Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Laboratóriá

Obsah > Veda a Technika >

Laboratóriá

 
ODKAZY 51 - 59 z 59

Tectra s.r.o., Levice

Služby v oblasti merania, analýzy, diagnostiky, kalibrácie, záznamu

HES s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Akreditované kalibračné laboratórium a opravovňa meracích prístrojov. Služby v oblasti metrológie, opráv a kalibrácii uvedených meradiel, opravy kalibrácie meracích prístrojov

Slovgen s.r.o., Bratislava

Diagnostické laboratórium - určenie pohlavia exotických vtákov DNA technikou, DNA analýzy na určenie paternity a identity

Orgrez Bratislava a.s., Bratislava

Materiálová diagnostika technologických zariadení pre výrobu elektrickej energie, skúšobné laboratórium olejov

Viliam Malovec, Púchov

Kalibračné laboratórium, výkon kalibrácií meradiel hmotnosti

Synlab.SK s.r.o., Bratislava

Základné a špecializované diagnostické laboratórne vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, hematológia, imunológia. Diagnostika a liečba metabolických porúch detí a dospelých

Slovenská legálna metrológia, oddelenie osobnej dozimetrie, Bratislava

Služby pre organizácie pracujúce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a vykonávajúce činnosti spojené s rizikom možného ožiarenia

Aquaseco s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Akreditované chemické laboratórium - rozbory odpadových a pitných vôd

MedGen s.r.o., Bratislava

Genetické vyšetrenia - testy otcovstva, príbuzenstva, DNA diagnostika, cytogenetika, farmakogenetika, onkogenetika, array CGH, sekvencovanie, genotypizácia
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK