Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Odborné školy

Obsah > Vzdelávanie > Stredné školy >

Odborné školy

 
ODKAZY 51 - 66 z 66

Stredná odborná škola Vráble

Informácie a história školy, študijné odbory, akcie, mapa školy

Stredná odborná škola veterinárna Nitra

Info, študijné odbory, rada školy, študentská rada, zoznam žiakov, veterinárna ambulancia, školský časopis

Stredná poľnohospodárska škola, Holíč

Informácie o škole a štúdiu, aktivity školy, fotografie

Súkromná stredná odborná škola, Topoľčany

Informácie o dennom a externom štúdiu, o živote školy, vzdelávacích krúžkoch

Súkromná stredná umelecká škola, Martin

Informácie o škole, odboroch, pedagógoch, aktivitách, projektoch

Stredná odborná škola, Nitra

Študijné, učebné a nadstavbové odbory, stavebná výroba. Ubytovanie, stravovanie, aktivity školy

Súkromná hotelová akadémia, Košice

Informácie o škole, história, možnosti štúdia, odbory

Súkromná stredná umelecká škola, Zvolen

Štúdium propagačného výtvarníctva, grafiky, animovanej tvorby, odevného dizajnu

Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service, Bratislava

Informácie o dennom a diaľkovom štúdiu

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zlaté Moravce

Študijné a učebné odbory, nadstavbové štúdium, informácie pre študentov, prijímacie pohovory

SOU spoločného stravovania, DOŠ, Hotelová akadémia, Žilina

Informácie o školách

Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Košice

Večerné štúdium, diaľkové a špecializačné štúdium v odboroch obchodná akadémia, škola podnikania, daňové služby

Stredná odborná škola, Kežmarok

Informácie o škole, učitelia, projekty

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Informácie, spoločenské podujatia

Stredná umelecká škola, Prešov

Informácie o škole, študenti, talentové skúšky, galéria prác

Spojená škola, Nižná nad Oravou

Stredná odborná škola technická a Stredná umelecká škola
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK