Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vedecké a výskumné ústavy

Obsah > Inštitúcie >

Vedecké a výskumné ústavy

 
ODKAZY 101 - 114 z 114

Ústav textilnej techniky š.p., Bratislava

Výroba a dodávka strojov, technologických liniek, konštrukcií, prístrojov a nástrojov, spracovanie, využitie a recyklácie rôznych textilných odpadov

Slovenská spoločnosť pre výskum mládeže

Dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti spoločenských, humanitných a ostatných vied

VŠÚZ-Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky a.s., Veľká Lomnica

Vedeckovýskumná a šľachtiteľská organizácia zameraná na výskum pestovateľských technológií, geneticko–šľachtiteľských metód a poradenstvo v oblasti zemiakov. Pestovanie a predaj sadív

Acoustics.sk

Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky

Navicom a.s., Výskumný ústav stavby lodí, Komárno

Lode a ostatné strojárstvo, elektrotechnika - výskum, vývoj, projekcia, výroba, certifikácia, meranie a skúšobníctvo, atď.

VÚSAPL a.s., Nitra

Vývoj polymérnych materiálov, ich aplikácie a spracovanie technológiami vytlačovania, vstrekovania a vyfukovania, technológia kompaudácie, skúšobníctvo a certifikácia systémov kvality a výrobkov, výroba polymérnych kompozitov

Astra centrum, Bratislava

Výskumné a školiace stredisko pre využite supravodivosti. Konzultácie, podujatia

DSSI, a. s., Bratislava

Súkromná výskumno–vývojová spoločnosť. Štúdie a analýzy obranných a bezpečnostných systémov, kurzy a školenia v oblastiach krízového manažmentu a environmentalistiky. Konzultácie v oblasti nanomateriálov a nanotechnológií

Výskumný ústav súdnej optiky

Expertízno znalecký ústav Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

ZTS-Výskum a Vývoj a.s., Dubnica nad Váhom

Výskum, vývoj, riešenia v oblasti technických vied, projektovanie a konštrukcia strojov, skúšobníctvo

Boos-biologické substancie, Košice

Vedecko-výskumný ústav. Výskum bielkovín, saponínov, nukleotidov, molekulárnej genetiky. Vývoj a výroba očkovacích látok, vakcín, enzýmov, prírodných farbív, aróm. Dekontaminačné práce enzymatickou metódou

Výskumný ústav mliekarenský, a.s., Žilina

Celoslovenská vedecko-výskumná základňa s cieľom poskytovať odborné služby pre producentov mlieka a mliekarenské podniky

Clinical Research Associates&Consultants s.r.o., Bratislava

Klinický výskum a vývoj v oblasti kardiológie, diabetes, gynekológie, mikrobiológie, neurológie

Celsi, Bratislava

Central European Labour Studies Institute - neziskový výskumný inštitút so zameraním na multidisciplinárny výskum trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK