Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Turistické atrakcie

Obsah > Cestovanie a Regióny >

Turistické atrakcie

 
ODKAZY 51 - 100 z 127

Pltníctvo Spišská Stará Ves

Splav Dunajca na pltiach

Mlynická dolina

Mlynická dolina je 6 km dlhá terasovitá dolina s dominantnou pyramídou Štrbského štítu. Turisticky príťažlivý je vodopád Skok a viacero plies, zdobiacich dolinu

Tandem s.r.o., Dolný Kubín

Vyhliadkové plavby starootcovskou plťou po rieke Orava popod skalné bralo Oravského hradu

Jahňací štít

Najvýchodnejší vrchol Tatier. Vybiehajú z neho štyri hrebene: juhozápadný – smerom ku Kolovému sedlu, severozápadný – oddeľuje Jahňací kotol od Kolovej doliny, severovýchodný – spadá do Kopského sedla a juhovýchodný.

Slavkovský štít

Slavkovský štít je turistami vyhľadávaný vyhliadkový štít a má široký, rozložitý vrchol na konci juhovýchodnej rázsochy, ktorá vybieha z Východnej Vysokej. Na severe do Veľkej Studenej doliny spadá množstvom strmých rebier a roklín

Hnilecká jelšina

Národná prírodná rezervácia - jedinečnosť mokraďných a slatinných spoločenstiev, v ktorých má optimálny výskyt reliktný druh jazyčník sibírsky

Lesnica

Potok vyvierajúci vo svahoch Matky Božej a Turníka, vlievajúci sa do Hornádu nad Čingovom. Na svojom hornom toku má dve významné ramená - Mráznicu a Špotong a preteká kaňonovitým úsekom - Tesninou

Vychylovka

Múzeum Kysuckej dediny v obci Vychylovka. Skanzen, ktorý okrem budov a ukážok dávneho spôsobu života, ponúka jazdu na historickej lesnej železnici

Zejmarská roklina

Zejmarská roklina je sprístupnená tiesňava v južnej časti Slovenského Raja. Potok vytvára niekoľkostupňovú sústavu vodopádov

Havrania skala

Územie sa nachádza v južnej časti Slovenského raja, ktorý podľa geomorfologického členenia patrí do celku Spišsko-gemerský kras, do oblasti Slovenského rudohoria

Vínna cesta Záhorie, Skalica

Členovia, mapa vínnej cesty, prehľad získaných ocenení a odmien

Vernárska tiesňava

Zachovalé lesné a skalné spoločenstvá rastlín a živočíchov

Kôprová dolina

Turistické chodníky ňou vedené umožňujú obdivovať plesá a vodopády, vystúpiť do sediel aj na vrchol Kôprovského štítu

Hotely na Slovensku

Vyhľadávanie ubytovania, turistických atrakcií a služieb na Slovensku

Holý kameň

Národná prírodná rezervácia - rezerváciu tvoria dva dominantné vápencové masívy Holý kameň (1100 m n.m.) a Červená skala (1112 m n.m.) s niekoľkými priliehavými dolinkami

Združenie pltníkov Dunajec, Majere

Splav na drevených pltiach po rieke Dunajec

Občasný prameň

Informácie o prameni s meniacou sa výdatnosťou

Betliar

Informácie o obci, kaštieľ Betliar, otváracie hodiny kaštieľa, park, zbierka, fotogaléria, turistika, jaskyne, informácie o okolitých obciach, hrad Krásna Hôrka, Krásnohorské renesančné dni, ubytovanie, hrady a zámky, Krásnohorské podhradie

Považská lesná železnica

História, súčasnosť, schémy tratí, fotogaléria, záchrana technickej pamiatky, sťahovanie železnice, výstavba expozície, pracovné tábory

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyňa vznikla erozívno-korozívnou činnosťou vôd rieky Hnilec za pomoci atmosférických zrážok, akumuláciou jaskynného ľadu vo vývojových štádiách neogénu

Stanišovská jaskyňa

Turisticky sprístupnená jaskyňa v Nízkych Tatrách

Park Rusovce

Informácie, zaujímavosti, hodnoty a história, príroda

Furkotská dolina

Úzka terasovitá dolina lemovaná hrebeňom Ostrej a Soliska. Uzáver tvorí Furkotský štít

Východná Vysoká

Východná Vysoká (2428 m) je turisticky veľmi významný vyhliadkový štít v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Z vrcholu je prekrásny výhľad na celé Tatry

Hranovnické pleso

Prírodná rezervácia - oblasť mohutných travertínových terás a teplých prameňov, ktoré sú porastené lesom, v strednej časti je lúka s množstvom závrtov erózneho pôvodu

Pltníctvo, Spišská Stará Ves

Splavovanie Dunajca na pltiach. Vyhliadková plavba trvá 90-130 minút, v závislosti od výšky hladiny Dunajca, počas ktorej turisti dostanú erudovaný výklad o flóre a faune, histórii, tradíciách a prírodných krásach Pienin

Veľká Svišťovka

Veľká Svišťovka (2037 m) je trávnato-sutinová kopa v severovýchodnom hrebeni Malého Kežmarského štítu

Kocúrová

Zachovalé lesné ekosystémy na rozličnom geologickom podklade. Bridličnatopieskovcové podložie sa strieda s paleogénnymi horninami

Sokol

Národná prírodná rezervácia - mimoriadne zachovalé a estetické územie s množstvom geomorfologických útvarov, vzácny biotop dnes už existenčne ohrozených druhov dravých vtákov a veľkých šeliem

Matka Božia

Vrch vysoký 906 m, ktorý pôvodne vytváral s Medveďou hlavou prapôvodnú plošinu. Zo strmých skalnatých výbežkov na severovýchodných stráňach sú veľmi zaujímavé pohľady na dolinu Lesnice, na skupinu Turníka a Vysoké Tatry

Biely potok

Pravostranný prítok Hornádu, ktorý má prameniská približne vo výške 900 m na severných svahoch Geravy. V triasových vápencoch, ktorými Biely potok preteká najmä na dolnom a strednom toku, vznikli kratšie kaňonovité úseky

Barbolica

Prírodná rezervácia - skalný masív s výskytom teplomilných a chladnomilných druhov rastlín, typických pre vápencové bralá

Jaskyňa Zlá Diera, Lipovce

Jaskyňa vznikla v kryhe vápencov a dolomitov, ktorá zasahuje z pohoria Branisko do prevažne pieskovcového pohoria Bachureň

Slovhunt, Vráble

Spoločnosť poskytujúca rekreáciu spojenú s poľovníctvom

Javorová dolina

Z veľkej časti zalesnenou dolinou stúpa chodník popri riečke Javorinka. Na Poľane pod Muráňom možno pokračovať do bočnej doliny Zadné Meďodoly, ktorá geologicky patrí k Belianskym Tatrám

Mengusovská dolina

Mengusovská dolina je 8 km dlhá, rozvetvená, turisticky príťažlivá dolina. Jej vody vytvárajú riečku Poprad

Suchá Belá

Roklina s významnými geomorfologickými javmi, s množstvom vodopádov, so zachovalými lesnými ekosystémami

Malé Zajfy

Prírodná rezervácia - zachovalé vzácne mokraďné a slatinné spoločenstvá, v ktorých dominuje žltohlav európsky, prvosienka pomúčená, vŕba rozmarrinolistá, tučnica obyčajná jazyčník sibírsky a iné

Bielovodská dolina

Bielovodská dolina je vyše 10 km dlhá, najrozsiahlejšia dolina Vysokých Tatier. Ako jediná má typický alpský charakter so širokým lúčnym dnom a zalesnenými svahmi v jej dolnej časti

Dolina Zeleného plesa

História doliny je spojená s hľadačmi pokladov, baníkmi, ale aj s turistickými aktivitami

Knola

Územie patrí geomorfologicky do Volovských vrchov, je tvorené plochým širokým hrebeňom a podhrebeňovými stanovišťami v komplexe Veľká Knola - Viničiar

Discoverslovakia.info

Informácie o Slovensku, prírodných krásach, pamiatkach, športe, gastronómii

Velická dolina

Velická dolina je 6 km dlhá, terasovitá dolina, leží pod východnými svahmi mohutnej rázsochy Gerlachovského štítu (2654,4 m) - najvyšší tatranský vrchol s charakteristickým kotlom na južnom svahu

Tichá dolina

17 km dlhá dolina Západných Tatier. Lemovaná hrebeňom Liptovských Tatier a Liptovskými Kopami. Na severe a severozápade lemovaná hranicou s Poľskom, prechádzajúca príťažlivým hrebeňom Červených vrchov s dominantnými vrcholmi Kresanica a Malolučňiak

Tatranský národný park

Turistický sprievodca Tatrami - doprava, hotely, šport, príroda, umenie, služby, osady

Veľké Hincovo pleso

Veľké Hincovo pleso (1944 m, hĺbka 53,7 m) je najväčším a najhlbším plesom na slovenskom území Vysokých Tatier. Vzniklo v ľadovcovom kotle obkolesenom strmými masívmi a od dolnej časti doliny je oddelené zaobleným a ohladeným ľadovcom

Prielom Hornádu

Národná prírodná rezervácia

Tri kopce

Zachovalé lesné fytocenózy s prirodzeným zastúpením buka, jedle, smreka, borovice

Skalnatá dolina

Vďaka turistickým chodníkom a dopravnému spojeniu s Tatranskou Lomnicou ( kabínková a visutá lanovka) je v lete aj v zime často navštevovanou dolinou. Tvorí ju skalný kotol s pôsobivým záverom, lemovaný Lomnickým štítom, Kežmarským a Huncovským štítom

Stratená

Zachovalé lesné ekosystémy na členitom reliéfe

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK