Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Požiarna signalizácia

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika > Protipožiarna technika >

Požiarna signalizácia

 
ODKAZY 51 - 71 z 71

ElektroInstal, Banská Štiavnica

Oprava a montáž elektrických inštalácií, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov, montáž elektrických podlahových kúrení a vyhrievanie žľabov, montáž a kalibrovanie detektorov, montáž požiarnych, kamerových a zabezpečovacích systémov

Kelcom Dubnica s.r.o., Dubnica nad Váhom

Projekcia, dodávka a montáž vyhradených technických zariadení: poplachové systémy, požiarna signalizácia, počítačové siete a systémy, dochádzkové a prepúšťacie systémy, elektroakustické systémy, revízie

Diafan s.r.o., Topoľčany

Projektová dokumentácia elektroinštalácií. Montáže a opravy elektrických a technologických zariadení, elektrických rozvodov. Montáže bleskozvodových zariadení, dodávka a montáž rozvádzačov. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

J.& M. Hurný, Soľ

Protipožiarna ochrana, bezpečnosť práce. Hasiace prístroje, hydranty, hlásiče požiaru, digitálny alkohol tester - kontrola, oprava, predaj. Školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Telecom Alarm s.r.o., Bratislava

Návrh a projektovanie bezpečnostných riešení, dodávky, montáž a servis a údržba bezpečnostných systémov - poplachových systémov na hlásenie narušenia, protipožiarnych systémov, kamerových systémov, systémov kontroly vstupu a evidencie dochádzky

Istik, Hlohovec

Poradenstvo, predaj, montáž a servis autoalarmov, centrálnych uzamykaní, objektových alarmov, kamerových systémov, audio a video vrátnikov, ozvučovacích a požiarnych systémov

Cz Cz s.r.o., Nitra

Predaj, montáž a servis telekomunikačnej, zabezpečovacej, kancelárskej a výpočtovej techniky, štruktúrovaná kabeláž, mechanické zabezpečenie. Autobazár

Skom s.r.o., Bratislava

Dodávky, montáž a servis zabezpečovacích a kamerových systémov. Poplachové systémy narušenia, systémy perimetrickej ochrany objektov, elektrická požiarna signalizácia, systémy kontroly vstupu, trezory, priemyselná televízia

Kelcom International Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica

Projekcia, dodávky, montáž a servis kamerových, prístupových, dochádzkových systémov, požiarnej signalizácie, systémov štruktúrovanej kabeláže

CAT Systems s.r.o., Baka

Elektrická požiarna signalizácia, elektrická zabezpečovacia signalizácia, pobočkové telefónne ústredne, priemyselná televízia, počítačové siete - štruktúrovaná kabeláž

B.P.Lux Slovakia s.r.o., Bratislava

Dodávky bezpečnostných technológií - poplachové a kamerové systémy, požiarna signalizácia, perimetrická ochrana, prístupové systémy. Vedenia účtovníctva a miezd

K.I.T. s.r.o., Trnava

Dodávky, montáž a servis - elektronické zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, dochádzkové a prístupové systémy, elektronické požiarne systémy

Lites-Slovakia s.r.o., Senec

Elektrická požiarna signalizácia, požiarnotechnické zariadenia. Odborná príprava: projektovanie, inštalácie, opravy a revízie, poradenská činnosť

Kelcom International Poprad s.r.o., Poprad

Produkty a služby v oblasti zabezpečenia budov. Elektronické zabezpečovacie a poplachové systémy, elektrická požiarna signalizácia, kamerové systémy, systémy kontroly a identifikácie vstupu

Noves s.r.o., Spišská Nová Ves

Realizácia slaboprúdových systémov. Elektrická zabezpečovacia signalizácia, elektrická požiarna signalizácia, priemyselná televízia, telekomunikačné systémy, štruktúrovaná kabeláž, prístupové a dochádzkové systémy

MK alarm s.r.o., Liptovský Mikuláš

Dodávky a realizácia poplachových systémov pre hlásenie narušenia, systémov kontroly vstupu a evidencie dochádzky, požiarnej signalizácie. Prevádzka pultov centralizovanej ochrany

PMC, Rosina

Elektroinštalácie, zabezpečovacie a kamerové systémy, elektrická požiarna signalizácia, rozvody dát. Predaj a servis výpočtovej a kancelárskej techniky, projekcia elektro, revízie elektrických inštalácií a zariadení

Spima Alarm s.r.o., Ružomberok

Dodávky elektronických zabezpečovacích systémov - zabezpečenie objektov, protipožiarna signalizácia, priemyselná televízia, autoalarmy, stredisko registrovaných poplachov

Firestop s.r.o., Bratislava

Elektrická požiarna signalizácia

L-Monty, Bratislava

Montáž telekomunikačnej techniky a slaboprúdových rozvodov, elektronických zabezpečovacích a požiarnych systémov a kamerových systémov

Profit-elektro, Modra

Projektovanie, výroba, montáž, údržba, predaj elektrických zariadení, bleskozvodov, elektroinštalácií, elektrických rozvodníc a rozvádzačov, elektronických zabezpečovacích systémov. Služby vysokozdvižnou plošinou
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK