Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Meracia a regulačná technika

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika >

Meracia a regulačná technika

 
ODKAZY 51 - 100 z 348

Panorama Slovakia s.r.o., Lučenec

Drogtesty, alkoholtesty, tehotenské testy. E-shop, veľkoobchod, maloobchod

Regulátory a Kompenzátory Slovensko s.r.o., Bratislava

Návrhy, projekty a dodávky riadiacich systémov, regulačných ventilov, meračov tepla

Edel Vent s.r.o., Levice

Dodávky vysokovýkonných priemyselných radiálnych a axiálnych ventilátorov, vzduchotechnických komponentov, odsávacích systémov, digitálnej diagnostickej a meracej techniky

Tenzona s.r.o., Bratislava

Projektovanie, výroba, montáž a servis meradiel, vážiacich systémov v priemysle. Aplikácie elektronických váhových systémov

Motosam a.s., Myjava

Výroba sústružených automatových dielov na vačkových sústružníckych automatoch, dlhotočných a CNC automatoch. Predaj ventilov na kolesá cestných vozidiel a ventilov na propán-bután, závažia na kolesá, diskové matice

Metech s.r.o., Bratislava

Predaj doskových výmenníkov, čerpadiel, vodomerov a meračov tepla

Ploskon AT s.r.o., Prešov

Induktívne snímače - dvojvodičové, trojvodičové, proporcionálne, optické snímače hladiny

Triset

E-predaj prístrojov na meranie hrúbky laku, povlaku, vrstiev

Nelo s.r.o., Bratislava

Ukončovacie prvky, hydraulické a mechanické náradie, popisovacie prístroje DYMO, PPN náradie, meracie prístroje, dierovače plechu, plynové horáky Bernzomatic, brašne a kufor na náradie IRWIN. E-shop

Prematlak a.s., Stará Turá

Vývoj, výroba a predaj tlakomerov, teplomerov, snímačov tlaku, doplnkov a príslušenstva

T-Servis, Bratislava

Výroba strešných svietidiel pre taxi, predaj meračov dĺžok vozoviek, rolmetrov, montážnych stanov, parkovacích stĺpikov, GPS navigácie. Servisné služby pre vlastníkov automobilov - inštalácia elektronických zariadení

Ján Mravec, Žilina

Anténne a satelitné systémy, elektronika, elektroinštalačný materiál, audio-video príslušenstvo, elektroakustika, meracie prístroje

Energyr s.r.o., Banská Bystrica

Služby orientované na riadenie, meranie a reguláciu v oblasti technologického zariadenia budov a automatizáciu priemyselných technológií. Dodávky meracej a regulačnej techniky a riadiacich systémov

Tamex s.r.o., Bratislava

Predaj tachografov, prietokomerov, záznamníkov, dispečerských programov, obmedzovačov a tempomatov, navigačných systémov, rýchlomerov, otáčkomerov. Služby: overovanie tachografov, montáž, záručný a pozáručný servis, inštalácia a školenie ku programom

Elso Philips Service s.r.o., Trenčín

Predaj a servis kalibračnej a meracej techniky, termografických prístrojov. Vývoj zapisovačov teploty, vlhkosti a barometrického tlaku

Trigon Tools s.r.o., Detva

Kovoobrábacie stroje a meracia technika, sústruženie, závitovanie, upínanie obrobkov

Telegrafia s.r.o., Košice

Predaj výpočtovej a kancelárskej techniky a príslušenstva. Produkty a riešenia v oblasti varovných a vyrozumievacích systémov, regulačných a meracích systémov, rádiotelefónnych systémov, dispečerských systémov

Andis s.r.o., Bratislava

Vývoj, výroba a servis meracej, komunikačnej, monitorovacej a riadiacej techniky

SCT s.r.o., Košice

Komplexná činnosť inteligentných telemetrických batériových monitorovacích a riadiacich systémov, zahŕňajúca monitorovanie fyzikálnych veličín, prenos do SCADA systému, spracovanie a validácia dát, sledovanie monitorovaných údajov na vlastnom web rozhraní

Abonus s.r.o., Bratislava

Informačné a komunikačné technológie. Riešenia IT služieb, sieťová komunikácia, bezpečnosť a ochrana informačných systémov a dát, dochádzkové systémy, monitorovacie a poplašné zariadenia, satelitné rozvody, outsourcing, poradenstvo

Diago, Brezno

Predaj ložísk, montáž a servis centrálnych mazacích systémov, diagnostika, thermodiagnostika, vyvažovanie, predaj náradia, sťahováky

Ivar Slovensko s.r.o., Bratislava

Senzory, snímače, indikátory, zobrazovače, regulátory, časovače, čítače, prevodníky tlaku, relé, termočlánky

Mensch & Technik Energiemanagement s.r.o., Bratislava

Meranie a analýza spotreby elektrickej energie, meranie parametrov siete, riadenie odberu elektrickej energie, záznamníky teploty

I-M balance s.r.o., Dubnica nad Váhom

Ponuka elektronických váh a vážiacich systémov - priemyselné, plošinové, mobilné, kontrolné a počítacie váhy

Geoteam s.r.o., Bratislava

Predaj, servis, prenájom a kalibrácia prístrojov a príslušenstva pre geodéziu

Mikro-Trade s.r.o., Dunajská Streda

Detektory únikov plynov a pár

Presne s.r.o., Bratislava

Predaj a eshop s nivelačnými prístrojmi, laserovými diaľkomermi, GPS navigáciami, mapami, GIS

Klimatech s.r.o., Piešťany

Služby v oblasti vetrania a klimatizácie

Ornth s.r.o., Banská Bystrica

Geodetické služby. Predaj - geodetické prístroje, totálne stanice, teodolity, nivelačné prístroje, laserové diaľkomery, meracie pásma, vysielačky

Expert_for_3D_Land scape s.r.o., Bratislava

Distribúcia a predaj zariadení digitálnej fotogrametrie, 3d modelovania, predaj hardvéru a softvéru pre digitálnu fotogrametriu

NMS s.r.o., Bratislava

Poskytovanie produktov a služieb v oblasti bezkontaktnej meracej techniky. Služby v oblasti optickej 3D digitalizácie

ADM s.r.o., Žilina

Predaj meracích prístrojov pre neelektrické veličiny - teplomery, vlhkomery a barometre

Chemmea s.r.o., Bratislava

Distribúcia referenčných materiálov, kalibrácia meracej techniky, chemický softvér, chemická metrológia a vzdelávanie v oblasti chemických meraní

Energoservis s.r.o., Bidovce

Výroba a montáže elektrických rozvádzačov, meracej a regulačnej techniky, elektrorevízie, vývoj software

Geotronics Slovakia s.r.o., Bratislava

Dodávky stavebných a geodetických meracích zariadení a prístrojov. Nivelačné prístroje, stavebné lasery, laserové diaľkomery, totálne stanice, GPS

Kybernetika s.r.o., Košice

Obchodné informačné systémy, automatizované systémy pre riadenie technologických procesov, komunikačné systémy, kamerové a zabezpečovacie systémy, počítačové siete, software a hardware na zákazku

Klima Konzult s.r.o., Bratislava

Projektovanie, realizácia a servis vzduchotechnických, chladiacich, vykurovacích zariadení a zariadení merania a regulácie

Konimpex s.r.o., Košice

Realizácia interiérov na kľúč, dodávka kancelárskej a výpočtovej techniky a spotrebnej a špecializovanej elektroniky, stavebná a obchodná činnosť, dodávky meracích a diagnostických prístrojov

GM Electronic Slovakia s.r.o., Bratislava

Dodávateľ elektronických súčiastok, stavebníc, meracích prístrojov, náradia a chémie pre elektrotechniku

Unifer, Štúrovo

Maloobchod so železiarskym tovarom - inštalačný materiál, náradie a kovanie, spojovací materiál, ručné náradie, náradie upínacie, náradie elektrické, nástroje, brúsny materiál, elektro, náradie murárske a maliarske, meradlá

Kalibra s.r.o., Detva

Kalibrácia meracích prístrojov dĺžky, meracích platní a pravítok, pracovných meradiel dĺžky, premeranie obrábacích strojov. Predaj nových meradiel a meracej techniky

Technická diagnostika s.r.o., Prešov

Ponuka prístrojov na trvalé sledovanie vibrácií

Hach Lange s.r.o., Bratislava

Analýza vody - spektrofotometria, elektrochémia, mikrobiológia, laboratórne a procesné inštrumenty, prístrojové vybavenie, reagencie, vzorkovače, vybavenie laboratórií

Agis Slovakia s.r.o., Bratislava

Predaj geodetických a GIS GPS prístrojov, aplikácie pre GIS

Geolab.SK s.r.o., Žilina

Predaj, servis, požičovňa geodetickej a meracej techniky. Internetový geodetický obchod - geodetické prístroje, laboratórne pomôcky

Enbra Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Dodávky a montáž meračov tepla, vykurovacej techniky, kotlov

Elsinco Slovensko s.r.o., Bratislava

Predaj a servis elektronických meracích systémov

ATG Slovakia s.r.o., Trenčín

Riešenia pre defektoskopiu

Areko s.r.o., Bratislava

Predaj protikoróznych materiálov na ochranu kovových konštrukcií uložených v zemi. Predaj meracích prístrojov a snímačov. Údržba a opravy betónových a asfaltových letiskových plôch

Tika s.r.o., Stará Turá

Predaj a eshop s meracou a regulačnou technikou

Stránka:   < Predošlá1 2 34567Ďalšia >

Copyright © BEST.SK