programov - jednoduché a podvojné účtovníctvo, sklad, mzdy

Intes Trnava s.r.o.

Ekonomické a účtovné služby, predaj ekonomického programu

Trimel v.o.s., Bratislava

Dodávka aplikačných programových systémov zameraných na automatizáciu spracovania ekonomickej, daňovej, poplatkovej a administratívnej agendy

ConsultLine s.r.o., Bratislava

Predaj modulového ekonomického systému

Hess s.r.o., Košice

Software pre vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva - Marshal 2004

Eriv, Prešov

Predaj, servis, e-shop tlakovej vzduchotechniky, distribúcia ekonomického software

Simmons, Veľký Biel

Predaj kancelárskej techniky, ekonomického software, kamerové systémy, pripojenie na Internet, webhosting, správa sietí

D-Computers, Senec

Predaj, eshop a servis počítačov, predaj príslušenstva, ekonomického softvéru, inštalácia programu, kopírovacie služby

JRS, Nižná

Vývoj a predaj ekonomického softvéru

Anasys s.r.o., Prievidza

Servis výpočtovej techniky, počítačových sietí, ekonomické informačné systémy

Consulting & Solutions s.r.o., Bratislava

Služby pre vývoj a budovanie podnikových informačných systémov. Predaj, implementácia, školenie, vývoj a podpora pre ekonomický software Scala

Ekusoft s.r.o., Lubina

Xenon - ekonomický balík na podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistiku a skladové hospodárstvo, Cesty - kniha jázd, tuzemské a zahraničné cestovné príkazy

Lamzo.sk

Vývoj a predaj programu na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, fotografie zo sveta

Stránka:   < Predošlá1 2 34Ďalšia >

Copyright © BEST.SK