Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Náboženské kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Náboženské

 
ODKAZY 101 - 141 z 141

Misijná spoločnosť Evanjelia Ježiša Krista, Bratislava

Občianske združenie - misijná a evanjelizačná služba prostredníctvom literatúry. Výklad Biblie

Cirkevný zbor BJB, Bratislava

Informácie o zbore Bratskej jednoty baptistov - zbor, novinky, kalendár, úvahy

Gréckokatolícka evanjelizačná škola s. Matúša, Prešov

História, kurzy, učenie, svedectvá, fotoalbum

Kapucíni

Sme spoločenstvom bratov, ktorí sú zasvätení sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti, aby takto žili evanjelium Ježiša Krista podľa ducha a spôsobu sv. Františka z Assisi

Fórum kresťanských inštitúcií, Bratislava

Občianske združenie, ktorého cieľom je posilnenie hlasu a úlohy kresťanských laikov vo verejnom živote, koordinácia činnosti kresťanských inštitúcií, vybudovanie diecéznych centier

Nový Jeruzalem

Stránky spoločenstva veriacich kresťanov - laikov. Modlitby, aktivity, stretnutia, články, blogy

Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Trenčín

Bohoslužobný život, stretnutia mládeže, náboženská výučba, spevokol, plánované projekty

Aetós

Združenie mládeže, ktorého cieľom je ľudsky a kresťansky formovať mladých ľudí

Medzinárodné meditačné združenie najvyššej majsterky Ching Hai v SR

Meditačné metódy - letáky, informácie

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Bratislava

Spoločenstvo žien zasvätených Bohu prostredníctvom rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti, žijúcich naplno Dominikov ideál

Služobníčky

Kongregácia sestier Služobníčok najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene počatej

Devleskero Kher-Boží Dom, Košice

Spoločenstvo kresťanov. Misijné stanice a skupinky, evanjelizácia, služba deťom, stretnutia sestier, duchovná pomoc, biblické lekcie

Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica

História spoločenstva, aktivity, časopis Logos, chvály

Zbor Cirkvi bratskej, Levice

Štátom registrovaná kresťanská cirkev čerpajúca z dedičstva domácej a svetovej reformácie - program a podujatia, kázne v mp3

HCJB Slovensko

Neziskové občianske združenie s kresťanským zameraním. Vysielanie v rozhlase, vydávanie časopisu

Kvapôčky

Detský spevokol Zboru Cirkvi bratskej

Evanjelický cirkevný zbor a.v. Dobrá Niva

Zborové aktivity, metodické centrum, zamyslenia, fórum

Kresťanské centrum Berea, Bratislava

Duchovné vzdelávanie a organizovanie detských a mládežníckych táborov v rámci kresťanských zborov

Kristova Cirkev, Banská Bystrica

Samostatná skupina kresťanov - bohoslužby, články a štúdie, poznaj svoju Bibliu, bulletin

Dom Júdov, Sabinov

Informácie o katolíckom združení

Svetský rád bosých karmelitánov

História a súčasnosť rádu

Kresťanské spoločenstvo Vinica, Banská Bystrica

Vízie a ciele spoločenstva, bohoslužby, evanjelizácia, stretávanie skupiniek

Rodina Nepoškvrnenej, Vrícko

História a súčasnosť združenia na pomoc chorým

Hlas pre Krista, Bratislava

Medzidenominačné kresťanské hnutie, kresťanská misia so zameraním na evanjelizáciu a učeníctvo

Nano Nagle Centre, Spišské Podhradie

Združenie írskych sestier na pomoc rómskym matkám a ich deťom

Kresťanské centrum Nový začiatok, Žilina

Informácie o stretnutiach mládeže, bohoslužbách, zborových sústredeniach

Stredisko Evanjelickej Diakonie, Košeca

Účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania s celoročným pobytom pre seniorov

Komunita Rafael, Zvolenská Slatina

Informácie o nás, akcie, prednášky, poradňa

Kresťanský zbor v Rači, Bratislava

História zboru a jeho poslanie, aktivity, bohoslužby, klub, fotogaléria

Spoločenstvo kresťanov Christiana

Informácie, blog, aktivity, galéria

Cirkev Kristova, Košice

Informácie o cirkvi, našej činnosti, akciách

Kláštor Minoritov, Bratislava

História a súčasnosť kláštora v Karlovej Vsi

Bratská jednota baptistov, Bratislava-Podunajské Biskupice

Program služieb, kázne a úvahy, spravodaj, fotografie

Omše.sk

Databáza náboženských spoločenstiev

Miva Slovensko, Bratislava

Neinvestičný fond na podporu kresťanských misií

Združenie Votum, Bratislava

Mimovládna nezisková organizácia vychádzajúca z kresťanských princípov s orientáciou na pomoc postihnutým deťom

Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce, Partizánske

Stretnutia, aktivity, projekty, čítania

Slobodná ľudová misia

Kázania, zhromaždenia, osobnosti

Spoločenstvo Modlitby za kňazov

Spoločenstvo ako súčasť Rímsko-katolíckej cirkvi, ktorého hlavnou službou je modlitba za úmysel, ktorý sa týka kňazov, rehoľníkov, bohoslovcov

Evanjelická cirkev a.v., Ružomberok

Informácie o zbore, kázne, modlitby, kresťanský život, konfirmačné otázky, oznamy

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského

História a poslanie rehole, noviciát, provincie, činnosť rehole, fotogaléria
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK