Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kostoly a farnosti

Obsah > Inštitúcie > Náboženské a cirkevné >

Kostoly a farnosti

Hľadaj:  
 
ODKAZY 1 - 50 z 55

Gréckokatolícka farnosť, Bratislava

Informácie o farnosti, zábery z ikonostasu, chrámová hudba (mp3) v podaní zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon

Gréckokatolícka cirkev, Šarišské Jastrabie

Informácie o farnosti, história, osobnosti, bohoslužby

Farnosť Blumentál, Bratislava

Oznamy farského úradu, charita Blumentál, farský časopis

Farnosť Kráľovnej pokoja, Prešov

História farnosti, kňazi, bohoslužby. Centrum šťastnej rodiny

Rímskokatolícka cirkev, Tvrdošín

Informácie o živote a aktivitách farnosti, vysluhovanie sviatostí

Farnosť Dobšiná

Aktuality zo života farnosti, program svätých omší, farský list, fotogaléria, história, sviatosti

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Topoľany

Zaujímavosti z našej farnosti, naša cirkevná materská škola

Farnosť Najsvätejšej Trojice, Bratislava

Informácie o farskom úrade, oznamy, Nedeľné čítania a homílie, dejiny kostola

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Jána Bosca Žilina-Saleziáni

Informácie o farnosti, sviatostiach, komunite, spoločenstvách

Farnosť Holíč

Informácie o farskom úrade, život farnosti, premoštráti

Rímskokatolícky farský úrad, Veľké Rovné

Život farnosti, bohoslužby, sviatosti, slávnosti

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Školský úrad - informácie, adresár škôl a školských zariadení, fotogaléria

Farnosť Márie Pomocnice kresťanov, Bratislava

Informácie o farskom úrade, kostole, Saleziánskom dome, akciách, fotogaléria

Rímskokatolícky farský a dekanský úrad, Zvolen

Informácie o farnosti, dekanáte, cirkevnej škole, oznamy veriacim

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Božej Múdrosti, Košice-Furča

Informácie o farnosti, duchovných, ikonách, sviatkoch

Farnosť Dómu sv. Alžbety, Košice

Ponúkame informácie o farnosti rímskokatolíckeho dekanátu. Bohoslužby, podujatia, oznamy

Gréckokatolícka farnosť, Bardejov-Vinbarg

Informácie o farnosti Blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka

Schematizmus Rožňavskej diecézy

Farnosti, kňazi, diecézna kúria, diecézny tribunál, rady a komisie, pastoračné centrá, rehole, cirkevné školy, vytváranie a triedenie zostáv

Farnosť sv. Ladislava, Liptovské Matiašovce

Informácie, bohoslužby

Gréckokatolícka farnosť, Nitra

Cyrilometodské bohoslužby v Nitre. Mladá farnosť byzantsko-slovanského obradu so starobylým chrámom. Pozrite si náš ikonostas a chrám

Farnosť svätého Mikuláša, Prešov

História farnosti, kňazi, oznamy, sviatosti, články, fotografie, fórum

Farnosť sv. Michala, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o rímskokatolíckych kostoloch vo farnosti, omšiach a pobožnostiach, cirkevnej škole

Farnosť Ružinov, Bratislava

Informácie, sviatosti, farské oznamy, spoločenstvá, interiér, galéria

Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

Gréckokatolícka farnosť, rozpis bohoslužieb, akcie, príhovory, fotogaléria

Rímskokatolícka farnosť, Okoličné

História a súčasnosť farnosti, pastorácia, detské sväté omše, kostoly, fotogaléria

Farnosť sv. Michala archanjela, Skalica

Informácie o rímsko-katolíckej farnosti - bohoslužby, sviatosti, spoločenstvá, farský úrad. Predajňa náboženských kníh, predmetov a darčekov

Farnosť svätého Štefana kráľa, Galanta

Informácie o kostole a farnosti, história, farské oznamy

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stropkov

História, dekanát, filiálky

Farnosť Krompachy

Aktuality zo života farnosti, program svätých omší, farský úrad, história

Pastoračné centrum sv. Tomáša, Malé Uherce

Farnosť v správe rehoľnej spoločnosti Saleziánov don Bosca

Rímskokatolícka farnosť sv. Imricha, Štúrovo

Informácie o farnosti, nedeľné oznamy, termíny svätých omší, aktivity na farnosti, osobnosti

Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Michalovce

Informácie o farnosti, kostoloch, charite, aktivitách, komunitách, speváckych zboroch

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava-Dúbravka

Poriadok bohoslužieb, články, sviatosti, odkazy, úradné hodiny

Rímskokatolícka farnosť, Trenčín-Orechové

Informácie o farnosti, aktivitách, spoločenstvách

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Beňuš

História farnosti, bohoslužby, prikázané sviatky, organisti, detský zbor, kňazi, fotogaléria

Farnosť Šaľa

Informácie farnosti, Bohoslužby, oznamy, história a činnosť, charita

Rímskokatolícka cirkev farnosť Žilina-Vlčince

Informácie, pastoračná činnosť, pastoračné centrum, aktivity a kostol

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Meder

Život vo farnosti, úradné hodiny, kostol sv. Mikuláša, fotogaléria

Farnosť Tekovské Lužany

Rímskokatolícky farský úrad. Informácie a história farnosti, aktivity, kancelária

Farnosť sv. Rodiny, Bratislava

Informácie o farnosti rímskokatolíckej cirkvi, kostole, slávnosti

Farnosť sv. Bartolomeja, Čadca

Rímsko-katolícka farnosť - prehľad bohoslužieb, sviatosti, história farnosti, oznamy, kňazi, fotoalbumy

Rímskokatolícka farnosť sídlisko Ťahanovce, Košice

Farnosť zasvätená sv. Dominikovi Saviovi. Informácie o dekanátoch, kostole, bohoslužbách, podujatiach, prezentácia kaplnky, pastoračného centra

Kostoly a úrady na Svadba online.sk

Informácie a kontakty na kostoly a úrady na Slovensku. Možnosť dopĺňať údaje o vašom kostole alebo úrade

Farnosť sv. Jozefa robotníka, Víťaz

Kňazi, omše, duchovné povolania, vydávanie časopisu rímskokatolíckej farnosti

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Streda

Katolícke dejiny mesta, spoločenstvá, poriadok sv. omší, oznamy

Rímskokatolícky farský úrad Kysucké Nové Mesto

Informácie o farnosti, sviatosti a pobožnosti, filiálky, sväté omše

Farnosť Bolešov

Oznamy, čas bohoslužieb, sviatosti, liturgické slávenia, misijný ruženec

Rímskokatolícka cirkev, Prievidza

Život vo farnosti a dekanáte

Evanjelický a.v. farský úrad, Liptovský Peter

Život v zbore, stretnutia rodín, spevokol, zborový časopis

Rímsko-katolícky farský úrad, Vranov nad Topľou

Informácie o farnosti, novinky, kronika, aktivity vo farnosti, liturgický program, debaty, fotky
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK