Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Podnikateľské a obchodné kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Podnikateľské a obchodné

 
ODKAZY 51 - 58 z 58

Asociácia organizácií splátkového predaja Slovenskej republiky

Záujmové združenie spoločností zaoberajúce sa podnikaním v oblasti predaja na splátky a poskytovaním spotrebiteľských úverov z vlastných zdrojov

Regionálna rozvojová agentúra, Senica

Záujmové združenie právnických osôb na podporu ekonomického rozvoja regiónu inštitucionálnym spojením samosprávy, súkromného sektora a tretieho sektora

Slovenská Asociácia dražobníkov

Združovanie a zastupovanie profesných záujmov dražobníkov

Kiwanis International

Klub priemyselníkov, obchodníkov a príslušníkov voľného povolania v rôznych častiach sveta

Izraelská obchodná komora na Slovensku, Bratislava

Občianske združenie založené za účelom optimálnej komunikácie a spolupráce podnikateľských subjektov na Slovensku a v Izraeli

Spolok veterinárnych lekárov

Cieľom a predmetom činnosti je informovať odbornú verejnosť o činnosti a práci veterinárnych lekárov, zabezpečovať ďalšie vzdelávanie v oblasti práva a všeobecne záväzných právnych predpisov

EuroKomP, Piešťany

Občianske združenie - prekladateľstvo a tlmočníctvo, pestovatelia, agroturistika

Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina

Združenie fyzických a právnických osôb v regióne Terchovská dolina za účelom zlepšenia stavu životného a obytného prostredia mikroregiónu, zvýšenia vzdelanostnej úrovne obyvateľov, vytvorenia dostatku pracovných príležitostí
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK