Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Predaj software

Obsah > Firmy > Obchod a predaj >

Software

 
ODKAZY 101 - 150 z 488

ASW Systems s.r.o., Bratislava

Vývoj softvéru pre gastronómiu a služby - pokladničný systém, kontrolný systém

Agnis

Hotelové a reštauračné systémy, podpora, servis

PharmSys s.r.o., Bratislava

Vývoj a aplikácia informačných systémov pre obchodné spoločnosti. CRM systémy, mobilné riešenia, spracovanie predajov, incentive systémy. Predaj a servis hardvéru, správa sietí a serverov

Agemsoft, a.s., Bratislava

Predaj a distribúcia software. E-shop

CN Resources International SK s.r.o., Bratislava

Vývoj software, konzultačné služby, outsourcing, dokument a content manažment

Be one a.s., Bratislava

Vývoj a predaj softvéru pre internetové kaviarne a herne

Controlsystem s.r.o., Brezno

Accon - nástroj pre protokolovanie procesných údajov. Predaj software a príslušenstva

CPE Slovakia s.r.o., Bratislava

Predaj, služby a poradenstvo v oblasti zálohovania, archivácie dát, storage technológií, páskových knižníc, diskových polí, SAN a bezpečnosti dát

Nupseso a.s., Nitra

Služby: digitalizácia dokumentov, skenovanie, konverzia OCR, automatizované spracovanie formulárov, predaj skenerov a OCR softvéru

Academy X s.r.o., Bratislava

Počítačové školenia a kurzy v oblasti 2D a 3D grafiky, kancelárskych aplikácií, architektúry, stavebníctva a dizajnu. Individuálne kurzy u klienta. E-learning. Optimalizácia pracovných procesov (workflow). Predaj a distribúcia softvéru

Ipesoft s.r.o., Žilina

Vývoj informačných systémov a informačných technológií pre priemyselné podniky

Datex s.r.o., Bratislava

Dodávka a servis výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, telekomunikačných zariadení a periférií a software, návrh a realizácia počítačových sietí, správa serverov, projektovanie, zhotovenie a dodávka podnikových informačných systémov

WAI group

Webdesign, tvorba web stránok a internetových aplikácií, registrácia domén, webhosting, umiestnenie stránky na internet, tvorba softvéru, potlač CD a DVD, duplikácia CD, kompletizácia CD, tlač bookletov, duplikácia CD

TriloBit Systems s.r.o., Nová Dubnica

Vývoj desktopových a client/server aplikácií pre intranet a internet prostredie

uniCODE systems s.r.o., Považská Bystrica

Výrobca a dodávateľ riadiacich a informačných systémov pre čerpacie stanice

Acom s.r.o., Poprad

Predaj výpočtovej techniky, príslušenstva, komponentov, serverov, predaj software, webdesign a webhosting, pripojenie do internetu, servis počítačov, monitorov, záložných zdrojov a tlačiarní

Adeona s.r.o., Rajecké Teplice

Vývoj a predaj softvérových aplikácií, predaj hardvéru. Právne a ekonomické analýzy, analýzy pre odpadové hospodárstvo, projekty technologických procesov, plánov a procedúr, štatistické analýzy

Esprit s.r.o., Banská Štiavnica

Geologický výskum a prieskum, krajinná ekológia, mapová tvorba, vyhľadávanie nerastných surovín, ochrana zdrojov minerálnych a pitných vôd

Besoft a.s., Košice

Automatizované spracovanie dát a vytváranie softvéru so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu a hodnotenie rizík

Dominanz s.r.o., Bratislava

Predaj softvéru, hardvéru, školenia výpočtovej techniky

Karenis s.r.o., Nitra

Služby bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany. Softvérové riešenia v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi

Amigo, Nitra

Predaj príslušenstva k mobilným telefónom, etiketovacích klieští, etikiet, tonerov, výpočtovej techniky a softvéru

Zedon, Prešov

Predaj počítačov, notebookov, komponentov. Dodávky elektroniky. Spracovanie videa, reklamy, multimediálnych prezentácií

Techniserv s.r.o., Bratislava

Realizácia štruktúrovaných kabeláží, sietí LAN a WAN, telefónnych ústrední a hlasových komunikačných systémov, špeciálne systémy a software

YMS, a.s., Trnava

Technické a geografické informačné systémy (GIS, LBS, špeciálne aplikácie), systémy pre správu a riadenie toku digitálnej technickej dokumentácie. Organizovanie konferencií GIS a ITIS. Geomarketing a náležitý výskum trhu

Slovakodata a.s., Bratislava

Podnikové riešenia na báze produktov SAP, Customer Relationship Management, Document Management System, vývoj aplikácií, služby systémovej integrácie

GTSystems 2 s.r.o., Detva

Vývoj a predaj technického predvýrobného informačného systému

Spirit - informačné systémy a.s., Bratislava

Vývoj a aplikácia software

Stinet, Štúrovo

Internet, predaj software, distribúcia Linuxu, DTP studio, reklamné činnosti, aplikácia technológie Lancity

Exalogic s.r.o., Bešeňová

Účtovný software pre malé a stredne veľké firmy, hotelový software

BSC Line s.r.o., Trenčín

Predaj výpočtovej techniky - servery, PC zostavy, notebooky, komponenty, periférie, príslušenstvo, spotrebný materiál, foto a video produkty, spotrebná elektronika

SystemHouse, Levoča

Hardware, Software, GIS, TZB

eGov Systems s.r.o., Bratislava

Vývoj komplexných softvérových systémov pre priemysel, finančné inštitúcie, štátnu správu a samosprávu. Systémy na báze Java/J2EE s využitím IBM a Open Source technológií

STRAP

Výpočtový program na riešenie budov, mostov a konštrukcií

Tory Consulting a.s., Košice

SAP R/3 implementácia, aplikácie a internetové riešenia, poradenstvo

NTS s.r.o., Košice

Analýza, plánovanie, programovanie a implementácia IT riešení, dodávka systémov, hardware a software

Junkers software s.r.o., Prešov

Výrobca a predajca software - Zbierka zákonov, Judikatúra, Finančný spravodajca, Obchodný vestník

Decent SC. s.r.o., Michalovce

Predaja, servis a e-shop digitálnej techniky a programového vybavenia

dFlex Nitra, spol. s r.o., Nitra

Vývoj softvéru, IT služby, softvérové aplikácie pre Elektronické colné konanie, CMS systém weBase

SK-technik s.r.o., Žilina

Predaj počítačových zostáv, hardware, software, tlačových kaziet a použitej techniky

SHM s.r.o., Martin

Počítače, siete, multimédiá, tvorba www stránok a vývoj software

Icos a.s., Košice

Projektovanie, vývoj, implementácia a servis informačných technológií, riešenia inteligentných budov, profesionálne časomerné zariadenia ALGE

MCR s.r.o., Bratislava

Vývoj a produkcia programových a technických prostriedkov spracovania informácií, dodávka technického a programového vybavenia a služieb s tým spojených

Smart Computer, Zvolen

Predaj hardware a software - počítače, notebooky, komponenty, periférne zariadenia, multimédiá, sieťové komponenty

Karat Slovakia a.s., Bratislava

Ponuka informačného systému pre riadenie stredne veľkých a veľkých obchodných a výrobných organizácií využívajúcich technológiu Client/Server

Trade HaS s.r.o., Bratislava

Predaj prírodnej kozmetiky značky Herbina a dekoratívnej kozmetiky Lumene, predaj software a ekoproduktu - magnetická odvápňovacia guľa

Ifosoft, Prešov

Vývoj a predaj programového vybavenia, predaj výpočtovej a kancelárskej techniky, dodávka počítačových sietí

Kvant s.r.o., Bratislava

Prístroje na digitálne spracovanie obrazu, software, aplikácie využitia, optické prístroje

APLS s.r.o., Dolný Kubín

Vývoj a dodávky podnikových informačných systémov, poradenstvo, školenia

Enter Game, Prievidza

Poskytovanie licencií pre program na správu počítačov v internetových kaviarňach
Stránka:   < Predošlá12 3 45678910Ďalšia >

Copyright © BEST.SK