Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Laboratórna technika

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika >

Laboratórna technika

 
ODKAZY 1 - 50 z 60

Kvant s.r.o., Bratislava

Predaj mikroskopov - profesionálne, žiacke, polarizačné, inverzné, refraktometre, polarimetre, detské, digitálne, mono a binokulárne

GEL s.r.o., Turčianske Teplice

Vykonávanie laboratórnych rozborov, komplexné riešenie úloh súvisiacich s analýzou, vyhodnocovaním a monitorovaním jednotlivých zložiek životného prostredia, servisné laboratórne práce, poskytovanie software, prenájom nehnuteľnosti a investičného majetku

Ites Vranov s.r.o., Vranov nad Topľou

Ponuka laboratórneho nábytku - sklo, laboratórne pomôcky, prístroje a zariadenia, chemikálie

Merck s.r.o., Bratislava

Predaj a distribúcia farmaceutických produktov, laboratórnych a priemyselných chemikálií, laboratórnych prístrojov a spotrebného materiálu

Mikro s.r.o., Bratislava

Stereomikroskopy, mikroskopy, digitálne kamery a fotoaparáty, výskumné mikroskopy, fluorescenčné makroskopy, konfokálne systémy, ultramikrotomy, odvodňovacie automaty

Pragolab s.r.o., Bratislava

Predaj a servis laboratórnych prístrojov a zariadení pre chemické, biologické a fyzikálne laboratóriá

Ecomed, Žilina

Laboratórne prístroje, pomôcky a diagnostiká pre medicínske laboratóriá - dodávky, poradenstvo

Kvant s.r.o., Bratislava

Vývoj, výroba a predaj technických zariadení pre rôzne oblasti vedy, výskumu, priemyslu a školstva. Lasery a laserové systémy, didaktická a prezentačná technika, detektory, termálne kamery, optické zariadenia a spracovanie obrazu

Fisher Slovakia s.r.o., Levoča

Dodávky laboratórnej techniky, laboratórnych prístrojov a zariadení. Ponuka, katalógy, cenníky

ECM Systems s.r.o., Partizánska Ľupča

Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika - analýza plynov, častíc, kvapalín

Reachem Slovakia s.r.o., Bratislava

Distribúcia a výroba laboratórnych a technických chemikálií, distribúcia laboratórnych vybavení a zariadení, vývozca laboratórnych a technických chemikálií

AD-Chémia s.r.o., Buková

Lakárske, voskové aditíva a disperzie pre výrobu farieb a lakov, titánová beloba, zariadenia pre dispergáciu farieb a lakov, laboratórne prístroje

Kvant s.r.o., Bratislava

Prístroje na digitálne spracovanie obrazu, software, aplikácie využitia, optické prístroje

Oasis-lab s.r.o., Zálesie

Predaj laboratórneho spotrebného materiálu a laboratórnej techniky

Lambda Life a.s., Bratislava

Dodávky chemikálií, laboratórnej techniky a spotrebného materiálu do všetkých typov laboratórií

Bio G s.r.o., Bratislava

Obchodné a servisné služby v oblasti zdravotníckej laboratórnej techniky pre biochemické, hematologické, mikrobiologické a imunochemické laboratóriá

Egamed s.r.o., Piešťany

Výroba, predaj a servis medicínskej techniky, pracovné oblečenie pre zdravotníkov

Ekom s.r.o., Piešťany

Vývoj a výroba zdravotníckej techniky. Dentálne kompresory pre zubné ambulancie a laboratóriá, medicinálne kompresory určené pre dýchacie zariadenie, dentálne odsávačky. Spracovanie tenkých plechov CNC technológiou

Hermes LabSystems s.r.o., Bratislava

Distribúcia chemických a laboratórnych prístrojov

Vomet s.r.o., Trnava

Priemyselné sitá, technické tkaniny, drôtené sitá a tkaniny, zvárané sitá, šesťhranné pletivo, dopravné pásy, oplotenie a plotové systémy, laboratórne sitá a zariadenia

B-mat Slovakia s.r.o., Vrútky

Ponuka laboratórnych produktov - laboratórne sklo, porcelán, teplomery, aerometre, plasty, pomôcky, chemikálie

Chemmea s.r.o., Bratislava

Distribúcia referenčných materiálov, kalibrácia meracej techniky, chemický softvér, chemická metrológia a vzdelávanie v oblasti chemických meraní

ChromSpec-Slovakia s.r.o., Nitra

Dodávky a servis prístrojovej techniky pre laboratóriá - spektrometria, chromatografia, mikrovlnné systémy, elektrochémia, príprava vody

Villa Labeco s.r.o., Spišská Nová Ves

Vývoj, výroba, predaj a servis prístrojovej techniky - prístroje pre kapilárnu elektroforézu

Ecoli s.r.o., Bratislava

Ponuka produktov pre oblasť mikrobiológie, biochémie, molekulárnej biológie a veterinárnej virológie

Intertec s.r.o., Banská Bystrica

Predaj a servis vedeckých prístrojov pre chemické a fyzikálne laboratóriá, predaj spotrebného materiálu pre laboratóriá - laboratórne sklo a plasty

Watrex Bratislava s.r.o., Bratislava

Dodávky laboratórnej techniky, robotických prístrojov, systémov na čistenie vody, analyzátorov aminokyselín

Vidra a spol. s.r.o., Žilina

Veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok, dezinfekčné prostriedky, laboratórne sklo, laboratórne pomôcky a prístroje

Medimprax s.r.o., Bratislava

Predaj zdravotníckej a laboratórnej techniky, predaj prístrojov a spotrebného materiálu, pre nemocnice a laboratóriá

Ďalekohľady Tromf, Banská Bystrica

Veľkoobchod, maloobchod a E-shop s ďalekohľadmi, astronomickými ďalekohľadmi, puškohľadmi, monokulármi, nočným videním, nožmi, vzduchovkami, meračmi vzdialenosti, foto a video brašnami, statívmi, mikroskopmi, airsoft potrebami

Amedis s.r.o., Piešťany

Predaj a servis laboratórnej a zdravotníckej techniky - vybavenie chemických a biologických laboratórií, rádioterapeutických a onkologických pracovísk

Lachers, Martin

Predaj a distribúcia - priemyselné popisovače, písacie potreby, lekárska a laboratórna technika, nechtová kozmetika

Ilabo s.r.o., Bratislava

Ponuka laboratórnej techniky a produktov

Spectro APS s.r.o., Martin

Dovoz a predaj spektrometrov pre elementárnu analýzu

Slavus s.r.o., Bratislava

Laboratórne potreby, prístroje a zariadenia. Laboratórne chemikálie, roztoky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, potravinárske a technické chemikálie, filtračný papier

Lavat Slovakia s.r.o., Nová Dubnica

Predaj vákuovej a laboratórnej techniky, dodávky a servis vákuovej technológie

Mitar s.r.o., Bratislava

Zariadenia a spotrebný materiál pre oblasť metalografie, petrografie. Mechanické skúšky vrátane zariadení pre spracovanie výsledkov

Laser Eltek s.r.o., Bratislava

Autorizovaný predaj a servis laboratórnych prístrojov - váhy, polarimetre, sušiarne, sterilizátory, spektrofotometre, muflové pece

Rofa Slovensko s.r.o., Bratislava

Predaj a servis laboratórnych a procesných prístrojov pre chemickú analýzu

Mezos-SQ s.r.o., Banská Bystrica

Predaj a servis laboratórnej techniky pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Prístroje pre analýzu potravín a krmív, laboratórne váhy

Labo-SK s.r.o., Bratislava

Dodávky a distribúcia laboratórnej techniky, spotrebného materiálu a chemikálií. Sklo laboratórne, fľaše a skúmavky, sklo pre mikrobiológiu, plasty a pomôcky, prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek, laboratórny, kancelársky a kovový nábytok

Vlnka, s.r.o., Senec

Ďalekohľady, teleskopy, mikroskopy, nočné videnie - infraprístroje, popis, obrázky, ceny, príručky, zásielkový predaj

Skantech s.r.o., Bratislava

Obchodné a servisné zastúpenie svetového výrobcu sterilizačnej a dezinfekčnej techniky

Santec s.r.o., Dunajská Streda

Výroba laboratórnych zariadení na zisťovanie kvalitatívnych ukazovateľov vo vzorkách obilnín a výrobkov z nich, dodávka a montáž solárnych systémov, dodávka a montáž priemyselných technologických váh

Earth Resources, Liptovský Mikuláš

Návrh a distribúcia zariadení na úpravu, filtráciu a monitoring vôd, laboratórnych zariadení

Medic Labor s.r.o., Banská Bystrica

Dovoz a predaj laboratórnej prístrojovej techniky

Marconi, Martin

Laboratórne sklo, plasty, porcelán, filtračný papier, sortiment laboratórnych prístrojov, chemikálií

Labeko s.r.o., Piešťany

Analytické laboratória - analýzy vôd, odpadov, zemín, pracovného ovzdušia, obalov, hračiek a odborné posudky odpadov. Poradenstvo v oblasti životného prostredia. Skúšanie určených výrobkov

Sartorius Slovensko s.r.o., Dunajská Streda

Predaj laboratórnych váh a vážiacich systémov a filtračnej techniky

Roner s.r.o., Bratislava

Distribúcia laboratórnych diagnostík, zdravotníckych a laboratórnych potrieb, laboratórnych prístrojov, špeciálnej laboratórnej techniky
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK