Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kotly a kotolne

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika > Tepelná technika >

Kotly a kotolne

 
ODKAZY 101 - 150 z 172

Eurotrend, Spišská Belá

Predaj ručného náradia a nástrojov, stavebného materiálu, plynových kotlov, elektroinštalačného materiálu, záhradnej techniky

Armat Trade s.r.o., Humenné

Predaj kotlov, armatúr, radiátorov, čerpadiel, termostatických ventilov, ohrievačov vody, tepelnoizolačných materiálov, vodovodných batérií, sprchovacích kútov

Uni-Center, Bratislava

Predaj plynových kotlov

Tibor Mojžiš, Trenčín

Dodávka a montáž plynových zariadení, vnútorné rozvody vody a kanalizácie, demontážne práce technologických zariadení, kotlov, kotolní, rekonštrukcie a údržba vyhradených tlakových zariadení, zámočnícke práce

H.D.K. s.r.o., Považská Bystrica

Predaj, montáž, servis plynových zariadení - plynové infražiariče, kotle. Revízie plynových zariadení. Kotolne na drevnú štiepku, solárne systémy

Eres-Plyn, Banská Bystrica

Montáž, oprava a servis plynových zariadení, plynofikácia objektov, vodomery a merače tepla. Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, tlakových a elektrických zariadení, uzemnenia

Novak, Pezinok

Predaj a inštalácia vykurovacích systémov do rodinných domov a prevádzkových budov. Kotolne, čerpadlá, solárne systémy, konvektory. Projekčná a realizačná činnosť

Vavrotherm, Piešťany

Dodávka plynofikácie od plynovej prípojky až po plynový spotrebič, dodávka a montáž kotlov, radiátorov, podlahového kúrenia, zariadení pre kotolne, úpravne vôd, meracej a regulačnej techniky

Perfekt Plus, Poltár

Dovoz a predaj krbových vložiek, kachlí, kotlov na pevné palivo, plynových spotrebičov, solárnych systémov, príslušenstva

Midam s.r.o., Košice

Predaj a inštalácia plynových kotlov, zásobníkov a ohrievačov vody, regulačnej techniky, radiátorov, solárnej techniky

Vykurovacia technika centrum Košice s.r.o.

Poradenstvo, servis a montáž vykurovacej techniky, centrálnych vysávačov, slnečných kolektorov, podlahového a radiátorového vykurovania

Gasko, Prešov

Dodávka a montáž - tepelná technika, plyn, kúrenie, para, ZTI, stlačený vzduch, chladenie, požiarne rozvody, nerez

ČKD Dukla, Montáže s.r.o., Žilina

Služby v oblasti energetiky a teplárenstva. Poradenstvo, projektovanie, spracovanie energetických auditov a štúdií, dodávka, montáž, opravy kotlov, potrubných rozvodov, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a termostatizácia

Gamaplyn, Krakovany

Predaj hutného materiálu, plynových kotlov a tepelnej techniky, armatúr, vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu

Menert–Therm s.r.o., Šaľa

Správa a prevádzkovanie tepelného hospodárstva, výroba a rozvod tepla, rekonštrukcie kotolní na biomasu

S-Term, Bratislava

Predaj a servis plynových kotlov, zásobníkov vody, solárnych systémov, prietokových ohrievačov

Kovo s.r.o., Raslavice

Výroba paletizačnej techniky, kotlov, pletivových pascí, záhradníckých potrieb, tvarové rezanie CNC plazmou

Enomont s.r.o., Topoľčany

Dodávka a montáž parných kotlov a kotolní, montáž a dodávka chemickej úpravy vody pre parné kotolne, plynových a olejových horákov, plynových rozvodov, ústredného kúrenia, slnečných kolektorov

Divasi, Galanta

Dodávky a realizácia solárnych systémov, vykurovania, kotolní. Rozvody zdravotechniky, kanalizačné práce, betónové podlahy

Sea SK s.r.o., Prievidza

Dodávky stavieb a technológií kotolní, dodávky a montáže plynovodov, technologických rozvodov, kotlov pre výrobu vysokotlakej pary. Odprášenie uhoľných kotlov, ekologizácia úpravy uhoľných kotlov, meranie spalín

Rudolf Horňák, Vrbové

Montáž plynových kotolní, výmenníkových staníc, ústredného a podlahového kúrenia, montáž solárnych kolektorov a tepelných čerpadiel. Predaj kotlov, radiátorov, ohrievačov, sporákov, čerpadiel

Boston s.r.o., Považská Bystrica

Dodávky a výstavba - kotolne, kotly na biomasu (pelety), na plyn

Technosystem, Prievidza

Predaj pecí, krbových vložiek a kotlov na ekologické palivo

BioEkoTerm s.r.o., Závadka nad Hronom

Predaj kotlov na biomasu a na drevnú štiepku. Výroba a predaj energetickej a technologickej štiepky

Ferotherm, Bratislava

Montáž kúrenia, plynu, podlahového vykurovania, zariadení na úpravu vody. Predaj a montáž kotlov

Format Prešov s.r.o., Prešov

Predaj a montáž plynospotrebičov, plynofikácia objektov, revízie

Promont s.r.o., Prešov

Dodávky a montáž plynových spotrebičov, ústredného vykurovania, solárnych zariadení, plynových rozvodov, priemyselných rozvodov pary, kotolní

Fam s.r.o., Košice

Montáž, servis, revízia a oprava plynových kotlov

Kovo-mix, Trebišov

Maloobchodný predaj kompletného vodoinštalačného, kúrenárskeho a sanitárneho tovaru. Kotle, čerpadlá, domáce vodárne, sanitárna keramika, sprchové kúty, vane, radiátory, ohrievače vody, batérie

Jodygas, Nitra

Predaj plynových spotrebičov - kotly, kachle, sporáky, ohrievače, radiátory. Montáž ústredného a podlahového kúrenia, solárnych systémov, plynoinštalácie, vodoinštalácie. Revízie a projekty

Aramis VP s.r.o., Piešťany

Dodávky briketovacích, peletovacích lisov, drvičov a sušičiek na biomasu a drevný odpad, rezačiek slamy, baliacich strojov na brikety a pelety, kotlov na biomasu

Inštalcomp s.r.o., Bardejov

Vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia. Návrhy, projekty, poradenstvo, rozpočty, realizácia, montáž, servis

Simtec s.r.o., Bratislava

Revízie, skúšky a servis vykurovacej technológie značky Viessmann, výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody. Predaj kotlov

Saku, Maňa

Vodoinštalačné a kúrenárske práce, montáž rozvodov, kotlov, podlahového kúrenia. Plynoinštalačné práce od projektov po realizáciu

Termos, Trebišov

Servisné služby, plynofikácia, montáž a rekonštrukcia kotolní a energetických zdrojov, revízne práce pre prevádzkovateľov energetických zariadení. Maloobchodný a veľkoobchodný predaj plynových spotrebičov a kúrenárskej techniky

Sanitherm s.r.o., Čakany

Dodávka a montáž vykurovania, vody a plynu. Odborné skúšky plynoinštalácie, domové rozvody plynu, výstavba plynovodov a kotolní, vodoinštalácie, montáž kanalizácií, radiátorové vykurovanie, podlahové kúrenie, sanita

Bergen SK s.r.o., Nemšová

Kondenzačné kotly, bojlery, termostaty

MS Servis, Trnava

Komplexné služby v oblasti klimatizácií a chladenia, vzduchotechniky, kúrenia, merania, regulácie a čerpacej techniky

Amis Poprad s.r.o., Poprad

Výroba kondenzačných ekonomizérov ich projektovanie a inštalácie v plynových kotolniach

ASV Therm s.r.o., Bratislava

Plynoinštalatérstvo, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo. Dodávka a montáž plynovej kotolne vrátane vyregulovania vykurovacieho systému

A-J Krby, Komárno

Maloobchodná predajňa. Krbové kachle, krbové vložky, splynovacie kotle, kotle na drevo, kotle na pelety, sporáky, predaj palív

A-Z Plus s.r.o., Košice

Predaj a montáž plynových spotrebičov, revízie

Kovotherm, Zlaté Moravce

Predaj plynových kotlov, vane, sprchové kúty, masážne vane, plynové sporáky, prietokové ohrievače, predaj a miešanie farieb

Plynoma, Prešov

Projekcia v oblasti plynofikácie, ústredného kúrenia. Montáž rozvodov ústredného kúrenia, vody, kanalizácie. Predaj kotlov, sporákov, ohrievačov

Slovmont družstvo, Ružomberok

Dodávka a montáž ústredného kúrenia, výmenníkových staníc tepla, horúcovodov, parovodov, plynové inštalácie, zváranie v ochrannej atmosfére, zváranie plastov

EnergoInvest s.r.o., Prievidza

Projektová dokumentácia kotolní a vykurovacích systémov. Kúrenárske, elektroinštalačné, vodoinštalačné, kanalizačné práce, revízie el. zariadení. Montáž slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel, riadiacich systémov kotolní, vzduchotechniky, meračov tepla

SQS Team s.r.o., Bratislava

Dodávky a montáž klimatizačných a chladiacich systémov pre finančné, verejnoprávne, štátne a kultúrne inštitúcie, priemyselné podniky, hotely. Dodávky kotolní, vykurovacích telies, rozvodov

Turček - plynové infražiariče, s.r.o., Nitra

Infražiariče, kúrenie, teplofikácia, kotolne, haly-vykurovanie, plynové rozvody. Prenájom pracovných plošín. Predaj fasádnych lamiel z minerálnej vlny

Sakmont s.r.o., Snina

Dodávateľ kotolní, technológií vykurovania, výmenníkových staníc, vetrania a klimatizácie, chladiacich systémov, merania a regulácie, optimalizácie energetických systémov a sústav

ElektroProgresQuality s.r.o., Bratislava

Projektovanie, výroba, montáž a opravy elektrických zariadení, výroba rozvádzačov. Projektovanie a montáž plynových zariadení. Montáž kotolní na kľúč. Odborné prehliadky a skúšky elektrických, plynových a tlakových zariadení
Stránka:   < Predošlá12 3 4Ďalšia >

Copyright © BEST.SK