Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Meracia a regulačná technika

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika >

Meracia a regulačná technika

 
ODKAZY 201 - 250 z 348

CB elektro, Košice

Maloobchod a veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom, svietidlami, ventilátormi, radiátormi, meracími prístrojmi, anténnou technikou

BQZ s.r.o., Bratislava

Predaj produktov pre priemyselnú a domovú elektroinštaláciu - elektroinštalačné a elektromerové skrine, istiace a spínacie prístroje, prístroje pre signalizáciu, meracie prístroje, ventilačné prístroje, elektrikárske náradie

Rumit Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves

Montáž, servis a overovanie meračov tepla, priemyselných, domových a bytových vodomerov. Výstavba teplovodov, parovodov, výstavba a rekonštrukcia kotolní, termostatizácia bytov

Kormat, Lehota pri Nitre

Výroba, montáž a predaj komponentov protikoróznej ochrany. Predaj meracích sond pre katódovú ochranu. Montáž prepojovacích objektov, metalotermické naváranie káblov na oceľové potrubia

Upmax s.r.o., Bernolákovo

Dodávky čistiacej a upratovacej techniky, profesionálnej čistiacej chémie a upratovacích pomôcok, meracej a regulačnej techniky, manipulačnej techniky. E-shop

Alab, Bratislava

Testery na alkohol, omamné a psychotropné látky

Justur s.r.o., Stará Turá

Vývoj, výroba a predaj - skúšobné stanice na overovanie vodomerov, prietokomerov a meračov tepla, na overovanie plynomerov, stroje a technológie na výrobu injekčných ihiel, zariadenia na ekologické odmasťovanie v priemysle a separátory oleja

EasyCom s.r.o., Banská Bystrica

Distribútor elektronických súčiastok. Dodávateľ aktívnych, pasívnych a elektromechanických prvkov pre priemysel

Valor s.r.o., Bratislava

Protikorózna ochrana a ochrana materiálov - mokré, práškové, stavebné a stolárske náterové hmoty, priemyselné vysávače, predaj meracích prístrojov

Termomarket s.r.o., Košice

Dodávka doskových výmenníkov tepla, regulačných kohútov, tepelných čerpadiel

Justing s.r.o., Stará Turá

Dodávky a montáž meračov spotreby teplej úžitkovej vody, prietokomerov, vodomerov a meračov tepla s možnosťou zberu dát a diaľkovým odpočtom

Madi´s s.r.o., Poprad

Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektroinštalačné práce, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie, zámočnícke práce

Aquagas s.r.o., Piešťany

Dovoz a predaj špeciálnych armatúr a príslušenstva určených pre rozvody plynu a vody, izolačné systémy, defektoskopy, tesnenia

Japatech, Štúrovo

Komplexné riadenie odvíjania, smeru a napnutia pásov ako aj navíjania. Riadené pneumatické brzdy a spojky, tenzometre, senzory

Envitech s.r.o., Trenčín

Meranie kvality ovzdušia, dodávka meracích laboratórií, realizácia varovných systémov, dodávka a montáž meracích prístrojov ovzdušia, rozbor kvality vzduchu pomocou analyzátorov a snímačov, konštrukcia meteorologických staníc a systémov

Aden s.r.o., Poprad

Návrhy a dodávky meracej a regulačnej techniky pre rôzne odvetvia priemyslu, projekčná činnosť

Mera servis, Prešov

Plynofikácia tepelných zdrojov, hydraulické vyregulovanie a termostatizácia budov, montáž kúrenia a sanity, regulačná technika a elektroinštalácie

Duel s.r.o., Námestovo

Vývoj a výroba regulačnej a automatizačnej techniky, poradenstvo, servis

ATP s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, merania, regulácie a prevádzkového rozvodu silnoprúdu

Detmar s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Meracia a regulačná technika, riadiace systémy pre TZB, elektroinštalácie, výroba rozvádzačov, predaj regulátorov DIXELL, CAREL, TECHNOLOGIC

Elsys s.r.o., Piešťany

Predaj - riadiace systémy, terminály, frekvenčné meniče, kamerové systémy, snímače, spínače, relé

Tripark s.r.o., Michalovce

Malopredaj železiarskeho a veľkopredaj stavebného materiálu. Predaj termovízie - metóda snímania tepelného žiarenia objektov

Radeton SK s.r.o., Prievidza

Predaj a servis prístrojov pre trasovanie inžinierskych sietí, únik vody, poruchy na kábloch, poruchy izolácie potrubí

Comlux s.r.o., Bratislava

Návrhy, projekty, realizácia osvetľovacích sústav, elektronických regulačných systémov sústav. Meranie osvetlenia a vyhodnocovanie stavu sústav

Euro Pumps Tech s.r.o., Trnava

Predaj, montáž, oprava, údržba a poradenská činnosť v oblasti čerpacej a regulačnej techniky, armatúr a hutníckeho materiálu

Spektrum BB, Banská Bystrica

Predaj náradia, nástrojov, meradiel a obrábacích strojov. Veľkoobchod, maloobchod

Profess Slovensko s.r.o., Bratislava

Automatizácia, meranie a regulácia - snímače tlaku, prevodníky teploty, priemyselné a procesné regulátory, indikátory, registračné prístroje, zapisovače, monitorovanie rotačných strojov, chvenia, vibrácií, vibrodiagnostika

Marmont s.r.o., Žilina

Riešenia a realizácie v oblasti vykurovania objektov, rozvody plynu, vody a kanalizácie. Zdravotechnika a sanita, meracia a regulačná technika - predaj, montáž

M-D-J s.r.o., Košice

Automatizácia technologických procesov, vzdialené monitorovanie a riadenie technologických zariadení cez Internet. Hardvérový a softvérový servis riadiacich, informačných a dispečerských systémov. Obchod s drevom

Tatra Commerce s.r.o., Svit

Požiarna technika, produkty pre oblasť bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Testery alkoholu

Energy Pro s.r.o., Žilina

Komplexné riešenia v energetike - plyn, kúrenie, energetika a stavebníctvo. Vypracovanie štúdií a projektovej dokumentácie. Montáže plynových a tlakových zariadení, rozvodov kúrenia, vody a hydrantov. Dodávka a montáž meračov tepla a vody

Progyr s.r.o., Košice

Dodávky riadiacich systémov v oblasti merania a regulácie. Systémy a služby orientované na riadenie odovzdávacích staníc, na vykurovanie a klimatizáciu budov a priemyselných objektov

IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské družstvo, Bratislava

Dodávky komponentov a zariadení potrebných pre vinárstvo

Isp, Košice

Meranie, programovanie, zber dát, elektronika

Omniel-Ing. Emil Peterský, Bratislava

Chemické senzory na báze kvantových kaskádových laserov

Čerpadlá Tatry s.r.o., Poprad

Predaj, montáž a servis čerpacej techniky a náhradných dielov. Návrhy, riešenia, poradenská činnosť, predaj prírubových a závitových armatúr, vykurovacej, sanitárnej, záhradnej, meracej a regulačnej techniky, miešadiel, vodovodných a kanalizačných rúr

Contrax Plus v.o.s., Banská Bystrica

Dodávky a montáž elektrotechnologických častí stavieb - meranie a regulácia, automatizované systémy riadenia. Dodávky a montáž technologických zariadení - voda, vzduchotechnika, kúrenie, úprava vody a dezinfekcia vody

BetRent, Žilina

Predaj, servis a prenájom stavebných strojov, výkopové práce, dovoz, predaj a servis meracej techniky, predaj a prenájom prívesových vozíkov

Progres GEO s.r.o., Prešov

Predaj a servis geodetických prístrojov, geodetické práce

Hydraflex Slovakia s.r.o., Beladice

Výroba a dodávky hydraulických hadíc, dodávky hydraulického skrutkovania, hydraulických guľových ventilov, rýchlospojok, meracej techniky

Hilti Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava

Laserové meracie systémy, priama montáž, vŕtacia, sekacia a búracia technika, diamantová technika, kotevná technika, skrutkovacia technika, montážne systémy, stavebná chémia, drevoobrábacie systémy. E-shop

Enesys s.r.o., Zvolen

Dodávka a montáž elektrických zariadení a bleskozvodov, zabezpečovacej a kamerovej techniky, vykurovania, meracích a regulačných systémov. Revízie a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení

Vavrotherm, Piešťany

Dodávka plynofikácie od plynovej prípojky až po plynový spotrebič, dodávka a montáž kotlov, radiátorov, podlahového kúrenia, zariadení pre kotolne, úpravne vôd, meracej a regulačnej techniky

Gas-Me-Ra s.r.o., Košice

Služby v oblastiach detekcie úniku plynov, merania a regulácie, vizualizácie výrobných procesov a realizácie riadiacich automatizačných systémov. Dodávky technológie, predaj komponentov meracej a regulačnej techniky

Klima Trend s.r.o., Nitra

Služby v oblasti starostlivosti o technologické zariadenia budov. Projekcia, dodávky, montáž, servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, ústredného kúrenia a merania a regulácie

Libra s.r.o., Bratislava

Výroba, predaj a servis vážiacich zariadení. Služby: príprava zariadení na typovú skúšku, overenie a kalibrácia, evidencia meradiel, servis váh, reinštalácie a rekonštrukcie váh

Midam s.r.o., Košice

Predaj a inštalácia plynových kotlov, zásobníkov a ohrievačov vody, regulačnej techniky, radiátorov, solárnej techniky

Amper Peha s.r.o., Bratislava

Predaj meracej a testovacej techniky. Revízne prístroje a komponenty do rozvádzačov. Transformátory, prúdy, kontrolky, plastové izolátory

Modesto s.r.o., Kráľová pri Senci

Predaj pohonov a komponentov pre automatizáciu. Riadiace systémy, spínacie zdroje, snímače, časové relé, regulátory, elektromery, meracie transformátory, frekvenčné meniče

SRMi s.r.o., Žiar nad Hronom

Výroba, montáž, oprava a údržba zariadení merania a regulácie, elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Metrologický servis, kalibrácia meradiel
Stránka:   < Predošlá1234 5 67Ďalšia >

Copyright © BEST.SK