Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Dochádzkové systémy

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika > Kancelárska a obchodná technika > Identifikačné systémy >

Dochádzkové systémy

 
ODKAZY 51 - 83 z 83

Kraken s.r.o., Bratislava

Súkromná bezpečnostná služba. Ochrana majetku a osôb, služby strediska registrovaných poplachov, zásahy výjazdových skupín. Dodávka a inštalácia zabezpečovacích a poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie, systémov kontroly vstupu

NeBe s.r.o., Bratislava

Dodávka, montáž a servis výpočtovej techniky, priemyselných kamerových a dochádzkových systémov. Správa sietí, štruktúrovaná kabeláž

Alarm Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Projektovanie, dodávky a montáž bezpečnostnej techniky - alarmy, elektrická požiarna signalizácia, hasiace zariadenia, protipožiarne steny, kamerové a dochádzkové systémy

Teco, Žilina

Dodávky a montáž bezpečnostnej techniky a systémov. Zabezpečenie objektov, autoalarmy, alarmy, dochádzkové a vstupné systémy, elektrická požiarna signalizácia, trezory, elektroinštalácie

Diana Plus s.r.o., Bratislava

Zabezpečovacia technika, monitorovacie a dochádzkové systémy

ElvisDK s.r.o., Istebné

Predaj a servis dochádzkových a prístupových systémov, výpočtovej a kancelárskej techniky

RS Alfa s.r.o., Košice

Výroba a predaj dochádzkových, stravovacích a vstupných systémov

Kelcom Dubnica s.r.o., Dubnica nad Váhom

Projekcia, dodávka a montáž vyhradených technických zariadení: poplachové systémy, požiarna signalizácia, počítačové siete a systémy, dochádzkové a prepúšťacie systémy, elektroakustické systémy, revízie

Ordata, Námestovo

Výroba zariadení zameraných na automatizované spracovanie dochádzky, prístupové, stravovacie, skladové a technologické systémy

Kantech systems s.r.o., Brezno

Dodávka a montáž poplachových a bezpečnostných systémov, kamerových systémov, dochádzkových systémov

Telecom Alarm s.r.o., Bratislava

Návrh a projektovanie bezpečnostných riešení, dodávky, montáž a servis a údržba bezpečnostných systémov - poplachových systémov na hlásenie narušenia, protipožiarnych systémov, kamerových systémov, systémov kontroly vstupu a evidencie dochádzky

Atis, Senica

Predajňa PC zostáv, meracích a regulačných systémov, dochádzkových systémov. Predaj softvéru, školenia - Unix, Linux, MS Windows, MS Office

Zabes s.r.o., Žilina

Dodávka a montáž poplachových, kamerových a dochádzkových systémov, videovrátnikov, garážových brán sekčných a rolovacích, bránových pohonov, markíz, rolovacích mreží

LA s.r.o., Spišské Bystré

Predaj a montáž systémov ozvučenia interiérov ako aj exteriérov, zabezpečovacej techniky a autoalarmov, dochádzkových, prístupových a biometrických systémov

Tinnoc, Nové Zámky

Výroba a dodávky dochádzkového systému na presnú evidenciu a kompletné spracovanie dochádzky zamestnancov. Výroba mincových zámkov pre sociálne zariadenia a turniketov

Elko, Košice

Elektronická požiarna signalizácia, poplachový systém na hlásenie narušenia, počítačové siete, systémy priemyselnej televízie, prístupové a dochádzkové systémy - dodávky, inštalácia, kontroly, servis

Kelcom International Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica

Projekcia, dodávky, montáž a servis kamerových, prístupových, dochádzkových systémov, požiarnej signalizácie, systémov štruktúrovanej kabeláže

B.P.Lux Slovakia s.r.o., Bratislava

Dodávky bezpečnostných technológií - poplachové a kamerové systémy, požiarna signalizácia, perimetrická ochrana, prístupové systémy. Vedenia účtovníctva a miezd

Agens s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti telekomunikácií, priemyselnej televízie, zabezpečovacích systémov, dochádzkových a prístupových systémov

K.I.T. s.r.o., Trnava

Dodávky, montáž a servis - elektronické zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, dochádzkové a prístupové systémy, elektronické požiarne systémy

Kelcom International Poprad s.r.o., Poprad

Produkty a služby v oblasti zabezpečenia budov. Elektronické zabezpečovacie a poplachové systémy, elektrická požiarna signalizácia, kamerové systémy, systémy kontroly a identifikácie vstupu

Noves s.r.o., Spišská Nová Ves

Realizácia slaboprúdových systémov. Elektrická zabezpečovacia signalizácia, elektrická požiarna signalizácia, priemyselná televízia, telekomunikačné systémy, štruktúrovaná kabeláž, prístupové a dochádzkové systémy

MK alarm s.r.o., Liptovský Mikuláš

Dodávky a realizácia poplachových systémov pre hlásenie narušenia, systémov kontroly vstupu a evidencie dochádzky, požiarnej signalizácie. Prevádzka pultov centralizovanej ochrany

Real Coop, Bratislava

Dodávka a montáž zabezpečovacej techniky - kamerové a prístupové systémy, dochádzkové systémy, automatizácia, eshop

AlarmTel, Nová Lesná

Bezpečnostné, kamerové a dochádzkové systémy. Pripojenie k Internetu

Ora s.r.o., Bratislava

Výroba a predaj elektronických zapisovačov teploty, vlhkosti. Monitorovanie priebehu jázd, ekonomické dochádzkové systémy, prístupové systémy

TiDo

Elektronický dochádzkový systém na sledovanie príchodov a odchodov zamestnancov

IBG Slovakia s.r.o., Žilina

Elektromontážna, projektová a inžinierska, konzultačná a poradenská, revízna činnosť v oblasti telekomunikácií, štruktúrovaných kabelážnych systémov, prístupových a dochádzkových a bezpečnostných systémov

Ján Ilgo - ZIS, Považská Bystrica

Zabezpečovacie a kamerové systémy, prístupové a dochádzkové systémy, komunikačná technika

GML s.r.o., Bratislava

Predaj a dodávky elektrotechnických produktov - rozvádzače, spínačové a zásuvkové programy, dochádzkové systémy. Veľkoobchod, maloobchod. Správa a realizácia počitačových sietí, outsorcing a poradenstvo v oblasti IT

Microalarm s.r.o., Bratislava

Dodávky, montáž, servis a odborné prehliadky zabezpečovacích systémov - poplachových systémov na hlásenie narušenia, systémov na kontrolu vstupu a evidencie dochádzky, evakuačného ozvučenia a kamerových systémov CCTV

Zasys, Levice

Inštalácie a servis poplachových systémov narušenia, dodávky a inštalácia IP kamerových systémov, systémov na sledovanie prístupu a dochádzky osôb do rôznych priestorov na báze identifikačných čipov, kariet a prístupových kódov

Microsystem s.r.o., Bratislava

Návrh, dodávka, montáž a servis slaboprúdovej elektroniky, elektronických systémov ochrany, poplachových systémov, kamerových systémov, systémov pre kontrolu vstupu
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK