Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Meracia a regulačná technika

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika >

Meracia a regulačná technika

 
ODKAZY 251 - 300 z 348

Stemy s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Dodávky, montáž a servis - bytové, domové, priemyselné vodomery a merače tepla. Meranie a regulácia odberu tepla. Termostatizácia - projekt, dodávka komponentov, montáž, vyregulovanie

Hotset SK s.r.o., Nová Baňa

Dovoz a dodávky výhrevných elementov pre priemyselné použitie. Výhrevné patróny, trubkové výhrevné telesá, výhrevné hubice, termočlánky a regulátory teploty

KCN Komplexné Centrum Náradia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Predaj náradia, strojov, nástrojov a meradiel. Zapožičanie náradia, ostrenie rezných nástrojov

Racio, Bratislava

Predaj regulačnej techniky, redukčných ventilov, vodných filtrov

Logure, Galanta

Predaj - ložiská, guferá, klinové remene, manžety, segerky, elektrické a aku náradie, záhradná technika, obrábacie stroje, tvarovacie stroje, meracia, zváracia a nabíjacia technika, dieľňa, garáž. Predaj a E-shop záhradných potrieb a dekorácií

SynCom s.r.o., Vinosady

Dodávky zariadení na ochranu a monitorovanie vozidiel a meracej techniky

OneSoft s.r.o., Prievidza

Mikropočítačová meracia a regulačná technika so zameraním na teplárenstvo

Vega Microsystems, Prešov

Programovateľné termostaty, spínacie hodiny, vývoj, výroba a veľkoobchod meracej a regulačnej techniky

Apel Zvolen s.r.o., Zvolen

Automatizačná technika. Výroba elektrických rozvádzačov s produktami Omron alebo Siemens. Projektovanie elektrických zariadení do 1000V. Rekonštrukcia strojov, vrátane CNC riadenia na báze PC. Obchodná činnosť s produktami Omron na Strednom Slovensku

Stragas, Kysak

Detekcia plynov - detektor metánu, oxidu uhoľnatého, detektor výbušných plynov, domový detektor, signalizačná jednotka. Technické informácie, cenník

Rel, Zvolen

Predaj a servis laboratórnej a meracej techniky

Metrona, s.r.o., Komárno

Kalibračné služby, predaj meracej techniky. Tvorba web stránok

KinexCZ Slovakia s.r.o., Bratislava

Predaj a eshop meracích nástrojov a náradia. Posuvné meradlá, laserové diaľkomery, vodováhy, metre

Phoentec s.r.o., Košice

Meranie, regulácia, automatizácia

Interal Team s.r.o., Dolný Kubín

Prenosné detektory, pevné detektory, ostatné systémy

Škorpion s.r.o., Sása

Predaj, údržba a servis rezných nástrojov, náradia, meracej techniky, obrábacích strojov

Stratex s.r.o., Prešov

Predaj výrobkov meracej, spínacej, regulačnej techniky a produktov pre nechemickú úpravu vody

ZTS elektronika a.s., Nová Dubnica

Opravy a predaj meracích prístrojov, kalibračné služby. Výroba priemyselnej elektroniky a mechanických dielov. Tvárnenie plechov, projekčná činnosť

Zen-Servis s.r.o., Bratislava

Opravárenské a metrologické služby pre bytové, domové a priemyselné vodomery a merače tepla. Montáž a plombovanie meracej techniky

TPV-Technology s.r.o., Dubnica nad Váhom

Predaj kovorezného náradia a meracej techniky - frézy, vrtáky, výstružníky, vyťahovače, ručné náradie, upínacie náradie, diamantové kotúče

SK Jemná Mechanika, Nitra

Predaj meracej, záznamovej a satelitnej techniky pre nákladné automobily a autobusy. Overovanie a servis tachografov

Manomer SK a.s., Častkovce

Výroba: mechanické tlakomery, teplomery, elektronika

PP-Kontroltech s.r.o., Trnava

Dodávky prístrojov a príslušenstva na vykonávanie nedeštruktívnej kontroly materiálu

Komato, Prešov

Predaj - plynové spotrebiče, kotly na drevo a uhlie, armatúry, obehové čerpadlá, regulátory tlaku plynu, tesnenia, termostaty, radiátorové ventily a príslušenstvo, komponenty na podlahové kúrenie, rozvody pre vodu a ÚK, rúry a tvarovky

Ferart s.r.o., Bratislava

Nástroje, náradie, meradlá: vrtáky, frézy, závitníky, očká, výstružníky, kalibre, meradlá, píly, pilníky, zveráky

Conrex Plus s.r.o., Nitra

Izolačné prírubové spoje, plynové filtre a regulátory, tlakomery a teplomery s príslušenstvom, termostaty - dodávky

Meratechnik, Ivanovce

Kalibrácia meradiel teploty, tlaku a elektrických veličín. Dodávka kalibračných pecí, termočlánkov, pyrometrov, tlakomerov, dewarových nádob, keramického materiálu

MS Servis, Trnava

Komplexné služby v oblasti klimatizácií a chladenia, vzduchotechniky, kúrenia, merania, regulácie a čerpacej techniky

Technoprocur s.r.o., Šaľa

Dodávky analyzátorov vody v oblasti energetiky, čistenia odpadovej vody a úpravy pitnej vody, dodávky detektorov únikov plynov

Mahrlo s.r.o., Stará Turá

Vodomery, plynomery, merače tepla, tepelné výmenníky, autochémia

Atis, Senica

Predajňa PC zostáv, meracích a regulačných systémov, dochádzkových systémov. Predaj softvéru, školenia - Unix, Linux, MS Windows, MS Office

Res s.r.o., Martin

Regulačné systémy - projekty, výskum, výroba, vývoj, rekonštrukcie

Ľubomír Kusyn, Bratislava

Dodávky laboratórnych zariadení, prístrojov, pomôcok, dávkovačov, laboratórneho skla, nábytku do laboratórií

Grinid, Bratislava

Dodávky meracích transformátorov prúdu. Predaj skladacích stropných schodov

JK Control s.r.o., Banská Bystrica

Dodávky meracej a regulačnej techniky pre rodinné domy, komerčné a správne budovy a priemyselné podniky

TechReg s.r.o., Lučenec

Dodávky meracej a regulačnej techniky. Monitory, kontroléry analógových signálov, merače frekvencie a čítače impulzov, prevodníky priemyselných veličín, snímače tlaku, prietoku, teploty a polohy

Tepron s.r.o., Liptovský Mikuláš

Zákazková výroba kovových dielcov trieskovým obrábaním, výroba zvarencov. Výroba kontrolných objemových meradiel na lieh pre pálenice

Complex Alfa s.r.o., Košice

Detekcia plynov, predaj a servis detekčnej techniky. Digitálne detektory alkoholu

APC Controls s.r.o., Prievidza

Projekty, dodávky a montáže strojných systémov, systémov riadenia, merania a regulácie, elektro a komunikačných inštalácií v oblasti produktových, vodovodných a kanalizačných sietí

EKPS s.r.o., Žilina

Medzioperačná doprava, regálové zakladače, snímače prietoku pohonných hmôt, systémy pre satelitnú lokalizáciu. Predaj, dodávka a inštalácia počítačov a software, organizovanie kurzov, školení, webdesign

GEMINI s.r.o., Stará Turá

Meracia a regulačná technika - meranie elektrických a neelektrických veličín, výstražné tabuľky a štítky

Alfygeo Plus s.r.o., Komárno

Geodetická kancelária. Geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, mapovania pozemkov, práce v bodových poliach. Geodetické prístroje a pomôcky - autorizovaný predaj

Deltanet s.r.o., Trnava

Predaj výpočtovej a meracích a riadiacich systémov TP. Projektovanie a realizácia počítačových sietí

IPU Slovensko s.r.o., Bratislava

Dodávky regulačných armatúr, čerpadiel, potrubných častí, regulačných klapiek, guľových ventilov pre energetiku, piestových kompresorov pre petrochémiu, kalibračných prístrojov

Maxtra Control s.r.o., Šaľa

Služby v oblasti merania, regulácie a automatizácie technologických a výrobných procesov. Veľko a malopredaj čerpacej techniky. Výroba, oprava, rekonštrukcia a montáž oceľových konštrukcií, zámočnícke práce, obrábanie kovov

Blue Panther Slovakia s.r.o., Bratislava

Meracie prístroje: multimetre, osciloskopy, kliešťové ampérmetre, izolmetre, revízne prístroje, procesné kalibrátory, zdroje prúdovej slučky, analyzátory siete, LCR metre, čítače, generátory

Hivus s.r.o., Žilina

Prístroje na dezinfekciu, čistenie a regeneráciu vzduchu, dezinfekciu technologických zariadení a pracovných plôch skladov potravín a laboratórií

Kala elektro s.r.o., Košice

Predaj meracích prístrojov elektrických a neelektrických veličín, ochranných pomôcok, bezpečnostných tabúl. Výroba rozvádzačov, elektromontážne práce, revízie elektrických zariadení. E-shop

Lemar Levice s.r.o., Levice

Služby v oblasti montáže elektrických zariadení, meracích a regulačných zariadení, výroba rozvádzačov na zákazku

Samson company s.r.o., Nitra

Dodávateľ priemyselných armatúr a ich príslušenstva - ventily, posúvače, guľové kohúty, uzatváracie klapky, poistné ventily, pohony

Stránka:   < Predošlá12345 6 7Ďalšia >

Copyright © BEST.SK