Best.skAnglické slovíčka hravo
Sada 1   

Celá sada

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Časť 4


same


:

rovnaký
ten istý
rovnako

Copyright © BEST.SK