Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Náboženské kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Náboženské

 
ODKAZY 51 - 100 z 141

Univerzitné pastoračné centrum svätého Stanislava Kostku, Trnava

História a súčasnosť centra, akcie, stretnutia, články, fotografie

Cirkev Bratská, Žilina

Informácie o cirkvi, novinky a oznamy, história, plány

Bratsvo pravoslávnej mládeže Syndesmos, Prešov

Pracujeme s mládežou a pomáhame tak pri jej dobrom a kresťanskom formovaní a začlenení mladých ľudí do života Cirkvi

Kongregácia sestier premonštrátok zo Svätého Kopečka, Trnava

História a súčasnosť rádu, aktivity sestier, charizma a spiritualita

Rehoľa Piaristov

Informácie, formácia, história, pôsobnosť

Kresťanské spoločenstvo, Humenné

Informácie o spoločenstve, čomu veríme, svedectvá

Viva Network Slovensko, Svätý Jur

Medzinárodná sieť založená s cieľom spájať kresťanov a kresťanské organizácie, ktoré pracujú s deťmi v ohrození

Priatelia Aloisiana, Bratislava

Občianske združenie zamerané na podporu a rozvoj vzdelania, sociálnu a charitatívnu činnosť, rozvoj duchovných a kresťanských hodnôt

Domka

Združenie saleziánskej mládeže

Bratská Jednota Baptistov, Banská Bystrica

Informácie o zbore, práca s deťmi, dorastom a mladými, spevokol, modlitebná skupina

Saleziánky na Slovensku

Inštitút Dcér Márie Pomocnice - pomoc dievčatám a mladým ženám prijímať a prežívať bohatstvo svojej ženskosti

Rímska únia rádu sv. Uršule, Bratislava

Informácie o komunitách na Slovensku, misiách, činnosti. Dejiny uršulíniek, poslanie

Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo, Nitra

História a súčasnosť komunity, aktivity, stretnutia

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v., Žilina

Činnosť, stretnutia, bohoslužby, tábory, diskusné fórum

Dehoniáni, Turčianske Teplice

Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho

Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, Banská Bystrica

Poskytovanie duchovnej pomoci pre mládež, sväté omše, športové a kultúrne aktivity

Kresťania v meste, Bratislava

Kresťanské spoločenstvo - pomoc ľuďom bez domova, Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál, Rok modlitieb, celoslovenské a regionálne konferencie, časopis Krok

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica

Informácie o komunite, jej aktivitách, činnosti. Fotografie, videá, fórum

Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva-Menorah, Bratislava

Fond na podporu aktivít, napomáhajúcich zachovaniu židovskej kultúry a náboženstva na Slovensku

Kresťanské centrum

Multilokalitný zbor Apoštolskej cirkvi na Slovensku v Nových Zámkoch, Nitre a Komárne

Slovenská biblická spoločnosť

Ekumenické vydavateľstvo. Predaj kresťanskej literatúry a podpora prekladov Sv. Písma do slovenského a iných jazykov

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy

Informácie pre katechétov, Biblická olympiáda, katechézy

Lusk

Usmerňujeme deti a ukazujeme im Božiu cestu, učíme ich disciplíne

Bratská jednota baptistov, Miloslavov

História a súčasnosť cirkevného zboru, vieroučné zásady baptistov, modlitebný kalendár

Svetielko

Organizátor kresťanských koncertov, hudobných kurzov, podpora hudobne nadanej mládeže

Bratská jednota baptistov

Identita a história baptistov, Ústava BJB, cirkevné zbory

Veritatis Splendor, Sečovce

Občianske združenie na podporu sociálnych služieb v meste a okolí, organizovanie stretnutí a modlitieb

Wycliffe Slovakia, Levice

Občianske združenie so zameraním na preklad Biblie do všetkých jazykov sveta. Misie a misionári, projekty, výsledky

eRko, Liptovský Mikuláš

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - akcie, stretnutia, pozvánky

Oratórium Úsmev, Poprad

Saleziánske stredisko pre deti a mládež. Stretnutia, záujmové aktivity, krúžky, sväté omše

Košické zbory Cirkvi adventistov siedmeho neba

Informácie o činnosti, akcie, zdravie, myšlienky

Evanjelický cirkevný zbor a.v., Martin-Záturčie

História a súčasnosť zboru, aktivity, zamyslenia, rozhovory, kázne

Starokatolícka cirkev na Slovensku

Dejiny, štruktúra a organizácia cirkvi, apoštolská sukcesia

Vysokoškolské biblické hnutie

Ciele, aktivity, spravodaj VBH

JPK-Ježiš pre každého, Levice

Ekumenické združenie občanov - kresťanská osveta, literatúra a vzdelávacie materiály, humanitná a sociálna pomoc, diskusné kluby Quo Vadis

Cirkev Bratská, Bratislava

Informácie o cirkvi, novinky a oznamy, Kamene spoločenstva

Spoločenstvo Tulipánci, Trnava

Kresťanská organizácia detí a mládeže. Záujmové krúžky, stretnutia, tvorivá činnosť

Pallotíni na Slovensku

Šírime úctu k Božiemu milosrdenstvu, vydávame časopisy, zaoberáme sa mládežou (oáza, miništrant), vydávame knihy, pomáhame misiám, staráme sa o kostol, pracujeme vo farnostiach

Pravoslávna cirkevná obec, Krompachy

Texty zo života obce i cirkvi vo svete, životy svätých, fotografie. Kázne, program bohoslužieb

Služobnice Ducha Svätého večnej poklony, Nitra

Ženská klauzúrna rehoľa - kongregácia pápežského práva

Spoločenstvo čitateľov Biblie, Bratislava

Občianske združenie ako súčasť medzinárodného kresťanského hnutia Scripture Union

Spoločenstvo redemptoristov a laikov, Kostolná-Záriečie

Projekt evanjelizačných misií, kláštor redemptoristov, duchovné obnovy

Zbor Cirkvi bratskej, Prešov

Aktivity zboru, kázne, bohoslužby, modlitebné stretnutia

Medzipriestor

Naším cieľom je vytvorenie priestoru, kde by sa mohli stretávať rôzni ľudia, ktorých spája spoločné želanie: žiť vieru, ale aj plnohodnotné rovnako pohlavné vzťahy, nájsť si priateľov, s ktorými možno zdieľať radosti i starosti každodenného života

Bratislavská tlačová misia

Občianske združenie - šírenie kresťanského posolstva nádeje, viery a lásky a obnova duchovného života spoločnosti

Saleziáni don Bosca, Košice

Združenie saleziánskej mládeže - aktivity, stretnutia, fotografie

Ave Maria

Stránka venovaná Panne Márii. Učiteľský úrad cirkvi, liturgia, fatima, program DC, modlitby, večeradlá, schematizmus Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku

Bratská jednota baptistov, Lučenec

Informácie o cirkevnom zbore, modlitebný kalendár, biblické texty

Domka, Lisková

Združenie saleziánskej mládeže - činnosť, akcie, časopis

Rieka Života, Podolínec

Misijné spoločenstvo laikov, kňazov a zasvätených pri kláštore redemptoristov

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK