Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Meracia a regulačná technika

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika >

Meracia a regulačná technika

 
ODKAZY 101 - 150 z 348

ME-Inspection SK s.r.o., Bratislava

Predaj snímačov a prístrojov merania vzdialenosti, profilu, teploty a sily

Geotech, Bratislava

Predaj geodetickej a stavebnej meračskej techniky, fotogrametrickej techniky, prijímačov GPS

Regonik s.r.o., Bratislava

Vývoj, projekcia, výroba, dodávky a montáž meracej, regulačnej, informačnej a zabezpečovacej techniky so zameraním na železničné koľajové vozidlá

CR-Dat s.r.o., Detva

Predaj výpočtovej a komunikačnej techniky a spotrebného materiálu, poskytovanie pripojenia k internetu, ponuka meracej techniky

Applied Precision s.r.o., Bratislava

Vývoj, návrh a výroba meracích zariadení

Adrian a.s., Banská Bystrica

Výroba plynových infražiaričov a teplovzdušných agregátov, predaj snímačov kvality ovzdušia a bezpečnosti, zariadenia destratifikácie a rekuperácie, systém riadenia, monitoringu a optimalizácie

Gasotech s.r.o., Gbely

Redukčné panely, regulátory tlaku, redukčné ventily, membránové ventily, hmotnostné prietokomery, dewarove nádoby, kyslíkové koncentrátory, tlakové fľaše

Controltech s.r.o., Trnava

Zariadenia pre ovládanie a riadenie strojov, automatizácia procesov, prenos dát, bezpečnosť strojov a technológií, softvérové riešenia pre monitorovanie či optimalizáciu výroby

Microwell s.r.o., Šaľa

Meracia a regulačná technika, klimatizačná technika LG, technika prostredia. Klimatizácia, LG, odvlhčovače, meranie veličín, hladiny, prietoku, tlaku, teploty

Senzor s.r.o., Košice

Predaj snímačovej techniky a automatizácia montážnych technológií

Bytas s.r.o., Trenčín

Vykurovacia technika, tepelná technika, regulácia, elektrotechnika

Alkoma s.r.o., Trenčín

Digitálne alkoholtestery

Vodoshop s.r.o., Poprad

Predajňa a e-shop kompletného sortimentu vodovodných systémov. Čerpadlá, potrubné systémy, vodomerné šachty, revízne šachty, záhradný program, strešná krytina

T&M Direct Slovensko s.r.o., Bratislava

Meracia technika - osciloskopy, logické analyzátory, telekomunikácie, real-time spektrálne analyzátory, televízna technika, funkčné generátory, príslušenstvo, informácie o aplikáciách a materiály pre výuku

IMI International s.r.o., Lužianky

Dodávky vykurovacej, meracej a regulačnej techniky

B & K, s.r.o., Bratislava

Systémy na meranie a analýzu zvuku, hluku a vibrácií - vibrodiagnostika, monitorovanie technického stavu a ochrana strojov

Protelcont s.r.o., Veľký Biel

Dodávka a montáž priemyselnej techniky, regulačnej a automatizačnej techniky, zabezpečovacej techniky, meracej techniky, prenosov dát dispečerských systémov

Bellimpex s.r.o., Štúrovo

Dodávky a montáž informačných tabúľ, meračov rýchlostí, teploty vozovky, LED displejov, LED hodín

Datakon s.r.o., Košice

Automatizácia a regulácia technologických procesov výroby - inžiniering, návrh optimálneho systému, vypracovanie aplikačného programu pre riadiace a vizualizačné systémy, montáž a uvedenie riadiacich systémov do prevádzky

Mikrokom Slovensko s.r.o., Senica

Výrobky a služby technickej podpory v oblasti vláknovej optiky, káblovej televízie, vysokofrekvenčnej techniky a mikrovlnných anténnych systémov

Elconder, Bratislava

Výroba, opravy a rekonštrukcie kompenzačných rozvádzačov. Analýzy siete u odberateľa elektrickej energie

Reflow s.r.o., Bratislava

Meranie, regulácia a automatizácia, dodávka, montáž, záručný a pozáručný servis - hladinomery, spínače hladiny, prietokomery, ventily, meranie vlhkosti, analyzátory, meranie kvality vody, detekcia plynov

Aquastyl Slovakia, Považská Bystrica

Dodávky, modernizácie, opravy, generálne opravy a kalibrácie meracích prístrojov kruhovitosti, valcovitosti, kužeľovitosti, priamosti, drsnosti, tvrdosti materiálov a vibrácií ložísk

Mertech s.r.o., Prievidza

Služby v oblasti merania a analýz kvapalín, plynov a pevných látok

Metrodat s.r.o., Bratislava

Laserové technológie, optické komponenty, prenosné zariadenia na detekciu chemických látok

Dumir s.r.o., Teplička nad Váhom

Elektronické detekčné systémy, snímače teploty, snímače tlaku, návrhy kompaktnej regulácie, odporové dekády. Webdesign

Špeciálne systémy a software a.s., Bratislava

Služby v oblasti informatiky a telekomunikácií, distribúcia meracích prístrojov a tlačiarní

Mikron Slovakia s.r.o., Nové Zámky

Predaj náradia, meracej a deliacej techniky - CNC obrábacie stroje, rezné nástroje, pásové píly, upínacie a frézovacie náradie

Intech Control s.r.o., Bratislava

Projektová, dodávateľská, poradenská a servisná činnosť v oblasti automatizovaných systémov riadenia technologických procesov - meranie a regulácia, riadiace systémy, EPS, slaboprúd, prevádzkový rozvod silnoprúdu

Istran s.r.o., Bratislava

Výroba chemických analyzátorov pre laboratórne a prevádzkové analýzy rôznych látok. Online monitoring vôd a technologických kvapalín

Triak s.r.o., Dubnica nad Váhom

Tavné lepidlá, ručné a automatické zariadenia na lepenie, meracia a regulačná technika, laboratórne potreby

Elez-Elza, Trenčín

Poradenská-konzultačná a vzdelávacia činnosť, dodávateľsko-obchodná činnosť, dovoz a predaj meracích prístrojov, internetový predaj tlačív a súborov z oblasti bezpečnosti práce

Panas, Partizánske

Nástroje na obrábanie otvorov, nástroje na frézovanie, rezanie závitov, sústruženie, upínacie náradie, upínacie náradie pre CNC, meradlá, diamantové nástroje, ručné náradie

Jumo Slovensko s.r.o., Bratislava

Výroba a predaj produktov z oblasti merania a regulácie - mechanické diely a výrobky, technika pre analýzu, meranie tlaku, termostaty a ukazovacie teplomery, regulátory, akčné členy, regulačné systémy, zobrazovacie prístroje, prevodníky teploty

GAS-Produkt s.r.o., Horné Orešany

Dodávka a montáž plynovodov, distribúcia a opravy regulátorov

ITP Control s.r.o., Bratislava

Riadiace systémy - snímače, ventily, servopohony, regulátory, termostaty

Applied Meters a.s., Prešov

Elektronické skúšobné zariadenia pre elektromery, softvérové vybavenie k skúšobným zariadeniam podľa požiadaviek odberateľa, oddeľovacie elektronické bloky napäťových obvodov, prenosné skúšobné súpravy na overovanie presnosti nainštalovaných elektromerov

Regulaterm s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti energetiky a prevádzky budov

Dr. Čuvač, Košice

Predaj testerov na alkohol a drogy, tehotenské testy , EKG pravítko, test na zistenie skrytého krvácania v stolici

Inteco Plus s.r.o., Nová Dubnica

Dodávky a predaj meracej a regulačnej techniky, revíznych, monitorovacích a testovacích prístrojov

Eco-Energo, Košice

Alternatívna energetika a poradenstvo v oblasti energetiky. Predaj a montáž splyňovacích kotlov, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel, regulácie TÚV

Marvels s.r.o., Prešov

Predaj a kalibrácia meradiel, predaj priemyselného nábytku, upínacieho náradia, náradia a brusiva

M-Plast, Spišská Nová Ves

Predaj a distribúcia stavebno-inštalačného materiálu pre kanalizáciu, vodovod, odpad. Strešné zvody, rozvody vody, rozdeľovače, armatúry, radiátory, ventily, termostatické hlavice, ohrievače vody, čerpadlá

Rofa Slovensko s.r.o., Bratislava

Predaj a servis laboratórnych a procesných prístrojov pre chemickú analýzu

BD Sensors s.r.o., Košice

Obchod s meracou a regulačnou technikou, snímače, prevodníky, hladinomery

MB Elektronika, Žilina

Pasívne a aktívne elektronické súčiastky, vodiče a káble, elektronické stavebnice, náradie, meracie prístroje, autohifi a autopríslušenstvo, reproduktory, ozvučovacia technika, mixážne pulty, prístrojové krabičky, diaľkové ovládače

TDV Tepelná technika s.r.o., Široké

Návrhy, dodávky a montáž technického a technologického zariadenia budov - slnečné kolektory, riadené vetranie, meranie a regulácia

Ing. Peter Čermák - PPC, Pezinok

Projektovanie a realizácia silnoprúdových, meracích, regulačných a riadiacich systémov, programovanie systémov

Set s.r.o., Banská Bystrica

Montáž meracích a regulačných zariadení, výroba rozvádzačov, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Proma SK s.r.o., Zvolen

Predaj strojov a náradia, záhradnej techniky, obrábacích strojov, tvarovacích nástrojov, meracej techniky, zváracej a nabíjacej techniky
Stránka:   < Predošlá12 3 4567Ďalšia >

Copyright © BEST.SK