Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Podnikatelské a obchodné kluby, združenia a spolky

Obsah > Spolocnost > Kluby, združenia a spolky >

Podnikatelské a obchodné

Hľadaj:  
PODKATEGÓRIE

Firmy (66099)

ODKAZY 1 - 50 z 59

Združenie mladých podnikatelov Slovenska

Organizácia, ktorá spája mladých podnikatelov do 40 rokov. Hlavné aktivity sú zamerané na sietovanie clenov, mentoring, pomoc pri realizácií a financovaní podnikania a propagáciu podnikania ako životného štýlu

Nitrianska regionálna komora SOPK

Ciele a aktivity, organizacná štruktúra, systém vzdelávania, clenstvo, clenovia

Trencianska regionálna rozvojová agentúra

Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie, identifikácia problémov regionálneho rozvoja, výber príležitostí, metodológií a zdrojov pre ich financovanie, spracovanie analýz, vzdelávacia, informacná a publikacná cinnost

Trnavská regionálna komora SOPK

Služby, prihláška, výstavy, galéria

Žilinská regionálna komora SOPK

Služby, prihláška, výstavy, galéria

Prešovská regionálna komora SOPK

Ciele a aktivity, organizacná štruktúra, systém vzdelávania, clenstvo, clenovia

Košická regionálna komora SOPK

Info, novinky, clenstvo, clenovia, komercné aktivity

Business Leaders Forum, Bratislava

Motivácia a inšpirácia firiem operujúcich na Slovensku k spolocenskej zodpovednosti prostredníctvom zvyšovania povedomia a poskytovaním potrebného know-how

Bratislavská regionálna komora SOPK

Banskobystrická regionálna komora SOPK

Slovenský živnostenský zväz, Bratislava

Projekty, clenstvo, adresár clenov, dokumenty

Slovensko-japonská obchodná komora, Bratislava

Nezisková a nevládna organizácia - spolupráca medzi slovenskými a japonskými podnikmi a jednotlivcami

Švajciarsko-Slovenská obchodná komora, Bratislava

Info, štatút, zoznam clenov, prihláška, fotogaléria

Združenie Automobilového Priemyslu SR

Automobilový priemysel v SR. Informácie o aktivitách združenia, zoznam clenskej základne a odkazy na ich www stránky, štatistiky a publikácie

Francúzsko-Slovenská obchodná komora, Bratislava

Prezentácia, aktuality, služby, clenstvo, clenovia

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Bratislava

Podpora obchodných a hospodárskych vztahov medzi Nemeckom a Slovenskom. Informácie o trhoch, projektoch, investíciách, právne poradenstvo

AgroWebClub

Internetový denník a informacný nástroj z oblasti pôdohospodárstva

Združenie agropodnikatelov Slovenska, Nitra

Poradenstvo pre prvovýrobcov a tvorba projektov z fondov EÚ

Lavex, Liptovský Mikuláš

Záujmové združenie prevádzkovatelov lanoviek a lyžiarskych vlekov

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR

Stanoviská, clenovia, podujatia

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava

Záujmové združenie s cielom napomáhat vytváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj zamestnávatelských a podnikatelských aktivít v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií a v nadväzujúcich cinnostiach

Regionálna rozvojová agentúra, Skalica

Záujmové združenie právnických osôb - rozvoj regiónu, zahranicné investície, budovanie vztahu s verejnostou, podpora zakladania regionálnych rozvojových, poradenských, investicných, financných a vzdelávacích inštitúcií

Spolocnost kaderníkov a vizážistov Slovenska, Bratislava

Projekty, sútaže kaderníkov, kadernícke osobnosti Slovenska

Automobilový klaster, Trnava

Združenie výrobcov automobilov, zoskupenie nezávislých, regionálne prepojených firiem a inštitúcií

Hospodársky klub

Vyvíjame nosné aktivity v oblasti hospodárstva

Centrum rozvoja doktorandov, Banská Bystrica

Vypracovanie projektov pre cerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie – vypracovanie marketingových plánov, podnikatelských plánov, financných plánov, záväznej osnovy a žiadosti

Klub reklamných agentúr Slovenska

Úcel a ciele klubu, zákony, reklamné sútaže

Národná asociácia realitných kancelárií, Bratislava

Ciele a aktivity, organizacná štruktúra, systém vzdelávania, clenstvo, clenovia

Slovensko rakúska obchodná komora

Združenie podporujúce rozvoj podnikania a hospodárske vztahy medzi Slovenskom a Rakúskom

Podnikatelská aliancia Slovenska

Skvalitnovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikatelského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospolocenského rozvoja

Klub firemných darcov, Bratislava

Prestížne zoskupenie firiem, ktoré podnikajú na Slovensku a venujú sa firemnej filantropii

Asociácia leasingových spolocností SR, Bratislava  [ABC o firme]

Informácie o záujmovom združení právnických osôb podnikajúcich v oblasti dlhodobého prenájmu majetku

Regionálna rozvojová agentúra Liptov, Liptovský Hrádok

Združenie právnických osôb so zameraním na budovanie partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni

Slovenská evaluacná spolocnost o.z., Bratislava

Obcianske združenie s cielom budovat evaluacnú kultúru na Slovensku. Monitorovanie úcelu a výsledkov použitia verejných prostriedkov

Asociácia dôchodkových správcovských spolocností, Bratislava

Záujmové združenie právnických osôb, ktoré majú oprávnenie na cinnost dôchodkových správcovských spolocností

Jantárová Cesta

Medzinárodný program spájajúci najcennejšie prírodné a kultúrne poklady a miestne rozvojové iniciatívy v koridore Budapešt - Banská Štiavnica - Krakov

Potravinárska komora Slovenska, Bratislava

Združenie právnických osôb založené potravinárskymi firmami s cielom spolupracovat pri obhajovaní spolocných záujmov potravinárskeho priemyslu

Národná asociácia pre rozvoj podnikania, Bratislava

Zakladatelské a špecializované podnikatelské poradenstvo, diagnostika podniku a odborné posudky, vzdelávacie programy a semináre, aktuálne podnikatelské informácie, financné podporné programy a mikropôžicky

Karpatskonemecká asociácia, Košice

Realizácia hospodárskej pomoci Spolkovej republiky Nemecko karpatským Nemcom na Slovensku

Centrum prvého kontaktu, Levoca

Nezisková organizácia zabezpecujúca poradenské a informacné služby pre podnikatelov. Sprostredkovanie kontaktov medzi podnikatelmi, tvorba, realizácia a riadenie projektov

Asociácia organizácií splátkového predaja Slovenskej republiky

Záujmové združenie spolocností zaoberajúce sa podnikaním v oblasti predaja na splátky a poskytovaním spotrebitelských úverov z vlastných zdrojov

Zväz polygrafie na Slovensku, Bratislava

Dobrovolné združenie samostatných právnych subjektov podnikajúcich v oblasti polygrafie a príbuzných odvetví

Kanadsko-Slovenská obchodná komora

Informácie o komore, aktivitách, stanovy, údaje o Kanade

Klub 500, Bratislava

Neziskové obcianske združenie chrániace záujmy podnikatelov a zamestnávatelov. Aktuality, pripomienkové konanie, tlacové správy, analýzy, dokumenty

Cech podlahárov Slovenska, Nitra

Zoznam clenov, stanovy, organizacná štruktúra, publikácie, neplatici, diskusia

Coop Produkt Slovensko, Bratislava

Záujmová organizácia výrobných a iných družstiev. Akvizicná cinnost, sprostredkovatelský a informacný servis pre clenské družstvá

1. podnikatelský informacný server

Podnikatelský vyhladávac stránok, obchodné ponuky, katalóg firiem, agentúrne správy a mnoho dalších zaujímavých informácii pre podnikatelov

Asociácia prevádzkovatelov káblovej televízie v Slovenskej republike

Stavovská organizácia združujúca káblových operátorov na Slovensku - clenovia, cinnost, podujatia

Slovensko-Austrálska obchodná komora

Informácie o komore, služby, import a export, clenovia

Centrum prvého kontaktu

Služby a podpora pre malých, stredných a zacínajúcich podnikatelov, podpora vytvárania nových pracovných príležitostí, pomoc pri zakladaní firiem, vzdelávacia cinnost. Zoznam centier na Slovensku
Stránka:    1 2Ďalšia >

Ponuky.sk - to sú tisícky aktuálnych pracovných ponúk pre každéhoKupujete ojazdené auto ci motorku? Autoburza.sk je tu pre vás!Vyberte si z ponuky nehnuteľností na realitnom serveri Real.skHľadáte akýkoľvek výrobok alebo službu? Nájdete ich v katalógu firiem ABC.sk

Copyright © 2016 Aero Atlas Trade, s.r.o.