Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Náboženské kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Náboženské

 
PODKATEGÓRIE

Náboženstvo (128)

ODKAZY 1 - 50 z 141

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike, Bratislava

Spoločenstvo cirkví, ktorých základom je Písmo sväté a ekumenické vyznania. Informácie o členoch, štruktúre, poslaní, aktivitách

Univerzitné Pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza

Správy, liturgické oznamy, pravidelné aktivity, pondelkové úvahy, kázne, ostatné texty, hudba, fotogaléria, vyhľadávanie v Biblii, knižnica UPeCe, kalendár akcií, diskusné fórum

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Napomáha formácii mladého človeka v kresťanskú osobnosť, vydávanie rôznych materiálov (časopis, knihy), organizovanie kurzov a školení pre animátorov

Kehreg-Kehila Regio

SÚŽM zjednocuje židovskú mládež od 15 do 35 rokov na Slovensku, najaktívnejšou skupinou sú však mladí okolo 20 rokov. Našim prvoradým cieľom je udržiavať a súčasne rozvíjať židovskú kultúru a tradície prastarých predkov

Evanjelici v Sobotišti

Evanjelický a.v. cirkevný zbor - naša viera, história a kresťanský život dnes

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Trnava

Kto sme, história, ústava cirkvi, kalendár akcií, mládež a deti

Inštitút Školských Bratov, Bratislava

Informácie o činnosti rehoľných bratov na Základnej škole sv. Jána de la Salle a na Gymnáziu Školských bratov

Magnificat Slovakia, Bratislava

Občianske združenie, ktorého cieľom je šírenie posolstva Panny Márie

Slovenská Dzogčhenová komunita

Informácie o komunite, náuke, učiteľovi

Slovenská spoločnosť kánonického práva

Členovia, publikácie, stanovy, oznamy, aktivity, kontakty

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Zvolen

História a súčasnosť, bohoslužby, zborový časopis

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, Ružomberok

Spoločenstvo kňazov, laických spolupracovníkov, študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity

Putujúca cirkev

Kresťanské hnutie. Rozhovory, misijné kázne, archív kázní

Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku

Rehoľno-misijná spoločnosť

Saleziáni don Bosca, Bratislava

Saleziánske mládežnícke stredisko v Petržalke - Mamateyka. Činnosť, aktivity detí a mládeže, duchovné ponuky, kaplnka

Provincialát Rehole menších bratov Františkánov

Dejiny rádu, kláštory, aktivity, spiritualita, odkazy

Lux communication, Bratislava

Evanjelizačné mediálne združenie - TV produkcia, štúdiové nahrávanie audio, tvorba www a iné

Fokoláre

Informácie o hnutí, novinky, dialógy

Effeta-stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Sociálna a duchovná práca so sluchovo postihnutými ľuďmi. Projekty, poradňa so zameraním na vyhľadávanie pracovných príležitostí, chránená dielňa

Nezávislé kresťanské zhromaždenie, Bratislava

Kázne, biblické články, komentáre k Biblii, knihy, kresťanské podujatia a akcie

Univerzitné pastoračné centrá

Odkazy na internetové stránky pastoračných centier

Evanjelická aliancia v Slovenskej republike, Košice

Združenie jednotlivcov kresťanov, cirkevných zborov, organizácií a hnutí evanjelického vyznania

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Bratislava

Modlitebné spoločenstvo, stretnutia, prednášky

Cirkev bratská

Vyznanie viery, teologická orientácia, ekumenické snahy, duchovný život

Detská misia

Občianske združenie ako súčasť celosvetovej rodiny Child Evangelism Fellowship. Práca s deťmi v duchu Biblie

Spolok svätého Vojtecha, Trnava

Informácie o spolku, predaj, periodiká

Teologické fórum, Bratislava

Spoločenstvo teológov a záujemcov o teológiu a filozofiu v duchu II. vatikánskeho koncilu

Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého

Informácie o nás, našej misijnej práci, komunity, aktivity

Katolícka jednota Slovenska, Trnava

Občianske združenie na obnovu, upevňovanie a ochranu duchovných a mravných hodnôt ľudí, najmä vieru, kresťanské a národné povedomie. Charitatívna činnosť

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Kežmarok

Informácie evanjelického lýcea, dreveného kostola, nového evanjelického kostola

Kláštor Ježiša Krista Vykupiteľa Sveta, Kežmarok

Sestry redemptoristky - história a súčasnosť rehole

Slovenské gréckokatolícke spoločenstvo pri Chráme Najsvätejšej Trojice

Informácie o chráme, bohoslužbách, duchovnej správe a rozličných aktivitách spoločenstva pôsobiaceho v Prahe

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu banskobystrickej diecézy

Posilňovanie hodnoty rodiny a všeobecného povedomia tejto hodnoty prostredníctvom poradenských služieb, prednášok, kurzov a voľnočasových aktivít ako i koordinácia pastoračných aktivít zameraných na rodinu v rámci diecézy

Slovenská katolícka misia

Pastoračná starostlivosť o Slovákov vo Francúzsku

Apoštolská cirkev, Senica

Informácie o stretnutiach, vierouke a aktivitách protestantskej cirkvi evanjelikálno-letničného zamerania

Farnosť Božieho milosrdenstva, Košice

Informácie o nás, história, kňazi, cirkevné školy, dekanát, fotografie

Koinonia Ján Krstiteľ

Oáza Sklené a Zlatá Idka - škola, aktivity, Dom modlitieb, služby

Jezuitskí dobrovoľníci, Ivanka pri Dunaji

Dobrovoľnícky program službe ľuďom na okraji spoločnosti

Misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul

Misijní kňazi konajú ľudové misie, pôsobia v pastorácii, starajú sa o formáciu budúcich kňazov a duchovné vedenie sestier vincentiek, organizujú exercičné kurzy

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Banská Bystrica

Účelové zariadenie cirkvi, apoštolsky činná rehoľná spoločnosť zasväteného života pápežského práva

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa-Redemptoristi, Bratislava

Rehoľné spoločenstvo kňazov a bratov. Dejiny a súčasnosť kongregácie

Biskupstvo Rožňava

Informácie, kúria, diecéza, pastorácia, história, udalosti

Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis

Starý Mystický Rád Ruže a Kríža - rozvoj duchovných schopností človeka, štúdium mystiky

Mládež pre Krista

Mládežnícke združenie, práca s mládežou, CampFest, kaviareň, Rock Solid kluby

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Dobrovoľná, celonárodná, nepolitická organizácie slovenskej kresťanskej inteligencie

Kongregácia Dcér Božskej Lásky

Informácie, história, charizma, spiritualita

Katolícka zdravotnícka únia

Nezávislé neziskové záujmové združenie na podporu poznania a praktického uplatňovania učenia katolíckej cirkvi v oblasti zdravia a zdravotníctva

Františkánsky svetský rád na Slovensku, Bratislava

História a súčasnosť rádu, osobnosti a formácia rádu, zamyslenia, rozhovory

Kresťanské centrum nepočujúcich

Pomoc nepočujúcim na Slovensku harmonicky sa rozvíjať v oblasti duchovnej, duševnej, telesnej a spoločenskej

Cirkev bratská, Michalovce

Spoločenstvo ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK