Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kultúrne a spoločenské kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Kultúrne a spoločenské

 
ODKAZY 101 - 110 z 110

Galthilion, Bratislava

Dobové tance (dvorské aj ľudové) z obdobia gotiky, renesancie a baroka. Venujeme sa aj orientálnemu brušnému tancu a tancu so stuhami a ohnivými reťazami. Akcie, galéria, členovia

Občianske združenie Hviezdoslavov

Združenie na podporu regionálneho rozvoja

Literárny klub pri Knižnici G.F. Belopotockého, Liptovský Mikuláš

História klubu, členovia, tvorba, recenzie

Molody Rusyny

Portál o aktivitách mladých Rusínov, o histórii Rusínov, ich kultúre a osobnostiach

Miestny odbor Matice slovenskej, Rožňava

Informácie o histórii, poslaní, členstve, aktivitách

Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina

Združenie fyzických a právnických osôb v regióne Terchovská dolina za účelom zlepšenia stavu životného a obytného prostredia mikroregiónu, zvýšenia vzdelanostnej úrovne obyvateľov, vytvorenia dostatku pracovných príležitostí

Klub historických vozidiel, Michalovce

Informácie o klube, akcie, členovia, fotografie automobilov

Scrofa, Púchov

Občianske združenie na podporu projektov z oblasti ochrany a podpory zdravia, rozvoja a prehlbovania vzdelania, ochrany a tvorby životného prostredia, podpory zachovávania prírodných, kultúrnych a duchovných hodnôt

Rieka Talentov, Košice

Občianske združenie - riešenie sociálnych, vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských potrieb rozvoja miestnych komunít

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov

Občianske neziskové združenie zamerané na rozvoj vzdelania, osobnosti, ducha a aktívnu náplň voľného času
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK