Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Predaj software

Obsah > Firmy > Obchod a predaj >

Software

 
ODKAZY 401 - 450 z 488

dSoft Solutions s.r.o., Bratislava

Ponuka softvérových riešení

Tec-It GmbH

Programové riešenia pre čiarové kódy, etikety, business-formuláre v prostredí Windows, UNIX a SAP R/3

Doklady

Vedenie agendy a informačný systém pre základné školy a stredné školy

MB PRO servis s.r.o., Banská Bystrica

Dodávky počítačových zostáv, notebookov a príslušenstva, softvéru

AZsoft, Humenné

Aplikačný software, tvorba www a obchodu na Internete, pripojenie na Internet, predaj výpočtovej techniky, shareware a pomôcky pre programátorov

Delete Computers, Bratislava

Predaj počítačových zostáv, notebookov a serverov, predaj komponentov a periférií, predaj softvéru

Comix s.r.o., Levice

Predaj a servis výpočtovej techniky, predaj hardware a software, návrh a realizácia lokálnych počítačových sietí, serverov

NEO - Software Computer Consulting

Vývoj a tvorba softwaru na zákazku, grafické návrhy - reklama, logo, web stránky

JOY computer, Stará Ľubovňa

Predaj, vývoj, kompletný servis a poradenstvo v oblasti HW, SW, sietí a internetu

EasyOne s.r.o., Bratislava

Správa sietí a výpočtovej techniky, inštalácia a správa pracovných staníc, serverov a príslušenstva, realizácia štruktúrovaných kabeláží, predaj a servis hardvéru a softvéru. Telekomunikačné ústredne a služby

Absolut Team s.r.o., Bratislava

Výroba www stránok, výroba reklamných plôch, podnikateľské poradenstvo, software pre webdesign

Barnet s.r.o., Košice

Predaj počítačov, notebookov, hardvéru a softvéru, e-shop

Start Automation s.r.o., Malacky

Systémový integrátor v oblasti priemyselnej automatizácie a ERP

Leon Partner s.r.o., Košice

Vývoj softvéru pre frekvenčné meniče s dôrazom na moduláciu, vývoj a výroba spúšťačov motorových sirén

Software&Hardware, Budča

Dodávky, inštalácia a servis výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky, predaj softvéru. Prevádzka mikrovlnnej komunitnej siete v obci Budča

CVDS holding a.s., Prievidza

Vývoj mobilných predajných systémov pre distribučné firmy zamerané na retailový predaj, pre managerskú a marketingovú základňu, software

3J-Soft Poprad s.r.o., Poprad

Predaj výpočtovej techniky, softvéru a kancelárskej techniky, servis počítačov. Realizácia a správa sietí. Predaj a montáž systémov na ochranu tovaru, pokladničných systémov

Mcpower.sk s.r.o., Bratislava

Predaj a e-shop výpočtovej a kancelárskej techniky, softvéru, mobilných telefónov a navigačných systémov

Datax, Liptovský Mikuláš

Dodávky a predaj počítačových zostáv, notebookov, príslušenstva, kancelárskej techniky, pokladničných systémov, počítačových sietí, softvéru

IT konzult, Košice

Konzultačná činnosť, analýza a návrh systému riadenia projektov, vývoj aplikačného softvéru, vývoj produktov na podporu riadenia projektov, školenia

Kolka s.r.o., Behynce

Software na vytvorenie bezpečnostného projektu informačného systému pre fyzické a právnické osoby, pre obecné úrady a školy

Atis, Senica

Predajňa PC zostáv, meracích a regulačných systémov, dochádzkových systémov. Predaj softvéru, školenia - Unix, Linux, MS Windows, MS Office

Bardata s.r.o., Skalica

Etikety, tlačiarne, čiarový kód, software a služby

BinaryTech, Košice

Poskytovanie komplexných služieb v oblasti informačných technológií, predaj hardvéru, vývoj softvéru, návrh a realizácia počítačových sietí LAN, e-shop

BTComp s.r.o., Štitáre

Predaj satelitných prijímačov Openbox a Opticum, predaj výpočtovej techniky, montáž počítačových sietí a prvkov, dodávky softvéru

AMT Consulting, Bratislava

Konzultačné a integračné služby v oblasti informačných technológií, správa sietí, outsourcing, LAN, predaj a servis hardware a software

Choice, Smižany

Predaj komponentov výpočtovej techniky a počítačových zostáv, softvéru. Servis výpočtovej techniky a sietí, pripojenie na Internet. Inštalácia, servis a monitoring počítačových sietí, IT outsourcing

Steelsoft s.r.o., Košice

Tvorba softvéru - evidencia priebehu a toku výroby v strojárskych a hutníckych závodoch, skladová evidencia materiálov, plánovanie výroby, ocenenie materiálu, fakturácia, prepojenie na účtovníctvo

Systematic s.r.o., Prešov

Vývoj a nasadzovanie podnikových informačných systémov. Programový systém na tvorbu rozpočtov a cenových kalkulácií stavebno- montážnych prác, programový systém na tvorbu harmonogramov stavieb

Estimate s.r.o., Bratislava

Program pre návrhy tvarov a cenovej ponuky pre závesné stropné podhľady

SEN Systems s.r.o., Bratislava

Vývoj informačných a komunikačných technológií pre drevospracujúci a lesnícky priemysel

Mirado - Trade Košice s.r.o., Košice

Programy pre colnú oblasť: CPVD - colné sklady, aktiváky, pasiváky a dočasné ekonomické režimy, JCD, predaj colných tlačív, antivírové programy

Aiss s.r.o., Rybník

Predaj software a hardware, vývoj programov, realizácia počítačových sietí, pripojenie k internetu, IT poradenstvo

Susoft, Košice

Vývoj a predaj evidenčných systémov pre bytové hospodárstva a stomatologické ambulancie, vývoj programu jednoduchého účtovníctva

Data Base Consulting, Bratislava

Vývoj a implementácia aplikačného software

EDC design, Púchov

Tvorba profesionálnych programov pre vyšívacie automaty

Q4U s.r.o., Bratislava

Vývoj a dodávky informačných systémov pre čerpacie stanice

IKarCOM s.r.o., Partizánske

Ponuka počítačových zostáv, software, kancelárskej techniky, realizácia sietí, tvorba internetových prezentácií, pripojenie k Internetu

Sweck s.r.o., Bratislava

Vývoj riadiacich manažérskych informačných systémov

Sarion s.r.o., Košice

Služby v oblasti informačných technológií a dátovej komunikácie. Dodávka a inštalácia výpočtovej techniky, implementácia podnikových informačných systémov, inštalácia a správa sietí

Technologies s.r.o., Senec

Výstavba inteligentných budov, automatizované spracovanie dát, projektovanie elektrických zariadení, inštalácie, opravy a revízie elektrickej požiarnej signalizácie, software riadenia budov

Počítačové služby s.r.o., Zvolen

Tvorba a aplikácia programových vybavení, predaj počítačových zostáv a pokladničných systémov, pripojenie k internetu, tvorba počítačových sietí

Computer ABC, Nové Zámky

Predaj výpočtovej a kancelárskej techniky - počítačové zostavy, tlačiarne, monitory, komponenty, notebooky, fotoaparáty, kopírky, spotrebný materiál, software. Pripojenie k Internetu

Artemis-Energyr s.r.o., Žilina

Zabezpečovacie systémy, protipožiarne systémy, predaj hardware, software, pokladničných systémov, montáž, projekcia, revízie

G&G Computers s.r.o., Bratislava

Dodávky výpočtovej techniky a softvéru, dodávky serverových riešení, návrhy počítačových sietí, riešenia pre platobné karty, dodávky platobných terminálov, tlačiarní

Brainz s.r.o., Bratislava

Softvérové riešenia, konzultačné služby v oblasti IT, vývoj softvéru s využitím technológie JAVA, PL/SQL, C/C++, .NET

Etrim s.r.o., Piešťany

Komplexné informačné systémy. Dodávka a servis IT zariadení, dodávka aplikačného programového vybavenia, realizácia sietí, konzultácie a poradenstvo v oblasti IT

ITK, Bratislava

Poradenské a konzultačné činnosti v oblasti informačných technológií, predaj a údržba softvéru

SpiritLine s.r.o., Plavecké Podhradie

Dodávateľ riešení založených na prepojení technológií J2EE a J2ME. Internetové a intranetové aplikácie, mobilné riešenia

ExeCom, Bašovce

Predaj hardware, software, registračné pokladnice. Správa sietí
Stránka:   < Predošlá12345678 9 10Ďalšia >

Copyright © BEST.SK