Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Meracia a regulačná technika

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika >

Meracia a regulačná technika

 
ODKAZY 301 - 348 z 348

Commodity s.r.o., Malacky

Predaj náplní do tlačiarní, kopíriek, faxov a písacích strojov, kancelárskej a výpočtovej techniky, meracej techniky, elektrosúčiastok, batérií. Pripojenie k Internetu

Chlormont, Lužianky

Obchod s technológiami na úpravu pitnej vody, vody v plaveckých bazénoch, odpadovej vody, vody v chladiacich okruhoch. Regulátory, ejektory, rotametre, prepínače, ventily, filtračné jednotky, dávkovacie, odstredivé a zubové čerpadlá

Escon s.r.o., Bratislava

Prístroje pre automatizáciu, systémy riadenia technologických procesov, systémy kontroly chodu rotačných strojov a vibrodiagnostiky

Skar s.r.o., Bratislava

Distribúcia laboratórnych prístrojov, laboratórnej a meracej techniky

Sakmont s.r.o., Snina

Dodávateľ kotolní, technológií vykurovania, výmenníkových staníc, vetrania a klimatizácie, chladiacich systémov, merania a regulácie, optimalizácie energetických systémov a sústav

Electron s.r.o., Prešov

Predaj revíznych prístrojov, skúšačiek napätia, meračov spotreby energie, panelových meracích prístrojov, skúšobných zariadení

MaR Trade, Žilina

Projekt, montáž, predaj a servis meracej a regulačnej techniky - prístroje pre meranie tlaku, teploty, prietoku vodivosti, vlhkosti

Grimm s.r.o., Bratislava

Dodávky, certifikácia, servis a kalibrácie prístrojovej techniky na analýzu častíc vo vzduchu a plynoch, kvapalinách, prevádzkových prístrojov pre oblasť vzduchotechniky, tepelnej techniky, toxickej mikroklímy, hlučnosti, osvetlenia

AMIrec s.r.o., Dubnica nad Váhom

Nástroje na obrábanie otvorov, nástroje na frézovanie, nástroje na rezanie závitov, nástroje na sústruženie, meracia technika, upínacie náradie, nástroje na delenie materiálu, priemyslové popisovače a raznice, ručné náradie, brusivo

Martel Energo s.r.o., Košice

Veľkoobchod a maloobchod snímačov a prístrojov pre meranie a reguláciu teploty, tlaku, prietoku, tepla, hladiny, prevodníkov, napájacích zdrojov, armatúr, servopohonov, ventilov, indukčných snímačov, detektorov plynu

VTG - Valach Timing Group, Púchov

Časomiera, spracovávanie výsledkov auto a moto podujatí elektronickou formou

Rimi-Nabda s.r.o., Bratislava

Ponuka zabezpečovacej techniky, prístupových systémov, slučkových riadiacich ústrední, laserových radarov na meranie rýchlosti, prístrojov na rozpoznávanie ŠPZ. Realizácie štruktúrovanej kabeláže počítačových sietí

Bena-servis s.r.o., Košice

Výstavba a dodávky technologických celkov čerpacích staníc pohonných hmôt. Distribúcia meracej a čerpacej techniky. Environmentálne služby - likvidácia nebezpečného odpadu, monitoring kvality spodných a odpadových vôd a účinnosti katodickej ochrany

Idamer s.r.o., Stará Turá

Predaj vodomerov, inštalačného materiálu, tlakomerov, prietokomerov a čerpadiel

Ekos a.s., Bratislava

Ponuka technického zariadenia budov - vetranie, chladenie, odvlhčovanie, klimatizácia, regulácia

ASI Košice s.r.o., Košice

Predaj - aktívne elektronické komponenty (integrované obvody, tranzistory, pamäte), pasívne elektrotechnické a mechanické komponenty (káble, vodiče, konektory), špeciálna prístrojová, meracia a testovacia technika, elektronické moduly

El-Technik s.r.o., Prešov

Procesná automatizácia

Galatron, Košice

Priemyselné riadiace systémy, snímače a spracovanie fyzikálnych veličín, vstavaná elektronika prístrojov, GSM riadiace a zabezpečovacie zariadenia, software pre priemyselnú elektroniku, aplikácie jednočipových mikropočítačov

Tursoft, Stará Turá

Komplexné služby v oblasti tepelných zariadení, prípravy a úpravy vody, vzduchotechniky, merania a regulácie - návrhy, projektovanie, realizácia, servis

Ekol Humenné s.r.o., Humenné

Montáž, údržba a dodávky elektrických, meracích a regulačných zariadení

Electrobeta s.r.o., Nitra

Predaj, montáž a servis elektrotechniky - meracie prístroje, ozvučovacia technika, audio a video komunikačná technika, antény, konektorová technika, náradie pre elektrotechnikov

MTS Slovakia s.r.o., Bratislava

Predaj a montáž prietokomerov a hladinomerov, metrologické poradenstvo

Energyr s.r.o., Martin

Riešenia súvisiace s automatizáciou, riadením technologických procesov a realizáciou systému merania a regulácie

Ora s.r.o., Bratislava

Výroba a predaj elektronických zapisovačov teploty, vlhkosti. Monitorovanie priebehu jázd, ekonomické dochádzkové systémy, prístupové systémy

R-Tool s.r.o., Bratislava

Predaj náradia a techniky - akumulátorové, elektrické, pneumatické, elektronické, hydraulické, manuálne, špeciálne, náradie pre plynárov, meracie prístroje, príslušenstvo

Tenzoterma s.r.o., Bratislava

Výroba hladinomerov, tlakomerov, teplomerov a meračov prietoku pre priemyselné aplikácie

Sting-Energo s.r.o., Banská Bystrica

Energetické poradenstvo a služby - výroba a predaj tepla, dodávka a montáž rozdeľovačov, energetické audity

Delphinus s.r.o., Šaľa

Riadenie výroby a spotreby tepla. Meracia a regulačná technika, riadiace systémy pre výmenníkové stanice a kotolne

Gas Trade s.r.o., Stará Turá

Predaj meracej a regulačnej techniky s dôrazom na oblasť plynárenstva, predaj a rekonštrukcia regulačných staníc plynu, výstavba plynovodov a staníc katódovej ochrany, výstavba plynových kotolní

Alex s.r.o., Bratislava

Plastové okná, hliníkové okná a dvere, hliníkové vchodové brány. Predaj a montáž. Strechy - hydroizolácie, vodomery - výmena, údržba

Elap-Elektronické aplikácie, Nové Mesto nad Váhom

Vývoj, projekcia, výroba, dodávka a montáž riadiacich systémov sušiarní reziva, priemyselných parných zvlhčovačov vzduchu, snímačov teploty

Komo Slovakia s.r.o., Žilina

Predaj a servis odvádzačov parného kondenzátu, predaj priemyselných armatúr a fyzikálno-chemickej úpravy vody

MaR Technika, Nové Mesto nad Váhom

Dodávky meracej a regulačnej techniky, výroba a dodávky klimatizačných systémov

Aqua Trend O.K. s.r.o., Michalovce

Dodávky vodomerov, tesniaceho materiálu, priemyselných armatúr, potrubných systémov, spotrebných a priemyselných čerpadiel, tlakovej a tvárnej liatiny, hydrantov, trubkových spojov

M Elektronika, Rimavská Sobota

Termostaty, ekvitermné regulátory, mikroprocesorové regulačné systémy, ventily, klapky, zmiešavacie ventily a klapky, servopohony a iné regulačné a stavebné prvky k regulácii a priemyselnej automatizácii

Slovel, Levoča

Meranie, regulácia, merače tepla, vodomery. Predaj, montáž a údržba rádiostaníc pozemnej pohyblivej služby

Road Safety Management s.r.o., Bratislava

Konzultácie a poradenstvo v oblasti cestných stavieb a povinnej výbavy nákladných vozidiel. Predaj meracích zariadení

Arad Slovakia s.r.o., Košice

Dodávky a servis - vodomery, indukčné (elektromagnetické) a ultrazvukové prietokomery, kalorimetre, hydraulické regulačné ventily, manuálne a automatické filtre

Bernako SK s.r.o., Trenčianske Teplice

Predaj klimatizačnej techniky a priemyselných hladinomerov. Veľkoobchod

Ekotrón, Žilina

Prístroje na meranie emisií, analyzátory spalín, detektory úniku plynu, detektory CO v priestore, tlakomery, servis, kalibrácie

RMT Slovakia s.r.o., Prešov

Meracia a regulačná technika, prístroje na meranie teploty, tlaku, hladiny. Frekvenčné meniče, prietokomery, riadiace systémy, regulácia a úprava pary

Conrex s.r.o., Nitra

Výroba izolačných prírubových spojov. Predaj plynových regulátorov, plynových filtrov, termostatov, teplomerov, rúr, ohrievačov vody

Text-Complex-Elektronik, Lúka

Predaj digitálnych vlhkomerov, teplomerov, tlakomerov a príslušenstva

Time Waver

Predaj radionických prístrojov na vyhodnocovania informácií s použitím kvantového efektu svetla

Paris tp s.r.o., Bratislava

Procesný automatizovaný riadiaci a informačný systém. Systém je navrhnutý pre univerzálne použitie v oblasti monitorovania, ovládania a riadenia technologických procesov

Thermo-control SK s.r.o., Bratislava

Veľkoobchod, maloobchod a eshop so zameraním na termostaty

Finta s.r.o., Veľký Kýr

Predaj a servis čerpadiel, dodávky prečerpávacích zariadení splaškových a odpadových vôd, domácich vodární, meracej a regulačnej techniky. Výroba automatických tlakových staníc, výroba a dodávka kompletných pracovísk pre testovanie čerpadiel.Predaj kotlov

Martel, Králová pri Senci

Elektroinštalácie, meranie a regulácia výmenníkových staníc, detekcia únikov plynu
Stránka:   < Predošlá123456 7 

Copyright © BEST.SK