Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Čistenie a úprava vody

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika > Čistiaca a filtračná technika >

Čistenie a úprava vody

 
ODKAZY 51 - 100 z 110

Alobex s.r.o., Dubnica nad Váhom

Predaj a montáž bazénov firmy Marimex, solárne systémy na ohrev bazénovej vody, sauny a vírivé vane, ekologické čističky odpadových vôd, elektronické zabezpečovacie systémy, videovrátniky, brány

Tensumat a.s., Nitra

Dodávka portálových umývacích liniek, technológií čistenia a recyklácie vody

Alvest Mont s.r.o., Skalka nad Váhom

Dodávky čerpadiel a technologického zariadenia čistiarní odpadových vôd

BioCompacT s.r.o., Bratislava

Dodávky biologických čistiarní odpadových vôd, čistenie odpadových vôd. Konzultačné služby v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd

EZV s.r.o., Prešov

Výroba prístrojov a doplnkov na fyzikálnu a chemickú úpravu vody. Dávkovacie čerpadlá, filtre a filtračné vložky, UV lampy, meracie a detekčné prístroje

Aqua-Live s.r.o., Košice

Komplexná úprava pitnej a úžitkovej vody. Dekarbonizácia, zmäkčovanie, sterilizácia vody, odstraňovanie nečistôt. Predaj, realizácia

Prox T.E.C. Poprad s.r.o.

Technológie pre ekologické a vodohospodárske stavby. Čističky odpadových vôd, odlučovače ropných látok, lapače tukov, flotačné jednotky

Chezar s.r.o., Bratislava

Zariadenia a technológie na úpravu vody, filtračná technológia, membránové technológie

Powel Antica s.r.o., Prešov

Predaj prístrojov fyzikálnej úpravy vody

Damask s.r.o., Bratislava

Montované, kontajnerové čistiarne odpadových vôd. Úprava vody na vstupe, doúprava pitnej vody, reverzná osmóza

Čovspol a.s., Rovinka

Dodávky kompletných čistiarní odpadových vôd a ich častí

VH Tech, Košeca

Vývoj, návrh a realizácia technologických zariadení pre vodné hospodárstvo - čistiarne odpadových vôd, lapače tukov, odlučovače ropných látok, čerpacie stanice, nádrže

Earth Resources, Liptovský Mikuláš

Návrh a distribúcia zariadení na úpravu, filtráciu a monitoring vôd, laboratórnych zariadení

Nops s.r.o., Nitra

Vývoj, výroba a predaj čistiacej techniky - odlučovače ropných látok, lapače tukov, predaj ekologických havarijných prostriedkov, výroba snežných diel

Ekospol a.s., Žilina

Projekty a dodávky čistiarní odpadových vôd - domové, mestské, priemyselné

Waleon s.r.o., Košice

Návrhy, dodávky, montáž a servis technológií pre úpravu vody v priemysle a pre domácnosti

Univis s.r.o., Bratislava

Veľkoobchod, maloobchod, predaj, servis: vykurovacia a regulačná technika, závesné kondenzačné kotly, slnečné kolektory, plynové infražiariče a teplovzdušné generátory, produkty na úpravu vody

IL-Plast Liptovský Mikuláš s.r.o., Liptovský Mikuláš

Výroba, dodávka a montáž produktov z plastov. Domové čistiarne odpadových vôd, lapače tukov, vodomerné a revízne šachty, nádrže, vane, vpuste, plastové skruže, potravinársky program, formy

Albixon SK s.r.o., Trnava

Dodávky a montáž bazénov a zastrešení, vírivých vaní, infrasáun, príslušenstva, čistiarní odpadových vôd a odpadových nádrží

Keson s.r.o., Košice

Projektovanie, stavebná činnosť. Predaj a servis malých domových čističiek odpadových vôd. Zámočnícka výroba a výroba oceľových nádrží a kovových konštrukcií

Eko-MV-plasty, Stropkov

Výroba čističiek odpadových vôd pre domácnosti, chaty a malé prevádzky. Typizované vodomerné šachty, nádrže

Mertens, Michalovce

Úprava vody - magnetická a chemická, filtrácia vody, systémy s reverznou osmózou

Aquaflot spol.s r.o. Nitra

Výroba zariadení na čistenie a úpravu priemyselných a splaškových odpadových vôd. Výroba celoplastových nádrží, bazénov, čerpacích staníc. Návrhy technológií, poradenstvo v oblasti čistenia a úpravy

Aquipur, Bratislava

Úprava vody - pitnej, technologickej. Vodárne a domové vodárničky. Závlahové zariadenia a bazénová technika

Simaco, Malacky

Komplexná úprava pitnej a úžitkovej vody. Reverzné osmózy, výdajníky vody do firiem, vodné filtre, zmäkčovače vody, vysokoprietokové priemyselné stroje a filtračné systémy, eshop

Bios Zvarík, Košice

Ekologické čistiace a dezinfekčné prostriedky na bežnú údržbu a hygienu pracovného prostredia i vášho domova, drviče kuchynského odpadu, zariadenia na rozpúšťanie vodného kameňa, filtre na čistenie pitnej vody

PKR Slovakia a.s., Banská Bystrica

Dovoz a predaj produktov na dezinfekciu vody a výživových doplnkov na zabezpečenie dostatku jódu v ľudskom organizme

Darner s.r.o., Lučenec

Výroba a predaj priemyselných čistiacich strojov - podlahové automaty, autoumývarky, kompresory, frézy, tepovacie zariadenia, vysávače, komunálne stroje, výbava pre autoopravovne

Laugotherm, Kostolná-Záriečie

Výroba a predaj slnečných kolektorov, solárnych regulátorov, elektrokotlov, elektromagentických úpravovní vody, špeciálnych medených armatúr

Contrax Plus v.o.s., Banská Bystrica

Dodávky a montáž elektrotechnologických častí stavieb - meranie a regulácia, automatizované systémy riadenia. Dodávky a montáž technologických zariadení - voda, vzduchotechnika, kúrenie, úprava vody a dezinfekcia vody

Remontplast, Nitra

Výroba a tvarovanie plastov pre renovácie dverí a kuchynských liniek. Výroba a montáž záhradných krbov, predaj a montáž bazénov, čističiek odpadových vôd

Ferrmont s.r.o., Púchov

Dodávky a montáž čistiarní odpadových vôd a vzduchotechniky, kovovýroba

Vodoinštalatér, Bratislava

Vodoinštalačné práce, poruchová služba nonstop. Reverzné osmózy - servis, náhradné diely, magnety, zmäkčovače

Polyaqua Slovakia s.r.o., Bratislava

Úprava vody pre energetiku a tepelné procesy. Predúprava vody, filtrácia, úprava pomocou ionexových technológií, reverzná osmóza, dodávky chemikálií na úpravu vôd

Danum s.r.o., Senec

Predaj zariadení na úpravu a filtráciu vody pre domy, byty, polyfunkčné a priemyselné objekty, inštalácia, poradenstvo, servis

Gryf, Bratislava

Výrobky z plastov - plastové nádrže, bazény, domové čističky, lapače olejov

Sobwater s.r.o., Levoča

Výroba, predaj a distribúcia zariadení pre úpravu pitnej a úžitkovej vody

Ferotherm, Bratislava

Montáž kúrenia, plynu, podlahového vykurovania, zariadení na úpravu vody. Predaj a montáž kotlov

Stratex s.r.o., Prešov

Predaj výrobkov meracej, spínacej, regulačnej techniky a produktov pre nechemickú úpravu vody

Alvest s.r.o., Skalka nad Váhom

Vývoj a výroba strojových zariadení v oblasti čistenia odpadových vôd. Biologické a chemické čistiarne komunálnych a priemyselných odpadových vôd

Chevmont, Považská Bystrica

Chemické čistenie tepelných zariadení a montáž ionexových a elektromagnetických úpravní napájacej, doplňovacej a chladiacej vody, čistenie rozvodov ÚK, montáž dávkovacích čerpadiel

Ekoform s.r.o., Levice

Výstavba vodovodov, kanalizácií a ČOV. Komplexná činnosť v oblasti rozvodov zemného plynu. Plynofikácia objektov. Zemné práce všetkých druhov. Vývoz odpadu zo septikov a žúmp, čistenie potrubí. Výroba nadzemných zostáv ukončenia plynovodných prípojok

Chlormont, Lužianky

Obchod s technológiami na úpravu pitnej vody, vody v plaveckých bazénoch, odpadovej vody, vody v chladiacich okruhoch. Regulátory, ejektory, rotametre, prepínače, ventily, filtračné jednotky, dávkovacie, odstredivé a zubové čerpadlá

Termicon Slovakia s.r.o., Orechová Potôň

Predaj vzduchotechnických jednotiek, tepelných čerpadiel a zariadení na úpravu vody

Lema Group s.r.o., Martin

Dodávky priemyselných mazív, chladiacich kvapalín, hydraulických olejov a filtračných zariadení na úpravu vody

Ing. František Krč, Košice

Predaj a eshop výrobkov pre čistenie a skvalitňovanie vody. Filtre na čistenie vody, perlátory, systém reverznej osmózy

Vodár, Michalovce

Maloobchod a veľkoobchod v oblasti čerpacej, záhradnej, vykurovacej a sanitárnej techniky, s výrobkami pre domácnosť a priemysel

Marlus Group s.r.o., Nitra

Predaj zmäkčovačov vody vhodných na zmäkčovanie úžitkovej a pitnej vody v rodinných domoch a malých prevádzkach

WTC-MACRO Uplast s.r.o., Žilina

Spracovanie plastov pre reklamu a obchod: prepážky a deliče do regálov a vitrín, deliace steny, reklamné stojany a pútače, cenovky, zásobníky. Čističky odpadových vôd, lapače tukov, lapače ropných látok, septiky, žumpy, skladovacie nádrže a zásobníky

Hector s.r.o., Bratislava

Dodávky zariadení na úpravu vody

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK